Duchovná služba

Milí študenti, vážení rodičia, v kontexte aktuálnej situácie v súlade s plánom pastoračnej starostlivosti ponúkame našim žiakom a študentom, rovnako aj rodičom (pri zachovaní všetkých hygienických opatrení) možnosť: pristúpiť ku sviatosti zmierenia požiadať o prijatie eucharistie požiadať o duchovný rozhovor, ...

Čítaj viac

Daruj ponožku

Milí priatelia, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do našej výzvy „Daruj ponožku“, v ktorej zbierame nové dámske a pánske ponožky. Adresujeme ich ľuďom v núdzi a bez domova, pre ktorých je blížiaca sa zima náročným obdobím. Ponožky môžete nosiť od ...

Čítaj viac

Milión detí sa modlí ruženec

Milí študenti, drahí rodičia! Pozývame Vás na pripravovanú akciu Milión detí sa modlí ruženec, ktorá sa uskutoční v pondelok 18.10.2021 od 9.00 h. Môžete sa k nám pridať a spojiť sa cez facebookový kanál nášho gymnázia.

Čítaj viac

Súťaž Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti

V rámci Európskeho týždňa akcie vyhlasuje o.z. Pole celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti. Súťaž bude prebiehať od 9. októbra do 23. októbra 2021 a môže sa do nej zapojiť každý študent/študentka strednej školy. Registrovať sa môžete do 16. októbra ...

Čítaj viac

Európsky deň jazykov

„Hranice jazyka sú hranicami môjho sveta.“ (L. Wittgenstein) Európsky deň jazykov sa oslavuje 26. septembra už 20 rokov. Jeho cieľom je dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a šírenie kultúrneho dedičstva nášho kontinentu. Medzi množstvo škôl, ktoré sa každoročne do osláv tohto ...

Čítaj viac

Imatrikulačná slávnosť

Imatrikulačné slávnosti sú tradíciou škôl. Ide o formu privítania študentov prvých ročníkov a slávnostné zapísanie do zoznamu žiakov školy. Súčasné opatrenia neumožňujú konanie slávností vo veľkom štýle na aké sme boli v podmienkach nášho gymnázia zvyknutí. No predsa sa nám ...

Čítaj viac

Výberové konanie – 26.októbra 2021

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Netradične tradičná

Vtom hudba ozve sa. Tuš. Gong. A takty známe. Ó, tiché, slávnostno-tajomné pripínanie. Od štvrtka sa na hrudi našich štvrtákov vypína zelená stužka.  23. septembra 2021 pomyselne uzatvorili jednu kapitolu svojho študentského života. Aj keď si svoju stužkovú slávnosť predstavovali ...

Čítaj viac

Deň dentálnej hygieny

V kontexte prezentácie Dňa dentálnej hygieny sa v priestoroch nášho gymnázia uskutočnila prednáška žiakov pre žiakov zameraná na starostlivosť o zuby. Pekný a žiarivý úsmev je to, čím sa chce pýšiť každý. Je však potrebné venovať cieľavedomú a sústavnú starostlivosť ...

Čítaj viac

Prihlasovanie na krúžky

Milí žiaci, vážení rodičia! V školskom roku bude rovnako ako doteraz pokračovať krúžková (záujmová činnosť). Prihlasovanie na krúžky prebieha výlučne elektronickou formou prostredníctvom online formulára. Formulár je potrebné vyplniť najneskôr do 08.09.2021. Postup je nasledujúci: Ponuka krúžkov je rozdelená na ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka a užitočné informácie

Milí študenti, vážení rodičia! Začiatok školského roka je vo štvrtok 02. septembra 2021 prezenčnou formou. Prosíme Vás, aby ste sa zhromaždili vo svojich triedach o 9.00 h. Vyučovanie v tento deň skončí okolo 11.30 h. Keďže je jedáleň a vstupná ...

Čítaj viac

Ukončenie školského roka

Školský rok 2020/2021 sa skončil. Keďže 29.06. je slávnosť sv. Petra a Pavla apoštolov, stretli sme sa v kostole Božieho Milosrdenstva na sv. omši, ktorú celebroval náš školský kaplán Mgr. Ján Kocúrko. Homília bola trefná a výsostne aktuálna zameraná na ...

Čítaj viac

Navštívili nás naši absolventi

Špeciálny dôvod na radosť sme mali v stredu 23. júna. Naše gymnázium navštívili bývalí študenti,  novokňaz František Bujňák a diakon Jakub Mura. V školskej kaplnke František slávil sv. omšu a udelil nám novokňazské požehnanie. Ďakujeme Františkovi a do jeho kňazského pôsobenia ...

Čítaj viac

Imatrikulácia prvákov

Sme v závere špecifického školského roka, ktorý približne 210 dní prebiehal online formou. Redukcia osobného stretávania nám neumožnila organizáciu významných školských podujatí. Jedným z nich je imatrikulácia. Termín imatrikulácia pochádza z latinského slova in-matrikulo a doslova znamená zápis do zoznamu. ...

Čítaj viac

Quo vadis je druhým najlepším študentským časopisom na Slovensku

Časopis Quo vadis opäť nesklamal. Z 26. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero si za svoju prácu odniesol dve umiestnenia. Patrí mu 2. miesto v absolútnom poradí a 2. miesto mu udelila aj Nadácia Slovenskej sporiteľne. Do súťaže sa zapojilo 70 stredoškolských ...

Čítaj viac

Otec nablízku

Otec nablízku je názov celoslovenskej umeleckej súťaže, ktorú pri príležitosti Dňa rodiny 2021 vyhlásilo Fórum kresťanských inštitúcií a Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach. Súťaž sa uskutočnila pod záštitou predsedu Rady pre rodinu pri KBS arcibiskupa Cyrila Vasiľa. Podľa vyjadrenia organizátorov ...

Čítaj viac

Úspech v celoslovenskej súťaži

V 29. ročníku celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ boli naši študenti Lucia Líšková (3. A) Matej Kočík (3. A) a Dávid Kráľ (3. A) úspešní. Všetci traja v tejto prestížnej súťaži za svoje literárne ...

Čítaj viac

Úspech v súťaži Hviezdoslavov Kubín

Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. V tomto školskom roku sa uskutočnil 67. ročník. V regionálnom kole naše gymnázium v prednese prózy úspešne reprezentoval Tomáš Kočiš (1. Ag), ktorý získal tretie miesto. Blahoželáme a ...

Čítaj viac

Seminár na tému „Rozhodovanie“

Dňa 09. 06. 2021 sa študenti I. a II. ročníka nášho gymnázia zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu „Rozhodovanie“. Organizovalo ho občianske združenie Post Bellum, ktoré vyhľadáva a nahráva spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Koordinátori predstavili žiakom prostredníctvom zážitku hlavné témy  ...

Čítaj viac

Valné zhromaždenie firmy Bufeed

Dňa 2. 6. 2021 sa na pôde Gymnázia sv. Košických mučeníkov konalo Záverečné valné zhromaždenie študentskej firmy Bufeed. Akcionári a zástupcovia študentskej firmy sa stretli v online priestore. Predstavitelia jednotlivých úsekov firmy Bufeed z 3.Ag triedy nás oboznámili s činnosťou ...

Čítaj viac

Celoslovenské kolo geografickej olympiády

Študent Juraj Šoltis bol úspešným riešiteľom celoslovenského kola geografickej olympiády, ktoré sa v tomto roku konalo online formou. Juraj obstál v elitnej konkurencii, pričom jeho úlohou bolo v priebehu dňa absolvovať niekoľko aktivít, vrátane eseje na tému „Makové šúľance“. Geografia ...

Čítaj viac

Naša žiačka úspešná v krajskom kole chemickej olympiády

Naša žiačka Kristína Nigutová bola úspešná riešiteľka v krajskom kole chemickej olympiády. V ťažkej konkurencii statočne reprezentovala naše gymnázium. K úspechu blahoželáme.

Čítaj viac

Čo v prípade, že Vás neprijali na strednú – II. kolo prijímačok

V prípade, že Vás, resp. Vaše dieťa neprijali na strednú školu, kontaktujte nás na telefónnom čísle 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk a dohodneme si podrobnosti. II. kolo prijímacích skúšok sa uskutoční dňa 22.06.2021. Je potrebné doručiť prihlášku buď ...

Čítaj viac

Slávnostná rozlúčka s maturantmi

Odchádzať treba tak, aby si navždy zostať mohol. Nech nezabudnú veci teplo tvojich dlaní a ľudia chvenie hlasu. Nevrav zbohom. V pondelok 17. mája 2021 sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. V mimoriadnej situácii všetko prebehlo inak ako obvykle. Tradičná skúška dospelosti, ...

Čítaj viac

GKM opäť ožilo

Po dlhých mesiacoch online vyučovania chodby nášho gymnázia opäť dýchajú študentskou atmosférou. Prezenčné vzdelávanie sa v prvých dňoch nieslo v znamení sociálnych aktivít, zisťovania spätnej väzby, reflexie na obdobie dištančného vzdelávania i opakovania učiva. Veď posúďte sami 🙂  

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Oznam o výberovom konaní

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ strednej školy – nemecký jazyk Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/2022 (odbor 79 02 J) na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijatie do prvého ročníka: identifikátor žiaka test z matematiky test zo slovenského ...

Čítaj viac

Deň Zeme v online priestore

Všetci vieme, že 22. apríl (okrem iných významných jubileí) je aj Dňom Zeme. Tento sviatok je ovplyvnený pôvodným dňom Zeme, ktorý sa konal počas osláv jarnej rovnodennosti, 21 marca a oslavoval príchod jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný ...

Čítaj viac

Prevádzka od 19.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021

Čítaj viac

Pozvánka na DNA Day

DNA DEŇ je jedinečný deň, kedy sa študenti, učitelia a verejnosť môžu dozvedieť viac o genetike, dedičnosti a o samotnej DNA. 25. apríl je oficiálnym dňom DNA a pripomína nám výročie dňa objavenia dvojzávitnice DNA. Celosvetovo majú študenti možnosť prezentovať svoje vedecké projekty výskumníkom ...

Čítaj viac

Maturanti v škole

Do školských lavíc si po dlhšom čase  aspoň na malú chvíľku prišli sadnúť naši maturanti. Na školu i spolužiakov sa úprimne tešili a priestory školy si skutočne vychutnávali. Chýbali im už len mladší spolužiaci. Snáď ich uvidia skôr, ako opustia brány svojej alma ...

Čítaj viac

Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021  (https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdf) sa na našom gymnáziu obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka.  Informácie o obnovení vyučovania nájdete na webe https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf Vyučovanie bude prebiehať podľa doteraz platného rozvrhu pre dištančné vzdelávanie aj s príslušným ...

Čítaj viac

Úspech na kraji v geografickej olympiáde

„Len búrky a vlny dávaju moru dušu a život.“ To tvrdil významný nemecký geograf Alexander von Humboldt. Geografia je vedou, ktorá pomáha študentom zažiť cez búrku i vlny úspech. V krajskom kole geografickej olympiády (kategória A) získali naši študenti významné ...

Čítaj viac

Klimatická zmena a jej dopady

V tomto týždni sme si pripomenuli Svetový deň vody. Témou  Svetového dňa vody (ktorý je termínovo viazaný na 22. marec alebo na dni okolo tohoto dátumu) je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Je dôležité poukázať ako je voda prepojená ...

Čítaj viac

Sviatok Zvestovania Pána

Sviatok Zvestovania Pána a Deň počatého dieťaťa 25. 3. 2021 z našej školskej kaplnky …  

Čítaj viac

Office 365 A3 pre žiakov, študentov a zamestnacov zadarmo!

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti! Spojená škola sv. Košických mučeníkov poskytuje od 22.3.2021 všetkým žiakom, študentom a zamestnancom bezplatne Office 365 A3. Tento produkt Microsoftu obsahuje najnovšiu verziu Office 365, t. j.  aplikácií Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, ...

Čítaj viac

Iba sme sa narodili

Dňa 19. marca 2021 sa študenti tretieho ročníka nášho gymnázia zúčastnili zážitkového vzdelávacieho workshopu s názvom ,,Iba sme sa narodili“ v online podobe. Našimi lektormi boli Martin a Miška z občianskeho združenia Post Bellum SK, s ktorými študenti debatovali o rôznych pojmoch a ich súvislostiach, ako ...

Čítaj viac

Ponuka študentskej firmy Bufeed

Naša študentská firma Bufeed rozbehla svoju výrobu. V ponuke sú batikované tričká…

Čítaj viac

Spojení v modlitbe

Niekoľko momentov z našej školskej kaplnky na slávnosť sv. Jozefa 19.3.2021 …

Čítaj viac

Slávnosť sv. Jozefa

Spojme sa v modlitbe 19. marca – na slávnosť  sv. Jozefa. Pozývame vás do našej školskej kaplnky.  

Čítaj viac

Nádejní žurnalisti z GKM

Stredoškolská súťaž MEDart v sebe komplexne spája štyri okruhy mediálnej tvorby a dáva možnosť jednotlivcom aj kreatívnym tímom, aby získali profesionálnu spätnú väzbu na svoju prácu a stretli sa so žurnalistami z praxe. Tretí ročník tejto celoslovenskej súťaže už pozná ...

Čítaj viac

Týždeň mozgu

Čo je Týždeň mozgu? Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov. Týždeň mozgu pripadne tento rok na 15.-21.marca 2021. Aké oslavy ...

Čítaj viac

Úspech v olympiáde v nemeckom jazyku

Študentka Slávka Vandrová získala II. miesto na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku. K úspechu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

Čítaj viac

Kritériá na prijímacie konanie 2021/2022

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA PRIJATIE DO PRVÉHO ROČNÍKA V ŠTUDIJNOM ODBORE 79 02 J GYMNÁZIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022 Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.1.2021 a v súlade s ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a ...

Čítaj viac

Učebňa Carla Acutisa

Milí priatelia, dávame do pozornosti článok našej študentky Lucie Líškovej o Carlovi Acutisovi v kontexte toho, že na našom gymnáziu sú niektoré učebne pomenované podľa významných osobností. A Carlo Acutis je jednou z nich. Článok vyšiel v najnovšom vydaní časopisu ...

Čítaj viac

Prípravný kurz na prijímačky

Milí uchádzači, ak chcete spoznať prostredie nášho gymnázia a byť si istejší na prijímacích skúškach, ponúkame Vám tradičný prípravný kurz na prijímacie skúšky. Uskutoční sa online formou cez platfomu MS Teams v stredu 24.03.2021 od 15.00 h. Obsahovou náplňou kurzu ...

Čítaj viac

Quo vadis v elektronickej verzii

Milí čitatelia! Študentský časopis Quo vadis patrí medzi top študentské časopisy v rámci Slovenska. Svedčí o tom umiestnenie na celoslovenskej súťaži Štúrovo pero, kde obsadzuje popredné priečky. Práca v časopise na pozíciách grafik, redaktor, občasný prispievateľ je otvorená súčasným študentom, ...

Čítaj viac

Možnosti štúdia a termíny prijímacích skúšok

Vážení uchádzači, milí rodičia! V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu gymnázia v štvorročnom študijnom odbore (79 02 J gymnázium), kde si uchádzači môžu podľa preferencie zvoliť možnosť profilovať sa v IT vetve (viac hodín informatiky a programovania), alebo ...

Čítaj viac

Genetika na kolesách – prednášky

Genetika na kolesách pripravuje sériu prednášok na vybrané témy z genetiky. Prednášky budú organizované v pravidelných termínoch (vždy v piatok dopoludnia a v pondelok popoludní). Pripravované témy určite budú zaujímavé nielen pre širokú verejnosť, ale pomôžu študentom aj v príprave na maturitu. Prednášateľmi budú lektori, ktorých poznáme z návštev ...

Čítaj viac

Súťaž JUNIOR INTERNET – informácie

Žiaci a študenti, zapojte sa do zaujímavej súťaže! AMAVET vyhlasuje 16. ročník jedinečnej konferenčnej súťaže JUNIOR INTERNET. Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl, ktorých doménou je tvorba v online priestore. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ...

Čítaj viac

Ako je to s konceptom prezentácie gymnázia?

Je februárový piatok. Dokonca prvý piatok. Žiaci a študenti sú už 120 dní doma. Často sa skloňujú spojenia dištančné či online vzdelávanie. Prognózujeme pesimistické a optimistické scenáre (v tomto poradí), dokedy tento stav bude trvať (ináč povedané ako dlho bude ...

Čítaj viac

2% dane pre gymnázium

Aj v tomto roku sa Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov uchádza o 2% Vašich daní. Finančné prostriedky budú použité na: skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole skvalitnenie vybavenia školy Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z ...

Čítaj viac

Naši učitelia na kurze VEU

V týchto neľahkých online časoch sú naši učitelia stále aktívni. Okrem online výučby a povinností, ktoré sú s ňou spojené, pracujú aj na svojom ďalšom rozvoji. Neustále sa vzdelávajú a hľadajú nové možnosti oživenia a skvalitnenia výučby. Príkladom je kurz ...

Čítaj viac

Možnosti štúdia a termíny prijímacích skúšok

Vážení uchádzači, milí rodičia! V nasledujúcom školskom roku 2021/2022 otvárame jednu triedu gymnázia v štvorročnom študijnom odbore (79 02 J gymnázium), kde si uchádzači môžu podľa preferencie zvoliť možnosť profilovať sa v IT vetve (viac hodín informatiky a programovania), alebo ...

Čítaj viac

Pozvánka na Online DOD na PF UPJŠ

Študenti, navštívte virtuálny deň otvorených dverí na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ vo štvrtok 4.2.2021 medzi 10:00 – 12:00 formou živého vysielania na facebookovej stránke fakulty. Informácie o tomto podujatí: https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/24271/ Možnosť pripojenia: https://fb.me/e/3phZz9Zsl Každý, kto počas vysielania položí otázku formou komentára k ...

Čítaj viac

Súťaž 3D tlač

CVTI SR – ŠVS Banská Bystrica v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, pripravilo pre žiakov stredných škôl Slovenska: 4. ročník kreatívnej súťaže v oblasti 3D modelovania a 3D tlače s podporou digitálnych technológií „3D TLAČ“. ...

Čítaj viac

Prezentácia PF UPJŠ u maturantov

Blížia sa termíny odosielania prihlášok na vysoké školy. Žiaci končiacich ročníkov gymnázií majú možnosť absolvovať dni otvorených dverí alebo virtuálne prehliadky vysokých škôl. Zatiaľ len v online priestore. Dňa 2.2.2021 prišla vysoká škola dokonca priamo za našimi maturantmi! Žiaci 4.Ag ...

Čítaj viac

Gaudeamus online vo februári

Ďalšia séria prednáškových dní Gaudeamus online 2021 pre študentov pokračuje 2. – 4. februára 2021. Z programu vyberáme to najzaujímavejšie: Prezentácia piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2.2. od 9:00) Predstavenie atraktívnych možností štúdia v Rakúsku a vo Švajčiarsku (2.2. od 11:55) Prednáška „Študuj čo ...

Čítaj viac

Valné zhromaždenie študentskej firmy

Dňa 28.1.2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie našej študentskej firmy Bufeed. Schvaľovali sa stanovy študentskej firmy. Študenti predstavili svoj podnikateľský plán. Uskutočnila sa voľba orgánov valného zhromaždenia a voľba dozornej rady. Atmosféru tohto podujatia zachytáva niekoľko fotografií z akcie. Webová stránka ...

Čítaj viac

Košický formačno-akademický program

Ponuka semestrálneho formačno-akademického programu v Košiciach, ktorého organizátorom je Spoločenstvo Ladislava Hanusa. Všetkým, ktorí sa nebojíte zabŕdnuť do filozofie a začítať sa do veľkých postáv kresťanskej tradície, dávame do pozornosti formačno-akademický program Spoločenstva Ladislava Hanusa v Košiciach. Príďte lepšie spoznať ...

Čítaj viac

Mapové hry

Máme skúsenosť, že viacerí vnímali alebo vnímajú geografiu ako encyklopedickú disciplínu. V rôznych obmenách sme sa stretli s výrokmi, že ak viem hlavné mestá, som dobrý v geografii. Alebo, ak identifikujem všetky štáty na slepej mape, ovládam zemepis. Iste, v ...

Čítaj viac

Informácie pre uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu

Milí uchádzači, vážení rodičia, na našej webovej stránke (vrátane sociálnych sietí) v časti „neprehliadnite“ a v časti „uchádzači“ prinášame vždy aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našom gymnáziu. Úvodné informácie sú aj v nasledujúcom plagáte. Je umiestnený aj na webe ...

Čítaj viac

ONLINE škola manažérskych a IT zručností – Pozvánka na denný IT tábor

Zaujímavá ponuka pre žiakov stredných škôl (najmä 3. a 4. ročníkov) v rámci národného projektu IT Akadémia. Aj tento rok je tu možnosť absolvovať denný IT tábor. Tentokrát sa uskutoční v online priestore v čase 8. – 12. februára 2021: ...

Čítaj viac

Gaudeamus online 2021 január

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Pre študentov v maturitnom a pred-maturitnom ročníku Gaudeamus pripravil zimnú a jarnú sériu Gaudeamus online prednáškových dní. Môžu sa tu stretnúť s vysokými školami, fakultami, univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami zo SR, ČR a zahraničia. ...

Čítaj viac

Virtuálne dni otvorených dverí na VŠ

Termíny  ďalších vysielaní v roku 2021: Prešovský kraj a Žilinský kraj:           12.1.2021 a   9.2.2021 Košický kraj a Banskobystrický kraj:  13.1.2021  a 10.2.2021 Nitriansky kraj a Trnavský kraj:        14.1.2021  a  11.2.2021 Bratislavský kraj a Trenčiansky kraj:  ...

Čítaj viac

ONLINE BLOG/VLOG CONTEST – vyhodnotenie

Cieľom online súťaže v písaní blogov a tvorbe video blogov bolo podnietiť študentov k tvorivosti, vyskúšať si náročnosť či jednoduchosť vytvorenia blogu, ktorý zaujme čitateľa, či nakrútenia videa, ktoré bude dobré po každej stránke … a to všetko navyše v ...

Čítaj viac

Vyučovanie od 11.01.2021 podľa plánu MŠVVaŠ SR

Od 11. januára budú všetky školy pokračovať dištančným spôsobom výučby. Pre nás platia podmienky ako doteraz. Teda vyučovanie prebieha online od 11.01.2021 cez platformu MS Teams v štandardnom rozvrhu. Podrobnosti ohľadom termínov a spôsobu hodnotenia budú žiakom oznámené neskôr na ...

Čítaj viac

Vzdelávanie s JA Slovensko

V rámci zážitkového vzdelávania v programe simulovanej študentskej firmy dostávajú študenti gymnázia viacero benefitov aj v realizovaných  vzdelávaniach. Teraz spoločnosť JA Slovensko v spolupráci  so spoločnosťou Accace Bratislava uskutočnili v online priestore stretnutie s úspešnými absolventmi programu – študentská firma – ako aj s aktérmi minuloročných ...

Čítaj viac

Aktivity študentskej firmy

Študentská firma Bufeed dáva do pozornosti Podnikateľský plán a Stanovy študentskej firmy. Podnikateľský plán firmy – pdf verzia: Podnikateľský_plán_Bufeed Stanovy firmy – pdf verzia: Stanovy_Bufeed  

Čítaj viac

Modlitbová reťaz za nás

Drahí kolegovia, rodičia, žiaci a študenti! V poslednom období sa situácia spojená so šírením pandémie aj v našom regióne zhoršuje. Pre nás všetkých je táto situácia ťažšia o to, že prichádza v období, keď sme očakávali čosi iné. A toto ...

Čítaj viac

Predaj akcií študentskej firmy

V čase 11.1.2021 – 15.1.2021 si môžete zakúpiť akcie našej študentskej firmy. Viac informácií nájdete na priloženom plagáte.

Čítaj viac

Opýtaj sa hviezdy – Projekt Nebuď otrok drog 6

Pozrite si relácie „Opýtaj sa hviezdy“ s Matejom Tóthom, Viktorom Vinczem, Ondrejom Kandráčom a ďalšími zaujímavými osobnosťami. Relácie vznikli ako súčasť projektu Nebuď otrok drog 6, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky – v rámci účelovej ...

Čítaj viac

#IamRemarkable

#IamRemarkable … … je iniciatíva spoločnosti Google, ktorá umožňuje ženám a nedostatočne zastúpeným skupinám osláviť svoje úspechy na pracovisku i mimo neho. Viac informácií o tejto iniciatíve: https://events.withgoogle.com/iamremarkable-trainers-sk/ #IamRemarkable … … je aj názov IT čajovne, na ktorej sa 16. 12. ...

Čítaj viac

Chcem do IT, ako na to a bude ma to vôbec baviť? – pozvánka na IT čajovňu

V rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe majú žiaci možnosť absolvovať aj v decembri zaujímavé IT čajovne. Sú opäť zamerané na aktuálne témy z oblasti IT. Posledná decembrová IT čajovňa sa uskutoční 21.12.2020 ...

Čítaj viac

Informácie pre uchádzačov o štúdium na našom gymnáziu

Milí uchádzači, vážení rodičia, na našej webovej stránke (vrátane sociálnych sietí) v časti „neprehliadnite“ a v časti „uchádzači“ prinášame vždy aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našom gymnáziu. Úvodné informácie sú aj v nasledujúcom plagáte, ktorý je umiestnený aj na ...

Čítaj viac

#IamRemarkable – pozvánka na IT čajovňu

V rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe majú žiaci možnosť absolvovať aj v decembri zaujímavé IT čajovne. Sú opäť zamerané na aktuálne témy z oblasti IT. Tretia decembrová IT čajovňa sa uskutoční 16.10.2020 ...

Čítaj viac

On-line kurz Cesta na medicínu

Ponuka online kurzu Cesta na medicínu pre študentov, aby sa stali úspešnými uchádzačmi! Ide o najväčšiu databázu videí určených na prípravu na lekársku fakultu. Kurzom sprevádzajú skúsení absolventi a profesori lekárskych fakúlt v ČR. Študenti sa môžu zúčastniť on-line vysielania ...

Čítaj viac

Virtuálne dni otvorených dverí

Od budúceho týždňa začínajú Virtuálne dni otvorených dverí pre stredoškolákov. Návod, ako môžu študenti navštíviť vysielanie: otvorte si stránku vysielania: https://www.koncimskolu.sk/kamnavysoku/vdod vyberte si Váš kraj v zozname vysielateľov si pozrite vysoké školy, ktoré Vás zaujímajú. V profile vysielajúcej vysokej školy sú: ...

Čítaj viac

Ak raz, potom navždy – pozvánka na IT čajovňu

V rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe majú žiaci možnosť absolvovať aj v decembri zaujímavé IT čajovne. Budú opäť zamerané na aktuálne témy z oblasti IT. Druhá decembrová IT čajovňa sa uskutoční 09.12.2020 ...

Čítaj viac

Moja digitálna stopa

V rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe majú žiaci možnosť absolvovať aj v decembri zaujímavé IT čajovne. Sú zamerané na aktuálne témy z oblasti IT. IT čajovňa 03.12.2020 s lektorkou Lenkou Hlinkovou (Algoritmus) ...

Čítaj viac

Roráty v škole

Advent je skvostným obdobím. Je dôležité, aby sme si jeho význam pripomínali a venovali mu patričnú pozornosť. Jednou z tradícií v advente je slávenie tzv. rorátnych sv. omší. Ich názov je odvodený z úvodného spevu v knihe proroka Izaiáša: „Rorate caeli ...

Čítaj viac

Pozvánky na IT čajovne s prírodovednou tematikou a online prednášky

IT čajovne Predbehli nás technológie v poznávaní prírody? Digitálna doba približuje možnosti, o akých prednedávnom nesnívali ani odborníci, bežným užívateľom smartfónov v podobe aplikácií. Niektoré z nich sú učiace sa systémy, ktoré poskytujú stále presnejšiu identifikáciu rastlín a živočíchov. Ale ...

Čítaj viac

Moja digitálna stopa – pozvánka na IT čajovňu

V rámci projektu IT Akadémia v spolupráci s IT firmami a odborníkmi z praxe majú žiaci možnosť absolvovať aj v decembri zaujímavé IT čajovne. Budú opäť zamerané na veľmi aktuálne témy z oblasti IT. Najbližšia IT čajovňa sa uskutoční 03.12.2020 ...

Čítaj viac

Pozvánka: Online škola 3D tlače

V rámci národného projektu IT Akadémia majú žiaci 3. a 4. ročníkov stredných škôl možnosť zúčastniť sa zaujímavého podujatia: Denný IT tábor – ONLINE škola 3D tlače, ktorý pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA. ONLINE škola 3D tlače sa uskutoční ...

Čítaj viac

Ponuka adventného venca

Milí priatelia, v tomto špecifickom čase prichádzame s ponukou objednať si u nás adventný veniec. Adventný veniec je symbolom adventu aj ako forma duchovnej prípravy na Vianoce. Adventný veniec si môžete objednať u nás emailom alebo telefonicky za cenu 15 ...

Čítaj viac

Máme bronz! Úspech našej študentskej firmy!

Študenti tretieho ročníka nášho gymnázia, Ján Regenda, Alexandra Voláková, Gabriel Szalona, Slávka Vandrová a Matúš Stahovec, získali 3. miesto v medzinárodnej súťaži JA Citi International Innovation Camp. V  tomto školskom roku sa naši tretiaci v rámci projektu Aplikovaná ekonómia aktívne a úspešne ...

Čítaj viac

Pozvánka na Týždeň vedy a techniky

„Veda a výskum sú veľmi dôležité. Na jednej strane nám pomáhajú zapojiť mozgové závity, uspokojiť našu zvedavosť a snahu niečo objavovať. Na strane druhej nám práve výskum a vývoj vo vede pomáha posúvať sa ďalej, lepšie žiť. Týždeň vedy a ...

Čítaj viac

Batikované tričká – dotazník firmy Bufeed

Študentská firma Bufeed pre Vás chystá e-shop. Vyplňte, prosím, krátky dotazník, zaujíma nás Váš záujem! Dotazník

Čítaj viac

Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním

Zverejňujeme aktuálne informácie, ktoré platia pre oblasť vstupu do škôl od 2.11.2020. Platia pre zamestnancov, návštevníkov, prípadne pre študentov, ktorí by si chceli prísť do školy vyzdvihnúť nejaké veci. Tu sú hlavné dokumenty, z ktorých vychádzame: Uznesenie vlády 693/2020: https://bit.ly/2GdiwUJ ...

Čítaj viac

Dotyk prírody aj v čase pandémie

Keď naše nálady zasiahnu prvé upršané sivé dni a vystraší nás ponuka vianočných sladkostí v supermarkete, uvedomíme si, že leto je už neodvratne preč. Teploty klesajú, dni sa skracujú a dáždnik je pri odchode z domu neoddeliteľnou súčasťou našej výbavy. ...

Čítaj viac

1. miesto na celoštátnom kole súťaže 3D tlač

V celoštátnom kole súťaže 3D tlač sa na prvom mieste umiestnil náš žiak Janko Tóth. Študent 4.A triedy nášho gymnázia úspešne reprezentoval školu na 3. ročníku súťaže 3D tlač, ktorá sa uskutočnila 28.10.2020 netradične – vo virtuálnom priestore.  Súťažiaci sa svojich úloh zhostili vynikajúco, o ...

Čítaj viac

Online pohybové cvičenia s majstrom SR

Milí priatelia, v rámci istej kompenzácie absencie telesnej a športovej výchovy budeme ponúkať dvakrát v týždni krátku sériu online cvičení pre žiakov (prípadne absolventov, učiteľov), ktorí sa vzdelávajú (alebo vzdelávajú) z domu.  Cvičenia bude viesť majster Slovenska v zápasení. Zatiaľ ...

Čítaj viac

Celoštátne kolo súťaže 3D tlač

Ján Tóth, žiak 4.A triedy nášho gymnázia, aj v tomto školskom roku reprezentoval našu školu na celoštátnom kole súťaže 3D tlač. Celoštátne kolo 3. ročníka súťaže sa uskutočnilo 28.10.2020 netradične – vo virtuálnom priestore. Súťažiaci mali na vypracovanie 4 hodiny. ...

Čítaj viac

Nič nie je nemožné

Študentská firma Bufeed, ktorú tvoria študenti 3.A, sa 28. 10. 2020 vzdelávala v online priestore. Webinár organizovala spoločnosť JA Slovensko a spoločnosť AT&T. Inšpiráciou a osobnosťou dnešného webinára bola pani Marcela Lendvaiová, couch pre leadership a soft skills vo firme AT&T. Ako sa dá ...

Čítaj viac

Čo tak si zabehať, pomôcť sebe a potešiť Mateja?

Nadčasovosť behu je realita posledných rokov. Juniori, osoby v produktívnom veku i seniori venujúci sa behu rekreačne či profesionálne, sú konfrontovaní so životom metropoly (aj Košíc). Ekonomická nenáročnosť behu v kontraste s náročnosťou vytrvalosti evokuje pozitívnu spätnú väzbu pre bežcov i ostatné osoby v priestore ...

Čítaj viac

Bufeed š.f.

Čaute! Možno ste už zachytili informáciu o novej študentskej firme. Aby sme vám to spresnili, sme akciová spoločnosť Bufeed š.f., ktorú sa nám za pomoci JA Slovensko podarilo založiť. Cez školský rok, keď budeme mať riadne vyučovanie v škole, budeme fungovať ako ...

Čítaj viac

Základy UX

Študenti a učitelia nášho gymnázia mali aj v tomto školskom roku možnosť zúčastniť sa zaujímavej IT čajovne. V kontexte platných opatrení sa čajovňa 19.10.2020, samozrejme, konala v online priestore; v rámci našej participácie v projekte IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie. Čajovňou nás ...

Čítaj viac

Opäť sme online

14.10.2020 Kreatívny tím učiteľov nášho gymnázia je opäť v akcii. Neúnavne sa školí a zdokonaľuje, aby vždy s nadchádzajúcim dňom mohol kvalitnejšie a pútavejšie poskytnúť našim gymnazistom obsah vzdelávania. V súčasnosti opäť online formou. Dištančnú výučbu rozbiehame tentoraz  so službou ...

Čítaj viac

Rozvrh, časový rozpis a poznámky k dištančnému vzdelávaniu

Milí študenti, keďže od 12.10.2020 do odvolania sa na stredných školách mení forma vzdelávania z prezenčnej na dištančnú, je dobré pripomenúť si niekoľko základných informácií, ktoré sú v platnosti. Riaditeľstvo školy v súlade s rozhodnutím MŠVVaŠ SR zabezpečilo organizáciu dištančného vzdelávania. Z ...

Čítaj viac

Dištančné vzdelávanie od 12.10.2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od ...

Čítaj viac

Učebňa Carla Acutisa

Nie je novinkou, že na našom gymnáziu máme odborné a niektoré špecifické učebne pomenované po významných osobnostiach vedy, umenia, kultúry i cirkvi. Tentokrát chceme upriamiť pozornosť na učebňu informatiky, ktorá nesie meno nového blahoslaveného Carla Acutisa. Influencer Carlo je príkladom ...

Čítaj viac

Noví absolventi programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Aj tento rok sme na našej škole mohli oceniť študentov, ktorí sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho programu a vytrvalo na sebe pracovali v polročnom programe. Sú to: Juraj Šoltis (1.Ag), Kiara Koščová (2.Ag), Lucia Líšková (3.Ag) a Eduard Eliáš (3.Ag). Rozvíjali talent, športové ...

Čítaj viac

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia, opakované voľby do Rady školy za organizačné zložky gymnázium a základná umelecká škola sa uskutočnia v pondelok 12.10.2020 od 14.30 do 17.00 h. vo vestibule školy pri dodržaní všetkých hygienických opatrení. Opakované voľby sa konajú z dôvodu, že ...

Čítaj viac

Naša študentka na Girl’s Day

Girl’s Day prepája stredoškoláčky s IT firmami, organizáciami a vysokými školami. Cieľom tohto podujatia je prebudiť v dievčatách záujem o štúdium informatiky. Aj študentka nášho gymnázia sa 8. 10. 2020 zúčastnila tejto zaujímavej akcie. Kiara Koščová, naša nádejná programátorka, navštívila firmu Visma ...

Čítaj viac

Covid – aktuálne informácie

Aktuálne – od 12.10.2020 Vážení rodičia, od pondelka 12. októbra 2020 budú na Slovensku platiť nové opatrenia z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu. Opatrenia budú platiť do odvolania. Pre školstvo a konkrétne pre naše gymnázium bude od pondelka platiť nasledovné: Gymnázium ...

Čítaj viac

Postrehy z posledného obdobia

Aké sú všetky nastavenia relatívne a krehké. Platí to aj pre oblasť vzdelávania. Definuje nás miera nostalgie a na druhej strane vízia utopickej budúcnosti. Pritom dôležitý je dnešok. Aj tu platí, že história sa opakuje. Hovoríme, aké to bolo, prípadne aké by ...

Čítaj viac

Live stream-ová svätá omša

Napriek mimoriadnym hygienickým opatreniam sme dňa 7. 9. 2020 oslávili sviatok sv. Košických mučeníkov. Slávnostnú svätú omšu celebroval ICDr. Mgr. Peter Sykora, PhD., farár farnosti KVP. Sv. omšu organizačne zabezpečila trieda 3.Ag pod vedením pani učiteľky PaedDr. Heleny Čižmárovej. Cez ...

Čítaj viac

Praktické informácie

Naša škola vo všetkých zložkách je akademickým prostredím, z čoho vyplýva adekvátna kultúra prejavu a správania. Nie sú tolerované akékoľvek prejavy, ktoré by ohrozovali či už slovom alebo skutkom kohokoľvek. Pár užitočných rád a odporúčaní, ktoré nám všetkým pomôžu zvládnuť ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka a preventívne opatrenia

Milí študenti, Vážení rodiča študentov! Zdá sa byť vhodný čas, aby ste získali informácie o očakávanom začiatku školského roka 2020/2021. Nový školský rok začne v stredu 02.09.2020. Neorganizujeme hromadný začiatok školského roka, preto prosíme študentov všetkých ročníkov gymnázia, aby prišli ...

Čítaj viac

PR video k časopisu Quo vadis

Časopis Quo vadis šíri dobré meno našej školy. Dlhodobo patrí medzi najkvalitnejšie školské periodiká na Slovensku. Vytvára priestor, kde sa môžu študenti realizovať, popustiť uzdu fantázii, polemizovať a zažiť prípadne aj slobodu slova. Nepracujú na časopise preto, aby za svoju prácu ...

Čítaj viac

Dobrodružná expedícia DofE

Aj tento rok sa naši Dofáci po intenzívnej online príprave v dňoch 24.-25.6. zúčastnili dobrodružnej expedície vo Volovských vrchoch. Prvý deň zvládli náročnú 8 hodinovú túru s ťažkými ruksakmi z Vyšného Klátova smerom na Kojšovskú hoľu a šťastne dorazili do cieľa – Tri studne. ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Cybersecurity v kocke

Študenti a učitelia mali opäť možnosť zúčastniť sa zaujímavej IT čajovne na tému Cybersecurity. Konala sa 4.6.2020 v rámci nášho zapojenia do projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie a ako je v posledných mesiacoch bežné – online. Lektorka Lenka Hlinková, ...

Čítaj viac

Zvažujete gymnázium? Máme niekoľko voľných miest …

Neprijali Vás či Vaše dieťa na niektoré gymnázium? Máme v ponuke ešte niekoľko voľných miest. V prípade, že máte záujem o gymnázium, vyžiadajte si na svojej základnej škole novú prihlášku na strednú školu a obratom nám ju doručte (osobne, poštou ...

Čítaj viac

Možno uvariť zemiaky v etanole?

Skúsite rozpustiť globálny problém alebo radšej preskúmate, či možno uvariť zemiaky v etanole a v acetóne? Tieto a mnohé ďalšie zaujímavé výskumné otázky riešia naši žiaci na hodinách chémie aj počas online výučby. Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači, v tabuľke sú výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia (kód odboru: 79 02 J) v školskom roku 2020/2021. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Potvrdenie o nastúpení nám prosím doručte čím skôr, najneskôr však ...

Čítaj viac

Čas bilancovať

V marci 2020 sa v nemenovanom denníku objavil komentár Adely Vinczeovej (ešte ako Banášová navštívila aj naše gymnázium). Spomína v ňom, že „báť sa je niekedy prirodzené, no žiť v strachu je devastačné.“  Na druhej strane sv. Ján píše, že „v ...

Čítaj viac

Webinár s firmou T-Systems Slovakia s.r.o. pre učiteľov

V rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie sa prostredníctvom platformy Cisco Webex 21. 5. 2020 uskutočnil webinár pre učiteľov s firmou T-Systems Slovakia s.r.o., kde mala aj naša škola svoje zastúpenie. V úvode online webinára zástupcovia firmy v krátkosti predstavili T-Systems ...

Čítaj viac

Delegátka OSN na našom gymnáziu

Aj vo virtuálnej dobe pokračujeme v stretnutiach s inšpiratívnymi osobnosťami. Naši študenti GKM si aj v tomto čase virtuálnej školy zažili interaktívnu prednášku s exkluzívnou osobnosťou. Petra  Pauerová je mládežníckou delegátkou za SR pre OSN v roku 2020. Osobnosť vekom aj duchom inšpiratívna svojou angažovanosťou ...

Čítaj viac

Vzdelávame ďalej online

Pandémia ochorenia COVID-19 presunula vzdelávanie z lavíc do online priestoru, učitelia aj študenti si na túto situáciu pomaly zvykajú. Dištančné vzdelávanie, v ktorom sa snažíme naplno vynahradiť našim študentom nečakané odtrhnutie od zdroja vzdelávania, je v plnom prúde. Veríme, že takýmto ...

Čítaj viac

Nájdi povolanie svojich snov v technológiách

V stredu 13. 5. 2020 sa niektoré naše žiačky a pani učiteľka zúčastnili online IT Čajovne s lektorkou Lenkou Hlinkovou na tému „Nájdi povolanie svojich snov v technológiách“. Čajovňa bola určená špeciálne pre dievčatá stredoškoláčky a bola organizovaná v rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie ...

Čítaj viac

Kritériá na prijímacie konanie – nové

KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA NA VŠETKY ODBORY VZDELÁVANIA STREDNEJ ŠKOLY OKREM OSEMROČNÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a ...

Čítaj viac

Všetko o maturitnej skúške

Vážení maturanti, v tomto článku a v sekcii stránky „študenti – maturita“ postupne pribudnú všetky informácie, ktoré sú užitočné pre vás v kontexte administratívnej maturitnej skúšky. Prosíme, aby ste sledovali webovú stránku. Už ste len krok aj od formálneho ukončenia ...

Čítaj viac

Všetko o prijímacom konaní

Milí budúci študenti, vážení rodičia! V tejto časti Vám postupne prinesieme všetky informácie o priebehu prijímacieho konania, ktoré bolo dňa 29.04. predstavené MŠVVaŠ SR (informácie sú dostupné na tomto odkaze https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/). Chceme Vás ubezpečiť, že v súlade s platnou legislatívou ...

Čítaj viac

KM News

Napriek mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania (až do odvolania) sa za dverami našej školy aktívne pracuje. Rozhodli sme sa, že Vám budeme prinášať aktuálne správy KM News, spoza zatvorených brán, aby ste sa mali na čo tešiť, keď ich znova otvoríme  Pravidelné ...

Čítaj viac

Ako sme sa učili doma

Aj počas pandémie koronavírusu študenti nášho gymnázia neprestávajú tvoriť pekné slohové práce, zlepšovať si jazykové schopnosti a rozvíjať svoju kreativitu a kritické myslenie. Prácu si môžete prečítať na tomto mieste: Ako sme sa učili doma (Úvaha) Každý deň sa zobúdzame do krajiny, ...

Čítaj viac

Ani vírus nám nezabránil v učení

Rýchle riešenia sú dnes neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Na našom gymnáziu sme úspešne odštartovali výučbu použitím technológie Cisco Webex. Gymnazisti na GKM sa už tretí týždeň učia online vo virtuálnych triedach. Platforma Cisco Webex Meetings nám umožňuje uskutočňovať výučbu, ktorá dokáže ...

Čítaj viac

Informácie pre uchádzačov

Mnohí z Vás deviatakov v tomto období plánujú definitívnu voľbu strednej školy. Vy, deviataci prihlášky podávate cez svoju základnú školu do 15. mája 2020. Už v predstihu Vám ponúkame niekoľko informačných ponúk v snahe Vám uľahčiť rozhodovanie. Ponuka cudzích jazykov ...

Čítaj viac

Študent nášho gymnázia tlačí 3D štíty pre zdravotníkov

Žiak nášho gymnázia, Janko Tóth, sa tento rok po druhýkrát zapojil do súťaže 3D tlač. Vzhľadom k vzniknutej situácii je termín konania tejto súťaže presunutý na neurčito, ale náš študent nezaháľa. Rozhodol sa zapojiť do 3D tlače štítov pre zdravotníkov cez ...

Čítaj viac

Podávanie prihlášok na gymnázium

Pre informáciu uvádzame postup podávania prihlášok na strednú školu a teda aj na naše gymnázium. Minister školstva určuje termín podávania prihlášok na štúdium na stredných školách zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020.K prihláške nie je potrebné ...

Čítaj viac

1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády

Geografická olympiáda pozostáva z viacerých častí. Máme na mysli krajské kolo. Jednou z alternatív je, aby študent napísal prácu (rozsahom asi ako bakalárska práca). Práca dostane svojho oponenta z radov vysokoškolských pedagógov zo Slovenska. Nasleduje test na overenie vedomostí, obhajoba ...

Čítaj viac

Učíme online

Naša škola je zapojená do projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Vďaka spolupráci IT Akadémie so spoločnosťami CEELABS a Alef Distribution, sme ako škola dostali možnosť využívať systémové riešenie v podobe prístupu k portfóliu videokonferenčných riešení spoločnosti Cisco (Webex Enterprise Trial). Tieto riešenia umožnia ...

Čítaj viac

7. miesto v kraji

Gymnázium sv. Košických mučeníkov v Košiciach obsadilo podľa hodnotenia portálu INEKO za školský rok 2018/2019 7. miesto v rámci Košického kraja. Hodnotenie si môžete pozrieť na tomto odkaze. Pri hodnotení sa berie ho úvahy 41 ukazovateľov, poďakovanie patrí študentom a učiteľom, ktorí ...

Čítaj viac

Prerušenie vyučovania do odvolania.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických ...

Čítaj viac

Sociálne inžinierstvo – ako byť opatrný?

V súčasnosti sa čoraz častejšie hovorí o rôznych útokoch na IT systémy, o zraniteľnostiach a „hackeroch“, ktorí tieto zraniteľnosti zneužívajú. Zraniteľné sú však nielen technológie, ale aj samotní ľudia. A zneužiť naše vlastné zraniteľnosti je väčšinou oveľa jednoduchšie a dokáže ...

Čítaj viac

Praktické cvičenia v spolupráci s Lekárskou fakultou UPJŠ

V rámci spolupráce s univerzitami, nás navštívili študenti Lekárskej fakulty UPJŠ. Na nepovinnom predmete Kurz prvej pomoci nám ukázali základné postupy predlekárskej prvej pomoci. Naši gymnazisti si na figurínach dospelého človeka i dieťaťa,  mohli vyskúšať vonkajšiu masáž srdca i ošetrenie ...

Čítaj viac

Energeticky efektívne

K všeobecnému rozhľadu v dnešnej dobe určite patria aj vedomosti o fungovaní energeticky úsporných domácností a o rôznych alternatívnych zdrojoch energie. V utorok 18. februára 2020 nás formou hodinovej prednášky s touto problematikou oboznámili pracovníčky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry ...

Čítaj viac

Naša študentka Kristína Radáčiová bodovala v celoslovenskej súťaži MEDart

Vo štvrtok 13. februára sa študenti nášho gymnázia zúčastnili slávnostného vyhodnotenia druhého ročníka celoslovenskej súťaže MEDart. Na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku sa stretli tvoriví mladí ľudia, novinári z praxe a akademici. Do aktuálneho ročníka MEDartu sa zapojilo vyše 70 žiakov stredných ...

Čítaj viac

Školská reklama či faktografia

Je čas volieb. Čas politickej reklamy. Ale to nie je všetko. V priestupnom roku 2020 sa v tomto období kumuluje niekoľko udalostí, ktoré majú vplyv na ďalšie smerovanie rôznych cieľových skupín. Jednou z nich je skupina žiakov deviateho ročníka, ktorí ...

Čítaj viac

Štandardný dátum vyjadrenia pozornosti

Schopnosť prejaviť pozornosť, vyjadriť sympatie či poďakovať patrí ku sociálnym kompetenciám, ktoré treba rozvíjať, pretože pochádzame z rôzneho spoločenského zázemia. Reakcia vyvolaná aktérom prejavenia pozornosti vyvolá väčšinou pozitívne emócie (v ojedinelých prípadoch aj negatívne) u adresáta prejavu pozornosti. Existuje niekoľko ...

Čítaj viac

Lievance ako súčasť vzdelávania?

Žiakom základných škôl je vhodné priblížiť ako prebieha štúdium na strednej škole. To je cieľom podujatia Deň stredoškoláka, ktoré už niekoľko rokov organizujeme práve v zimných mesiacoch. V tomto roku to bolo vo štvrtok 13. februára 2020. Žiaci sa na ...

Čítaj viac

Zmena termínu prípravného kurzu na prijímacie skúšky

Vážení uchádzači, milí rodičia! Pripravili sme pre Vás prípravný kurz na prijímacie skúšky na gymnázium (akékoľvek). Kurz sa bude konať v zmenenom termíne v utorok 21.04.2020 od 14.30 h. v priestoroch školy. Bližšie informácie nižšie alebo v časti „Uchádzači“ — ...

Čítaj viac

Ochrana spotrebiteľa

Naši gymnazisti  odštartovali II. polrok školského roku interaktívnym seminárom na tému   Práva spotrebiteľa a  riziká internetového obchodu. Seminár viedla Mgr. Katarína Zalaiová, právna poradkyňa Ministerstva hospodárstva SR. Aké sú riziká nákupu cez internet ?  Na aké konkrétne služby má spotrebiteľ ...

Čítaj viac

Darovanie 2% daní

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre ...

Čítaj viac

Ponuka exkurzie do Prahy

Vážení priatelia, ponúkame exkurziu do tradične obľúbenej Prahy na prelome zimy a jari. Konkrétne ide o termín: 20.02. (štvrtok) – 22.02. (sobota). Orientačný program (zmena programu vyhradená) štvrtok 20.02.2020 odchod z Košíc o 3.45 h. vlakom RJ príchod do Prahy ...

Čítaj viac

Deň stredoškoláka

Obľúbené podujatie Deň stredoškoláka sa z organizačných dôvodov uskutoční vo štvrtok 13.02.2020 od 9.00 do 12.00 h. Cieľovou skupinou sú žiaci 9. ročníka základných škôl. V priebehu dňa Vám predstavíme ako prebieha štúdium na strednej škole, aké sú jeho výhody ...

Čítaj viac

Požehnané Vianočné sviatky

Narodil sa Kristus v Betleme, položený v jasliach na slame. Ej slama, slama premilá, vzácnejšia nikdys´nebola. (JKS 63) Požehnané Vianočné sviatky v atmosfére pokoja praje kolektív zamestnancov celej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach. Ďakujeme za akúkoľvek formu podpory ...

Čítaj viac

Predvianočná kapustnica

V predvianočnom zhone je čoraz vzácnejšie nájsť si čas na chvíľu sa zastaviť a vychutnať si čaro adventu. My sme tak urobili 18. decembra 2019, kedy sa naši gymnazisti stretli s učiteľmi, aby spoločne ochutnali tohtoročnú študentskú kapustnicu. Aj tento ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

V utorok 10. decembra sme na pôde nášho gymnázia privítali žiakov 9. ročníka základných škôl, ich výchovných poradcov a rodičov. Naši učitelia i študenti im ukázali priestory školy a jej vybavenie. Nádejní prváci mohli spoznať školský i mimoškolský život a zažiť ...

Čítaj viac

Projekt úspešných adventných rorátov a besied ukončený

Tempus Adventus, alebo adventné obdobie je obdobím ohraničeným štyrmi nedeľami pred Vianocami, čo symbolizujú aj sviece na adventnom venci. Gymnázium sv. Košických mučeníkov už niekoľko rokov po sebe ponúka  študentom, ale aj rodičom, pedagógom i širšej verejnosti nielen zo zázemia ...

Čítaj viac

Junior na GKM

V stredu 11. 12. 2019 sme uvítali na našej škole jedného z TOP moderátorov Slovenska, známeho rozhlasového a televízneho moderátora Juniora. Na besede sa naši gymnazisti dozvedeli, ako sa zo sninského rodáka Milana stal Junior a aká bola jeho cesta ...

Čítaj viac

… a Slovo bolo u Boha

… a Slovo bolo u Boha… je názov súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy, ktorej krajské kolo sa už tradične uskutočnilo 6. decembra na pôde CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Jedným z hlavných cieľov organizátorov bolo priblížiť duchovnú poéziu a prózu ...

Čítaj viac

Cestovateľský deň

Cestovanie je aktivita, ktorá láka mnohých z nás. Nie všetci však máme dostatok príležitostí, skúseností a odhodlania. Práve preto sme sa rozhodli 22. novembra 2019 dať priestor našej študentke – úspešnej cestovateľke Kristíne Radačiovej, ktorá nám predstavila možnosti spoznávania nových ...

Čítaj viac

3. miesto v speve – O Alžbetinu ružu

V stredu 20. novembra 2019 sa v priestoroch Historickej radnice v Košiciach uskutočnil 16. ročník arcidiecéznej speváckej súťaže stredoškolákov O Alžbetinu ružu, na ktorej sa zúčastnili aj študenti nášho gymnázia. Tibor Szalona, žiak 4. A triedy, získal v kategórii moderná pieseň 3. miesto. Na gitare ho ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí

Milí uchádzači, vážení rodičia! Deň otvorených dverí na našom gymnáziu sa uskutoční v utorok 10.12.2019 od 10.00 h. Organizované vstupy sú naplánované o 10.00 h., 11.00 h. a pre rodičov o 14.00 h. Predstavíme Vám život na škole, ponuku profilácie, ...

Čítaj viac

Fragmenty jesene

Jemný vánok chladného vzduchu, hmla, šušťanie mokrého lístia pod nohami. Veru, máme tu opäť jeseň. Na svoju misiu sa poriadne pripravila nielen rozmanitou maliarskou paletou, ktorou sfarbila lístie stromov, ale aj plnou náručou hojnosti v podobe darov. A tak našim ...

Čítaj viac

Agnus Dei

V rámci Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach, ktorý tento rok píše už svoju jubilejnú 30. kapitolu, prijala v piatok 15. novembra aj naša škola pozvanie na predstavenie AGNUS DEI z dielne Tanečného divadla Atak. Ich spracovanie príbehu novodobého stotníka pod Ježišovým krížom bolo nabité množstvom asociácií ...

Čítaj viac

Počítačová bezpečnosť

V rámci projektu IT Akadémia– vzdelávanie pre 21. storočie sa naši žiaci zúčastnili IT workshopu na tému Počítačová bezpečnosť. Zaujímavá akcia sa konala 14. 11. 2019 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v Laboratóriu kybernetickej bezpečnosti. Nádejní informatici spoznali akademický ...

Čítaj viac

Pozvánky na advent

Vážení priatelia, pozývame Vás prežiť tohtoročný advent spolu s nami. Pripravili sme pre Vás niekoľko zaujímavých podujatí, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na človeka, spoločenský rozmer a vytvoriť alternatívu konzumnému charakteru adventu. A. Viazanie adventných vencov Podujatie je zamerané na ...

Čítaj viac

Rím vo svojej noblese

Študenti a učitelia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov absolvovali pätdňový duchovno-poznávací pobyt v Ríme od 31.10. do 04.11.2019. Program začal hneď po prílete na letisko Ciampino a trval každý deň do neskorých večerných hodín. Tridsaťsedem poznávaniachtivých nadšencov bolo konfrontovaných s ...

Čítaj viac

Tematický Deň jablka

Červené, zelené, pre zdravie stvorené… Týmto sloganom sme pozývali študentov gymnázia osláviť Svetový deň jablka. Od roku 1990 sa 21. októbra konajú v rôznych mestách sveta, aj na Slovensku, podujatia venované tomuto ovociu a naša škola nemohla byť výnimkou. Jablko, ...

Čítaj viac

Vintage Night – Back to the 50’s

Imatrikulácia študentov prvého ročníka sa v tomto roku niesla v duchu 50. rokov. Slávnosť sa konala v priestoroch Halmiho dvora na Hlavnej 21 v Košiciach. Prípravu a realizáciu mali na starosti študenti III.Ag triedy spolu s triednou učiteľkou. Súčasťou večera ...

Čítaj viac

Spätná väzba od absolventov

Vážení absolventi gymnázia! V kontexte našej vízie nestratiť kontakt s bývalými študentmi gymnázia, ktorí sú dnes poslucháčmi univerzít, či zamestnancami rôznych inštitúcií, Vás v prvom kroku prosíme o zaslanie spätnej väzby a informácie o Vás. Budeme veľmi radi, ak nám ...

Čítaj viac

Keď musíš, tak musíš

Pomaly sa už stáva tradíciou, že v októbri chodby našej školy rozvoniavajú domácimi, ale hlavne s láskou pripravenými koláčmi. Aj tohto roku 10. októbra študentky nášho gymnázia pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov dobroty rôzneho druhu, čím sa zapojili do ...

Čítaj viac

Scratchovali sme s Micro:bit-om

Naši nádejní programátori z gymnázia sa zapojili do medzinárodnej iniciatívy na podporu programovania u mladých ľudí Meet and Code 2019. V utorok 15.10.2019 v popoludňajších hodinách zamenili našu počítačovú miestnosť za vysokoškolskú učebňu, kde sa zúčastnili workshopu s názvom Scratchujeme s Micro:bit-om. Podujatie sa uskutočnilo ako ...

Čítaj viac

Imatrikulácia

Imatrikulácia študentov I. ročníka sa uskutoční v pondelok 21.10.2019 od 16.00 h. v Halmi Place na Hlavnej 21 v  Košiciach. Prosíme študentov, aby prišli na miesto konania slávnosti najneskôr do 15.50 h. rešpektujúc ostatných. Na slávnosť imatrikulácie pozývame aj absolventov. ...

Čítaj viac

Prezentácia školy na Bielej noci

Naše gymnázium sa úspešne prezentovalo na významnom podujatí Biela noc, ktoré sa tradične koná pred Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. V priestoroch Halmi 1910 sme hudobne oživili sekvenciu „Deti nepočkajú“. Večer sa niesol v neformálnej atmosfére hudby, spevu a rozhovorov ...

Čítaj viac

Nájdete nás na Bielej noci

Od 4.10. do 6.10. prebieha v Košiciach podujatie Biela noc. Naše gymnázium ako jedna z mála škôl má na podujatí svoje zastúpenie. Môžete nás prísť pozrieť a podporiť v piatok 4.10.2019 do Halmi Place na Hlavnej 21 (označenie č. 11 ...

Čítaj viac

Prváci na Ústavnom súde

Prváci z nášho gymnázia dňa 27.9.2019 zavítali na na podujatie „Deň otvorených dverí“ na Ústavnom súde v Košiciach. Pripomenuli sme si tak štátny sviatok Deň Ústavy. Naši študenti si vyskúšali ako sa sedí v kreslách ústavných sudcov, nazreli do pracovní i pojednávacích miestností. Študenti si ...

Čítaj viac

Teambuilding na Drienici

Charakter a štatút školy predpokladá realizáciu duchovných a formačných aktivít na princípe dobrovoľnosti. V tomto roku sa študenti zúčastnili takejto formy teambuildingu na Drienici v dňoch 23.09 – 25.09.2019. Príjemné prostredie areálu Domu Matky Margity v pohorí Čergov vytvorilo optimálne ...

Čítaj viac

 Genetika na kolesách prišla až za našimi gymnazistami

Na pôde nášho gymnázia sme 18. septembra 2019 opäť privítali Mobilné genetické laboratórium. Janko Tóth, žiak nášho gymnázia, natočil videopozvánku a zapojil našu školu do projektu Genetika na kolesách. Členovia Katedry genetiky Univerzity Komenského v Bratislave „zbalili“ laboratórne vybavenie a prístroje, určené ...

Čítaj viac

Sväté omše v kaplnke sv. košických mučeníkov

Dňa 9. 9. 2019 otec biskup Marek Forgáč požehnal našu obnovenú školskú kaplnku. Počas nasledujúcich dní budú prebiehať sv. omše pre žiakov a študentov našej školy nasledovne: v utorok 10. 9. 2019 o 9:00 hod. pre deti materskej školy v ...

Čítaj viac

Informácie pre rodičov

Vážení rodičia, radi by sme Vás informovali o niektorých skutočnostiach, ktoré boli predmetom rokovania na plenárnom rodičovskom združení v septembri 2019. Školská jedáleň Finančná náhrada stravy sa týka stravníkov v prípravke MŠ, stravníkov na 1. a 2. stupni ZŠ. Títo stravníci zároveň ...

Čítaj viac

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky sa uskutoční v pondelok 9.9.2019 o 8.00 h. pri sv. omši, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a kňazmi farnosti Božieho milosrdenstva Košice – KVP. Vzhľadom ...

Čítaj viac

Oznam o plenárnom a triednom rodičovskom združení

Vážení rodičia, vo štvrtok 5.9.2019 sa od 16.30 h. uskutoční plenárne a triedne úvodné rodičovské združenie. Program: 16.30 h. plenárne zasadnutie rodičov v školskej jedálni 17.15 h. triedne rodičovské aktívy podľa tried. Program triedneho rodičovského aktívu: voľba zástupcu do Rodičovskej ...

Čítaj viac

Študenti si prevzali Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu

Historické priestory kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou boli dejiskom odovzdávania strieborných a bronzových Medzinárodných cien vojvodu z Edinburghu. Slávnostnej ceremónie za prítomnosti predsedu Prešovského samosprávneho kraja, riaditeľa klastra Košice IT Valley, viceprezidentky košickej pobočky spoločnosti NESS a ďalších významných hostí ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka

Vážení študenti, školský rok 2019/2020 sa začne v pondelok 2.9.2019. Prosíme Vás, aby ste prišli ku kostolu Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP v Košiciach najneskôr o 8.20 h. O 8.30 h. nasleduje úvodná sv. omša a po nej okolo 10.00 ...

Čítaj viac

Voľné pracovné miesto – učiteľ nemeckého jazyka

Ponúkame voľné pracovné miesto pre učiteľa nemeckého jazyka na gymnáziu na úväzok 12 hodín týždenne. V prípade záujmu kontaktujte riaditeľku školy RNDr. Adrianu Bariovú na tel. čísle 0907 949 640, prípadne emailom na riaditel.sskm@gmail.com.  

Čítaj viac

Aj tento rok nocovali

Už tradične sa mesiac jún na našej škole spája s Juniálesom. Tento rok sme sa však rozhodli v termíne 25. 6. uskutočniť Noc v škole, aby študenti mali možnosť spoznať atmosféru chodieb a tried aj po zotmení. Dôležitým bodom programu ...

Čítaj viac

Nové logo školy

Spojená škola sv. Košických mučeníkov oslávila 15. rokov svojej existencie. V priebehu roka vzišla myšlienka nového loga školy. Autorom loga je grafik Anton Vaľko. Logo predstavuje štylizované písmená S (z názvu Spojená škola) zostavené z viacerých farebných častí v jednej ...

Čítaj viac

Občiansky preukaz Spojenej školy sv. Košických mučeníkov

Oslavy 15. výročia založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov sa konali vo štvrtok 27. júna 2019. Slávnosť odštartovala sv. omšou v Katedrále sv. Alžbety s poďakovaním za uplynulý školský rok, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup Košickej arcidiecézy. Vo ...

Čítaj viac

Záverečná

Po akademickom týždni nastalo „účtovanie”. „Frajerina” išla bokom. Skrývaná aj prejavovaná nervozita, slzičky šťastia aj sklamania, zúfalé listovanie v zošitoch a knihách pred triedou, to všetko bolo neklamným znakom, že sa tu maturuje a že je to už vážne. Chvíľa, keď ...

Čítaj viac

GKM piknik

„Niekto si dnes môže oddýchnuť v tieni, lebo niekto kedysi zasadil strom….“ V stredu 12. júna sme využili nádherné letné počasie a vyšli sme si na piknik. Voliteľný predmet Etika a etiketa nabral zánovný zážitkový rozmer. Ako vyprášiť deku podľa spoločenských pravidiel ...

Čítaj viac

Pozvánka na oslavy výročia školy

Pozývame študentov, absolventov, bývalých učiteľov a sympatizantov na oslavy 15. výročia založenia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, ktorej súčasťou je aj Gymnázium sv. Košických mučeníkov. Program je nasledujúci: 15.00 h. sv. omša na poďakovanie v Dóme sv. Alžbety, ktorú bude ...

Čítaj viac

Rodná zem

V utorok 28.mája sme sa rozhodli spolu s pani učiteľkou M. Martončíkovou a s pani učiteľkou K. Molnárovou stráviť večer plný folklóru a tradícií. Naše kroky viedli do Štátneho divadla na baletné predstavenie Rodná zem, ktorého režisérom a choreografom je Ondrej Šoth. Prežili sme príbeh ...

Čítaj viac

Informácie k ukončeniu školského roka

Vážení rodičia, milí študenti! Pozývame Vás na slávnostné ukončenie školského roka, ktoré sa bude konať vo štvrtok 27.06.2019 od 15.00 h. v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Sv. omšu na poďakovanie bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Po ...

Čítaj viac

Hlbiny ekológie a energetiky

Dňa 20. mája 2019 sme zavítali na Technickú univerzitu v Košiciach, konkrétne na Fakultu baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií. Privítal nás sympatický pán docent, ktorý nám zaujímavou prezentáciou priblížil význam ekológie pre súčasnú spoločnosť a vysvetlil nám princíp solárnych elektrární. ...

Čítaj viac

Derniéra maturantov

Rozlúčka s maturantmi má vždy neopakovateľné čaro a pravdou je, že po ich odchode je škola vždy akási prázdnejšia a smutnejšia.Maturanti sa pred odchodom na akademický týždeň lúčili so školou. Šaty a podpätky. Obleky, kravaty. Zelené stužky. Dojatím podfarbený hlas pani ...

Čítaj viac

Turnaj v stolnom futbale

Od 26. apríla do 10. mája 2019 si naši študenti (prevažne chlapci) krátili veľké prestávky hraním stolného futbalu. Do turnaja sa zapojilo šesť dvojčlenných tímov, ktoré najprv odohrali vzájomné zápasy v rámci skupiny, aby potom najúspešnejší mohli zabojovať o stupne ...

Čítaj viac

Študentské voľby do Európskeho parlamentu

V pondelok 6.5.2019 sa na našej škole konali simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu. Záštitu nad týmto projektom prevzala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a občianske združenie Pre stredoškolákov, ktorého hlavným cieľom je organizovať rôzne udalosti pre mladých ľudí a ...

Čítaj viac

Program pre gymnazistov od 20.05. do 30.05.2019

Kvôli prehľadnosti publikujeme pre študentov a učiteľov informácie o programe na nasledujúce obdobie. 1.Ag 20.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška) 21.05.2019 – Duchovná obnova v Lipanoch (z. J. Kocúrko, R. Haluška) 22.05.2019 – mimoriadny rozvrh 1. hod. ...

Čítaj viac

Šanca pre neprijatých na strednú v prvom kole

Neprijali niekoho z Vašich známych na strednú školu? Dajte im o nás vedieť. Máme ešte niekoľko voľných miest. Druhé kolo písomných prijímacích skúšok sa bude konať v utorok 18.06.2019 od 8.00 h. na našom gymnázium. Organizačné stretnutie spojené s riešením ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pri prijatie do prvého ročníka gymnaziálneho štúdia (odbor 79 02 J gymnázium) v školskom roku 2019/2020 za predpokladu úspešného ukončenia deviatého ročníka. Prijímacie skúšky sa konali v termínoch 13.05. a 16.05.2019. kód uchádzača benefit za prospech benefit ...

Čítaj viac

V priebehu šiestich mesiacov sa naučil jazyk

Náš študent, Lukáš Simočko, si v rámci programu DofE ( Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) v oblasti rozvoja talentu dal cieľ naučiť sa v priebehu šiestich mesiacov ruský jazyk, dokázať vhodne reagovať a komunikovať v rôznych bežných situáciách, využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať ...

Čítaj viac

Umelcom sa treba narodiť, rečníkom sa možno stať

V utorok 30. apríla 2019 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach konal XXXIII. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen 2019. Súťaž sa organizuje s cieľom uvedomiť si ostavenie rétoriky v slovnom prejave. ...

Čítaj viac

Súťaž „Hodnoty vyplývajúce z lásky“ pod záštitou Mons. Mareka Forgáča

Vážení priatelia, ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do súťaže „Hodnoty vyplývajúce z lásky“. Informácie o súťaži sú predostrené v nasledujúcom štatúte. Veríme, že Vás súťaž osloví a zašlete nám svoje príspevky. Štatút literárnej, výtvarnej a fotografickej súťaže „Hodnoty vyplývajúce z ...

Čítaj viac

Užitočné informácie pre uchádzačov

Milí uchádzači o štúdium na gymnáziu, vážení rodičia! Uchádzate sa o štúdium v študijnom odbore 79 02 J gymnázium. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Ponúkame Vám niekoľko užitočných informácií. Písomné prijímacie skúšky Písomné prijímacie skúšky sa uskutočnia v termínoch 13.05.2019 a ...

Čítaj viac

Veľká noc

Milí študenti! Vyučovanie vo Veľkom týždni je do stredy 17.04.2019. V tento deň o 13.00 h. je krížová cesta v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Vyučovanie teda skončí 5. hodinou o 12.30 h., nasleduje obedňajšia prestávka a presun žiakov ...

Čítaj viac

Quo vadis opäť úspešný

Časopis Quo vadis si z dvadsiateho piateho ročníka sútaže stredoškolských časopisov vo Zvolene odniesol hneď niekoľko vynikajúcich ocenení. Okrem Ceny Televízie Markíza 1. stupňa získal aj Cenu kníhkupectva Martinus, 2. miesto Nadácie Slovenskej sporiteľne a Hlavnú cenu Literárneho fondu v kategórii novinárske príspevky stredoškolákov si ...

Čítaj viac

Život, čo ma drží nad vodou

Kalendár v druhej polovici marca je plný významných dátumov. Na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov sme si pripomenuli tieto: Svetový deň Downovho syndrómu, Deň poézie, Deň vody, Deň počatého dieťaťa i tematický deň čerstvého ovocia. Vo štvrtok 21.03. sme si pripomenuli ...

Čítaj viac

Študentské prezidentské voľby – 2. kolo

Kto by sa mal stať novým prezidentom Slovenskej republiky? Na túto otázku odpovedali študenti gymnázia v pondelok 18. marca v rámci projektu študentských volieb, ktoré simulujú reálny priebeh prezidentských volieb.  Hlasovací lístok kopíroval výsledky 1. kola prezidentských volieb, takže na ...

Čítaj viac

Návšteva KBIAMu

Slovensko je malá krajina vo „veľkom“ svete. Mnohokrát sa porovnávame s inými veľmocami so záverečným konštatovaním, že o nás aj tak nikto nič nevie a sme len jednou z mnohých bezvýznamných častí sveta. Vedeli ste však, že práve v Košiciach, metropole východu, sa nachádzajú technológie, ...

Čítaj viac

Sederová večera – prihlasovanie

Kresťania a židia majú pre sviatky vlastné označenia a Sväté písmo ich pozná tiež niekoľko. Židia nehovoria o Veľkej noci ako kresťania. Používajú najčastejšie hebrejský názov Pesach alebo Chag hamacot, Sviatok nekvasených chlebov. Tieto názvy sa spomínajú paralelne aj v Novom ...

Čítaj viac

Súťaž 3D tlač – postup do celoslovenského kola

Súťaž 3D tlač pre stredoškolákov je celoslovenská súťažná prehliadka záujmovej činnosti, tvorivosti, vedomostí a zručností detí a mládeže v oblasti 3D modelovania, spracovanie modelov a následnej tlači objektov. Súťaž je organizovaná v rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie. ...

Čítaj viac

Súťaž v zbere papiera

Vážení študenti, milí rodičia študentov! Pri príležitosti osláv Dňa Zeme, ktorý sa koná tradične 22. apríla, vyhlasujeme kolektívnu súťaž v zbere papiera pre triedy gymnázia. Hlavnou výhrou v súťaži je riaditeľské voľno na jeden deň pre triedu, ktorá vyzbiera najviac ...

Čítaj viac

Chémia netradičným spôsobom

Naši gymnazisti dnes (7. 3. 2019) zažili netradičnú hodinu chémie. Zástupcovia z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe im v rámci popularizácie chémie interaktívnym spôsobom predstavili rôzne zaujímavé experimenty, ktoré si mohli naši žiaci sami vyskúšať. Niektorí dokonca na vlastnej koži. Vysoká škola chemicko-technologická je ...

Čítaj viac

Bádatelia na environmentálnej exkurzii

Dnes (5.3.2019) sa naši gymnazisti v rámci voliteľného predmetu Bádateľské aktivity v biológiii a chémii zúčastnili environmentálnej exkurzie. Cieľom ich bádania bola Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácieTUKE v Košiciach. Táto fakulta sa svojím výskumom a vzdelávaním orientuje na potreby praxe – zaoberá sa chemickou podstatou, štruktúrou ...

Čítaj viac

Degustácia vína ako forma fašiangového večera

V súlade so stratégiou rozvoja školy, spolupráce školy a farnosti Košice – KVP, budovania komunity otvorenej školy a vytvárania priestoru a aktivít pre rodičov našich žiakov sme na záver fašiangového obdobia pripravili spoločenský večer spojený s degustáciou vína. Víno ako ...

Čítaj viac

Vyhodnotenie dotazníka spokojnosti

Vážení rodičia, milí žiaci a študenti! V januári 2019 prebehol na našej škole prieskum formou dotazníka, v ktorom sme zisťovali Vaše názory na dianie v škole s cieľom zlepšiť fungovanie našej inštitúcie. V dotazníku ste sa mohli vyjadriť ku viacerým témam, napr. k miere ...

Čítaj viac

Valentín

14. február sa nám každoročne spája so sviatkom všetkých zaľúbených. Málokto však má na zreteli historické pozadie tohto dňa. Práve 14. 2. 269 došlo k umučeniu a následnému sťatiu biskupa Valentína z Terni, ktorý tajne sobášil snúbencov aj napriek zákazu ...

Čítaj viac

Študentské prezidentské voľby – 1. kolo

Práve prebiehajúci ,,boj o Grasalkovičov palác“ opäť priniesol možnosť zapojiť študentov do prípravy a realizácie simulovaných prezidentských volieb, ktoré sa na našej škole uskutočnili 15. februára 2019. Oprávnení voliči, starší ako 15 rokov, si v prvom kole volieb vyberali jedného ...

Čítaj viac

Raňajky v Nazarete, obed na hore Tábor a večera v Betleheme

Skupina našich študentov a učiteľov odcestovala v polovici februára na duchovno-poznávací pobyt do Izraela, ktorý je rozlohou menší ako polovica Slovenska ale má takmer 9 mil. obyvateľov. Krajina, ktorá vznikla po 2. svetovej vojne, krajina v ktorej víkend začína už ...

Čítaj viac

IT čajovňa alebo ľudský mozog v PC

V rámci projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie sa študenti nášho gymnázia zúčastnili popularizačnej prednášky na tému Ľudský mozog v počítači – Realita alebo sci-fi? Prednáška sa uskutočnila 12. februára 2019 na pôde Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedecký ...

Čítaj viac

Príbeh vín ako pozvánka pre rodičov

Vážení rodičia! V kontexte upevňovania vzťahov, formovania kolektívu a z podnetov rodičov Vám v mesiaci marec 2019 ponúkame dve zaujímavé podujatia. Spoločenský večer spojený s degustáciou vína Uskutoční sa v piatok 01.03.2019 od 18.30 h. v škole. Príspevok na pár je 25 eur, ktorý je treba uhradiť ...

Čítaj viac

V metropole východu spojili ples farnosti a cirkevnej školy do jedného

Počas uplynulého víkendu sa mládež a dospelí zabávali vo farnosti Božieho milosrdenstva. Prvýkrát tento ples spoločne pripravili farnosť Božieho milosrdenstva, Gymnázium sv. Košických mučeníkov a občianske združenie Prameň milosrdenstva. Aj napriek chrípkovej epidémii na východom Slovenku sa na plese zúčastnilo okolo 150 účastníkov. ...

Čítaj viac

Ocenenie Mestskej časti Košice – Sídlisko KVP pre nášho študenta

Študent nášho gymnázia Matúš Mura si v piatok 25.01.2019 prevzal ocenenie Mestkej časti Košice – Sídlisko KVP za výrazné zásluhy v rozvoji dobrovoľníctva. Ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.  

Čítaj viac

Úspech v olympiáde v anglickom jazyku

Dňa 16.januára 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. 1. miesto v kategórii 2B získal študent našej školy Matej Rešetár(4.Ag). Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

Čítaj viac

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy, pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ...

Čítaj viac

Konferencia k Roku sv. Košických mučeníkov

V kontexte jubilea 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov, ktoré slávi Košická arcidiecéza, sme v utorok 8.1.2019 usporiadali konferenciu k Roku sv. Košických mučeníkov. Konferencii predchádzala sv. omša, ktorú slávil Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup spolu so školským kaplánom ...

Čítaj viac

Medzinárodné Vianoce v 1. AG

Prvé Vianoce v triede 1. AG sa niesli aj v duchu akcie Medzinárodné Vianoce, v rámci ktorej žiaci nemeckého jazyka predstavili svojim spolužiakom vianočné zvyky v nemecky hovoriacich krajinách a žiaci francúzskeho jazyka rozprávali o Vianociach vo Francúzsku. Program sme ukončili koledou Tichá ...

Čítaj viac

Novoročná omša s biskupom Marekom Forgáčom

Milí študenti, vážení rodičia! Pozývame Vás na novoročnú sv. omšu v utorok 8.1.2019 o 8.30 h. v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach. Sv. omšu bude sláviť Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Pri sv. omši bude účinkovať náš školský zbor. ...

Čítaj viac

Vianočná kapustnica

V čase, keď nielen študenti, ale aj učitelia odpočítavajú posledné dni, hodiny i minúty do začatia vianočných prázdnin, sme sa stretli, aby  sme si spoločne vychutnali predvianočné chvíle. Členovia Žiackej školskej rady a študenti II. Ag pripravili pre svojich pedagógov ...

Čítaj viac

Vianočné prianie od nás

V mene všetkých učiteľov, študentov, ostatných zamestnancov Vám prajeme požehnané Vianoce a pokoj v novom roku. Ďakujeme za priazeň počas celého roka. Organizácia vyučovania 8.1.2019 Vyučovanie sa opäť začne v utorok 8.1.2019. Stretneme sa v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach ...

Čítaj viac

Vianočné trhy v Budapešti

Je už tradíciou, že v období adventu navštevujeme vybranú európsku metropolu. Cieľom podujatí je získať poznávací, kultúrny, gastronomický a duchovný zážitok z metropol a súčasne formovať kolektív. V roku 2018 padla po šiestich rokoch voľba na Budapešť. Favorizovaná skupina 21 ...

Čítaj viac

GKM usporiadalo DOD a prezentovalo sa na Pro Educo

5. a 6. decembra 2018 sa otvorili brány najväčšieho veľtrhu vzdelávania a práce v regióne východného Slovenska po dvanástykrát. Návštevníci mali opäť možnosť získať informácie, ako sa orientovať a rozhodovať pri výbere ďalšieho štúdia na strednej či vysokej škole a ...

Čítaj viac

Prezentácia úspešného projektu Dobrý nápad

Siedmy decembrový deň patril členom Dream teamu, ktorí počas rannej poľadovice cestovali do Levoče, aby prezentovali úspešnú realizáciu projektového zámeru v rámci projektu Dobrý nápad. Cieľom projektu na našom gymnáziu bolo vytvorenie relaxačnej zóny bez mobilov v ambícii podporovať priamu ...

Čítaj viac

Len tak o normálnych veciach

Neformálne stretnutie s členmi škupiny Komajota Martinom Husovským a Jurajom Kováčom sa konalo v predvečer sviatku sv. Mikuláša. Cieľom týchto stretnutí konaných na našej škole je ponúknuť alternatívu oproti hlučnému prežívaniu adventu. Martin Husovský, rodák z Prešova, rozprával o svojej ...

Čítaj viac

Starobylé roráty na svitaní

Pre adventné obdobie sú charakteristické aj tzv. rorátne omše, ktoré už tradične slávime aj v kaplnke nášho gymnázia. Zažiť ráno o šiestej kaplnku plnú väčšinou mladých ľudí, je  veľkým povzbudením,“ pochvaľuje si pán kaplán Ján Kocúrko. Fotografia: Rorátna sv. omša; zdroj: archív ...

Čítaj viac

Pulitzer prize winner

„Ďakujem za privítanie.  Je mi cťou prednášať pred takýmto veľkým publikom,” začal svoju prednášku s názvom „Zrod novej veľmoci” Ian Johnson, nositeľ Pulitzerovej ceny. Historickú aulu Univerzity P. J. Šafárika 3. decembra zaplnili rôzni ľudia a možno aj budúci nádejní žurnalisti, aby ...

Čítaj viac

Masaryk vo fotografii

V tomto roku si pripomíname sté výročie vzniku Československej republiky, a to bol dôvod, prečo si naši študenti chceli uctiť osobnosť, ktorá stála pri jej zrode. Tomáš Garrigue Masaryk bol medzi občanmi veľmi obľúbený, a práve preto sa stal terčom objektívov ...

Čítaj viac

Otvorenie relaxačnej zóny

Každý dobrý projekt má etapy realizácie. V kontexte projektového zámeru bola naplánovaná aktivita spojená s otvorením neformálnej zóny na Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Projekt bol financovaný organizáciou Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenskavo výške 350 €. Finančne projekt podporilo aj Gymnázium sv. Košických ...

Čítaj viac

Veda v meste

Študenti nášho gymnázia sa 28. novembra v rámci projektu IT Akadémia, do ktorého je naša škola zapojená, zúčastnili popularizačnej akcie s názvom Veda v meste„Stretnutie s informatikou, matematikou, prírodnými a technickými vedami“. Podujatie sa uskutočnilo na pôde Technickej univerzity v Košiciach. Fotografia: Študenti počas ...

Čítaj viac

Neskorá jeseň na GKM

Účelom predmetu umenie a kultúra je rozvíjať tvorivé myslenie, zručnosti a návyky žiakov, formovať ich vlastné názory a hodnotové postoje. Koncepcia predmetu predpokladá uplatňovanie zážitkových metód edukácie, kreatívne chápanie umenia, mimo umeleckého estetična a širšej kultúrnej aktivity človeka. Prostredníctvom zážitkových a ...

Čítaj viac

Imatrikulačná slávnosť

V kontexte Dňa študenstva, ktorý pripadá na 17. novembra, sme usporiadali imatrikulačnú slávnosť pre študentov prvého ročníka. Téma tohto ročníka bola „vláda“ a v tóne tejto myšlienky rezonovali aktivity, ktoré si pripravili študenti tretieho ročníka pre prvákov. Po absolvovaní vtipných ...

Čítaj viac

Naši študenti úspešní v Gerbócovej literárnej Snine

V piatok 16. novembra 2018 sa v priestoroch sninského kaštieľa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 17. ročníka celoslovenskej autorskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Gerbócova literárna Snina. Hodnotená a prezentovaná bola poézia aj próza z pera mladých, ale aj starších literárnych talentov. To všetko ...

Čítaj viac

Noc divadiel so študentmi z GKM

Naši študenti si zažili atmosféru podujatia Európskeho typu „Noc divadiel“ v Štátnom divadle. 17.11.2018 sme sa vybrali osláviť Medzinárodný deň študentstvaa pripomenúť si Deň boja za slobodu a demokraciudo divadla.  9. ročník „Noci divadiel“ ponúkol v Štátnom divadle v Košiciach operetu Johana Straussa ml. ...

Čítaj viac

The Duke of Edinburgh’s International Awards – naši absolventi v médiách

Program je súčasťou celosvetovej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu a už od roku 1956 podporuje mladých ľudí naprieč spoločnosťou v 140 krajinách po celom svete na ich ceste k samostatnosti, sebavedomiu, úspechu v živote a sociálnemu cíteniu. Od roku 2017 ...

Čítaj viac

O Alžbetinu ružu

12. novembra sa v Historickej radnici uskutočnil 15. ročník speváckej súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy s názvom O Alžbetinu ružu. Naš študent Tibor Szalona (3. A)v tejto súťaži získal 2. miesto v kategórii moderná pieseň. Tretie miesto v kategórii ľudová ...

Čítaj viac

Magneticko magická múzejná hodinka

V rámci Týždňa vedy a techniky strávili naši študenti v piatok 9. novembra 2018 interaktívnu hodinku v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach. Interaktívna expozícia ponúkla možnosť oboznámiť sa pomocou dynamických exponátov a praktických ukážok s magnetickými javmi okolo nás. Okrem ...

Čítaj viac

Advent „… tak inak“

Ak máte chuť prežiť tohtoročný advent hodnotne, budeme veľmi radi ak príjmete pozvanie na niektorú z ponúkaných akcií. Každoročne pripravujeme cyklus adventných besied. Tento rok naše pozvanie prijali Martin Husovský s manželkou (skupina KOMAJOTA), ktorí sa predstavia v stredu 5.12.2018 ...

Čítaj viac

Študentské voľby 2018

Naša škola sa od roku 2014 pravidelne zapája do projektu Študentské voľby a nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí Slovenska. Prostredníctvom simulovaných volieb študenti mali možnosť vyskúšať si proces voľby svojich ...

Čítaj viac

Koláčový deň

Na príjemné posedenie v kruhu priateľov a dobrôt budeme potrebovať (recept) : 1 voľný termín (26.10.2018) 1 väčšia miestnosť (študentská čajovňa) aspoň 50 hladných študentov zopár ohľaduplných učiteľov veľký výber koláčov, mafinov, tiramisu, sušienok,… štipka súťaživosti o titul najlepší koláč ...

Čítaj viac

Elita zostarla

Sobota 13. október 2018. Deň ako každý iný. Hodiny tradične pozostávali zo 60 minút a celý svet sa venoval svojim tradičným sobotným rituálom. Pre nás, štvrtákov, bol však tento deň veľmi špeciálny. Bol to náš deň D. Naša stužková. Mesiace ...

Čítaj viac

Atmosféra Porta počas mobility Erasmus+

Tento projekt bol podporený z programu Erasmus+. Číslo a kód projektu: 2017-1-SK01-KA101-035269 Názov projektu: Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí Edukačný charakter mobilít programu Erasmus+ (napr. kľúčová akcia KA1) je famózne spestrený spektrom voľnočasových aktivít spojených so ...

Čítaj viac

Hlasujte za našu školu v projekte „Na nový level“

V hre sú 3x plne vybavené počítačové učebne s interaktívnou tabuľou v hodnote 21 000 € pre našu školu a viac ako 120 vecných cien pre teba, hlasovanie prebieha do 31.12.2018. Stačí ak vyplníte svoje kontaktné údaje a email, ktorého ...

Čítaj viac

Pomáhame potravinami

18.10.2018 sa naši študenti zapojili do projektu „Pomáhame potravinami“. Akcia bola pod záštitou Slovenského Červeného kríža v spolupráci so spoločnosťou Kaufland a jej zmyslom bolo vyzbierať potraviny pre sociálne slabších, seniorov a mnohopočetné rodiny. Náš tím v tričkách Červeného kríža bolo možné vidieť ...

Čítaj viac

O deviatej za pokoj vo svete

Na deň sv. Lukáša sa naša škola pripojila k takmer 70 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe za pokoj a jednotu vo svete, v ktorom je viac ako 40 krajín sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom. Cieľom iniciatívy je povzbudiť deti ...

Čítaj viac

Babie leto na pikniku

V rámci voliteľného predmetu etika a etiketa sme o pikniku nielen hovorili, ale sme aj reálne zažili jeho atmosféru. Prialo nám slnečné jesenné počasie, a tak sme si piknik vychutnali do sýtosti. Okrem množstva dobrého jedla, humoru a zaujímavých debát, sme si užívali ...

Čítaj viac

Dnes si dáme operu

Študenti gymnázia s nadšením a záujmom navštívili priestory „kulisária“ a umeleckých dielní Štátneho divadla v Košiciach v ich priestoroch na Južnej triede. „Je nám cťou byť súčasťou tohto skvelého projektu“, vyjadrila sa so záujmom študentka Lujza Šimková. Študenti nášho gymnázia s nadšením a so ...

Čítaj viac

Dejiny tvoríš ty!

„Keď prišli nacisti pre komunistov, mlčal som – nebol som komunista. Keď zatvárali sociálnych demokratov, mlčal som – nebol som predsa sociálny demokrat. Keď prišli pre mňa, nebol už nikto, kto by sa mohol ozvať.“  M. Niemöller Obrázok: Komentovaný popis ...

Čítaj viac

Afrika cez dobrovoľníctvo

V utorok 09.10.2018 navštívili naše gymnázium členovia občianského združenia Savio, aby predstavili svoju činnosť zameranú na rozvojové regióny v Afrike i v Ázii. Podujatie sa konalo v rámci misijného mesiaca október, v ktorom sa konajú na našom gymnáziu pravidelné podujatia ...

Čítaj viac

Čítam, čítaš, čítame

Kniha sprevádza človeka od útleho detstva až po starobu. Stáva sa zdrojom informácií a zábavy, rozširuje poznanie človeka, rozvíja city, predstavivosť, fantáziu… Aj preto v rámci literárneho festivalu Číta celá rodina 2. októbra navštívil naše gymnázium výkonný riaditeľ RTVS Košice, básnik, dramaturg, scenárista, ...

Čítaj viac

Knižnica a jej benefity

24. septembra študenti prvého ročníka navštívili pobočku Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hemerkovej ulici, ktorá patrí medzi najväčšie výpožičné miesta. Zúčastnili sa prednášky o knižnom systéme, o knihe a o získavaní informácií, ktorú prezentovali pracovníčky knižnice. Dozvedeli sa, že ide o typ tzv. ...

Čítaj viac

Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu získali študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov

Naši študenti si v piatok 14. septembra 2018 za svoju vytrvalosť a chuť pracovať na sebe prevzali z rúk Andrewa Gartha, veľvyslanca Spojeného Kráľovstva na Slovensku, a Laury Dittel, riaditeľky Karpatskej nadácie, Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu.Slávnostnej ceremónie sa zúčastniliaj Mária Takáčová, zlatá absolventka DofE, ktorá teraz pôsobí ...

Čítaj viac

Reflexia vs vízia

V závere školského roka chceme vyjadriť poďakovanie učiteľom za vynaložené úsilie, často neviditeľnú prácu, ochotu a chuť pracovať na vzdelávaní seba i žiakov. Ďakujeme všetkým študentom i absolventom za prípravu na vyučovanie, mnohé aktivity v prospech školy, za námahu, za ...

Čítaj viac

Juniáles ako bodka za úspešným školským rokom

19.júna 2018 pripravila Študentská rada Juniáles. Nebol tradičný, s tancovaním do neskorej noci, ale aj napriek tomu bol vydarenou akciou. Počasie v ten deň prialo, takže sa konal sa v priestoroch školského átria. Študenti sa začali schádzať od pol piatej ...

Čítaj viac

Od slonej zubnej pasty cez C# a CBG až po Moneta

19. júna 2018  študenti nášho gymnázia prezentovali svoju celoročnú činnosť v povinne voliteľných predmetoch. Musíme uznať, že sa na prezentáciu skutočne dôkladne pripravili. Ako prví sa predstavili študenti predmetu Bádateľské aktivity pod vedením RNDr. Márie Vavrovej. Efektným spôsobom nám predviedli ...

Čítaj viac

Zvládli sme to (DofE expedícia)

Ako by ste si predstavovali ideálne strávenú nedeľu? Relax a oddych po nedeľnom obede? Mnohí asi áno, ale my, študenti gymnázia, ktorí sme sa rozhodli participovať na medzinárodnom projekte DofE, sme mali iný plán. Po cvičnej expedícii sme „doladili” detaily, vylepšili ...

Čítaj viac

Celoslovenský atletický úspech

11. – 13. 6. 2018 sa v Múzeu slovenskej dediny – SKANZEN v Martine uskutočnilo Celoštátne kolo v atletike. Úspech dosiahli dvaja naši žiaci. Martin Roháč (9. A) získal 2. miesto v orientačnom behu v súťaži žiakov ZŠ a Lukáš Simočko ...

Čítaj viac

Úspech strieda úspech

7. júna 2018 sa v Nových Zámkoch konalo slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Porota celkovo hodnotila 524 literárnych prác, z toho bolo 81 prác študentov stredných škôl. Do súťaže sa ...

Čítaj viac

Opäť na stupni víťazov

7. júna 2018 sa v Múzeu SNP v Banskej Bystrici uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 10. ročníka celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti 2018. Aj tu sme boli úspešní a opäť sme stáli na pomyselnom stupni víťazov. Napriek tomu, ...

Čítaj viac

GKM v NESSe

5. júna 2018 sa 11 študentov, ktorí počas školského roka absolvovali povinne voliteľný predmet Programovanie, zúčastnilo stretnutia vo firme NESS k.d.c. Privítali ich známe tváre – Tomáš Lojka a Miroslav Petro – ktorí viedli tento predmet na našom gymnáziu. Úvodnú prezentáciu si pre ...

Čítaj viac

Workshop v AT&T

Už ako čerstvo zlikvidovaná firma sme sa 24. mája zúčastnili posledného tohtoročného workshopu organizácie JA Slovensko v spolupráci s AT&T Aspire. Workshop pod názvom Deň kariéry bol tentokrát zameraný na zručnosti v oblasti uchádzania sa o prácu. Povinná výbava pre účastníka bol vlastný ...

Čítaj viac

Slávnosť vo veľkom štýle

Maturitná skúška sa skončila. Slávnosť odovzdávania maturitných vysvedčení spojená s oceňovaním absolventov sa konala na sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Sv. omšu celebroval náš kaplán Ján Kocúrko, ktorý adresne poukázal na Toho, koho sa oplatí nasledovať. Bohoslužbu sprevádzal školský ...

Čítaj viac

Skúška je za nami

Projekt Dofe (The Duke of Edinburgh’s international award), ktorý sa na našom gymnáziu rozbehol v decembri, sa blíži ku koncu. V praxi to znamená, že účastníci sa po dokončení svojich aktivít v troch oblastiach pripravujú na dobrodružnú expedíciu. Ani my nie sme ...

Čítaj viac

Študentka nášho gymnázia opäť úspešná

24. mája 2018 sa v kongresovej sále Hotela Kultúra v Ružomberku konalo slávnostné vyhodnotenie VI. ročníka literárnej a výtvarnej súťaže Ružomberská Trojruža. Trojružu prezentujú organizátori v troch hlavných oblastiach – poézia, próza a ilustrácia. Každá umelecká oblasť je vyhodnotená v ...

Čítaj viac

Quo vadis na biskupovom stole

21. mája prijal pomocný biskup Marek Forgáč členov redakčnej rady nášho školského časopisu Quo vadis. Stretnutie, ktoré sprostredkoval náš pán kaplán Ján Kocúrko, sa nieslo v príjemnej atmosfére. Študenti si pre otca Mareka pripravili mnoho otázok, na ktoré im ochotne odpovedal. Prezradil, ...

Čítaj viac

Pikoška zo zákulisia :-)

Určite mnohí z vás uplynulý víkend zaregistrovali veľkú oslavu desiateho výročia TV Lux v Šaštíne. A nás veľmi teší, že priložením svojej ruky k dielu mohli ku kráse galaprogramu prispieť aj naši gymnazisti. Pretože, vážení, tí šikovní študenti z jedného košického gymnázia spomenutí ...

Čítaj viac

Konečná! Vystupovať!

"Nastal čas prepustiť z nášho cechu ďalších mučeníkov. Nastal čas povedať i pár posledných slov a poďakovať za spoločné chvíle prežité v triede, na chodbách, na výletoch... Je čas rozlúčiť sa!"

Čítaj viac

Firma CBG vyplácala dividendy

Valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy CBG sa konalo v gymnaziálnej reprezentačnej miestnosti dňa 16.05.2018. Na základe pozvánky akciovej spoločnosti Cassovia Business Group, JA Slovensko sa stretli akcionári, aby prerokovali ročný chod firmy, prezentovali výročné správy, zhodnotili ročné úsilie a akcionárom ...

Čítaj viac

Keď raz budem veľký …

Odkedy sme sa naučili chodiť a rozprávať, pýtajú sa nás, čím chceme byť, keď vyrastieme. S detskou naivitou a s iskričkami v očiach chlapci dúfali v kariéru smetiara, požiarnika, futbalistu, kozmonauta či vojaka. Dievčatá nemali o nič menšie očakávania. Princezné, ale aj veterinárky, doktorky, právničky, ...

Čítaj viac

Výsledky prijímacieho konania

Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka štvorročnej formy gymnázia /odbor 79 02 J/ v školskom roku 2018/2019 na základe splnenia kritérií pre prijatie podľa výsledkov písomných prijímacích skúšok sú uvedené v tabuľke. Uchádzači, ktorí splnili podmienky pre prijatie, sú prijatí na štúdium a ...

Čítaj viac

Miška, Tibor a Gabi zaujali i zvíťazili

V rámci osláv Dňa mesta Košice sa 4. mája 2018 konal štrnásty ročník krajského matičného festivalu „Ľudová pieseň košickej mládeže“. Naše gymnázium úspešne reprezentovala Michaela Komarová a v silnej konkurencii získala 1. miesto. Na akordeóne ju sprevádzal Tibor Szalona a na husliach ...

Čítaj viac

Girl’s day šokoval záujmom

Ani tento rok sme si nemohli nechať ujsť celosvetový deň žien v IT. Rôzne firmy, inštitúcie či podniky z oblasti IT v mnohých krajinách otvárajú svoje brány dievčatám, aby im priblížili svoju prácu a inšpirovali ďalšie ich nasledovníčky, kedže je ...

Čítaj viac

Veni, vidi, vici

V pondelok 30. apríla 2018 sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice na Pribinovej ulici v Košiciach konal XXXII. ročník regionálnej postupovej súťaže v rétorike – Štúrov Zvolen 2018. Súťaž sa organizuje s cieľom uvedomiť si postavenie rétoriky v slovnom prejave. Je to individuálna súťaž žiakov ...

Čítaj viac

Úspech v atletike žiakov

Atletický štadión TU na Watsonovej ulici v Košiciach hostil vo štvrtok 26.apríla 2018 regionálne kolo súťaže Atletika žiakov stredných škôl. Študenti nášho gymnázia sa predstavili vo viacerých disciplínach. Hovorí tréner našich Mgr. Matej Gardoš: „Chlapci bojovali, patrí im uznanie. Satisfakcia ...

Čítaj viac

Program pre študentov 30.04.2018 a 07.05.2018

V pondelok 30.04.2018 bude skrátené vyučovanie, ktoré sa riadi nasledujúcim harmonogramom: 0.     hod. nebude 4. hod. 10.00 – 10.30 h. 1.     hod. 8.00 – 8.30 h. 5. hod. 10.35 – 11.05 h. 2.     hod. 8.35 – 9.05 h. 6. hod. ...

Čítaj viac

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok

Zoznam žiakov prijatých bez prijímacích skúšok  Zoznam žiakov prijatých do 1. ročníka štvorročnej formy gymnázia /odbor 79 02 J/ v školskom roku 2018/2019 na základe splnenia kritérií pre prijatie bez konania písomných prijímacích skúšok: Samuel Slosiarik Miriam Ducárová Katarína Füleová Patrik ...

Čítaj viac

Quo vadis opäť v špičke

Náš časopis Quo vadis bol opäť úspešný. V absolútnom poradí hlavných cien získal v celoslovenskej súťaži Štúrovo pero 3. miesto, a tak si udržal minuloročnú úroveň a ostal na špičke najlepších slovenských stredoškolských časopisov. Okrem toho získal aj 3. miesto ...

Čítaj viac

Najmladší, najmenší, vyvolený

16. apríla naši študenti navštívili Historickú radnicu v centre mesta, aby si pozreli ďalšie zaujímavé predstavenie z dielne tanečného divadla ATak pod názvom D4V1D. Netradičné a moderné zobrazenie osoby starozákonného kráľa Dávida bolo prerozprávané cez jeho známe žalmy, ktoré zhudobnila mladá gospelová speváčka ...

Čítaj viac

Ocenenie študentky v umeleckej fotografii

Naša študentka Kristína Radáčiová získala viacero ocenení vo fotografovaní portrétov a architektúry AMFO. Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby AMFO je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie ...

Čítaj viac

Brigáda a dobrovoľnícka činnosť

Všetkých rodičov, študentov a tých, ktorí majú chuť pomôcť pozývame v sobotu 28. apríla 2018 od 8.30 h. na brigádu. Stretneme sa v škole a rozdelíme si úlohy a sektory. Cieľom brigády je revitalizovať priestory telocvične a školského átria. Prosíme ...

Čítaj viac

Dávid – tanečné predstavenie

Dňa 16.4.2018 sa študenti všetkých ročníkov zúčastnia predstavenia s názvom DÁVID, s ktorým do Košíc prišlo tanečné divadlo ATak. Vyučovanie bude 0, 1 a 2. hodinu. Na predstavenie študenti odchádzajú s pedagogickým dozorom po skončení 2. hodiny a po skončení ...

Čítaj viac

Hlinený dukát

V pôstnom období, okrem pôstnych kázní a iných aktivít, prebiehala na našej škole aj zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb pre potreby Arcidiecéznej charity. Ďakujeme každému, kto prispel do tejto zbierky. Vyzbierané trvanlivé potraviny a hygienické potreby budú využité v projekte Hlinený ...

Čítaj viac

Ďakujeme za Váš pôstny dar

Poslaním zbierky Pôstna krabička pre Afriku je pomôcť chudobným deťom v krajinách subsaharskej Afriky. Aj naši žiaci a študenti sa do zbierky mohli zapojiť svojim finančným darom. Adresná pomoc v tomto roku bola určená na vzdelávanie a zdravotnú starostlivosť pre konkrétne deti ...

Čítaj viac

Progres našich študentov v DofE

V novom školskom roku majú študenti Gymnázia sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach prvýkrát možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). V rámci programu na sebe účastníci pracujú a zlepšujú sa. Pravidelne vykonávajú ...

Čítaj viac

Ako efektívne prezentovať svoj produkt pri podnikaní?

V spolupráci so Slovak Business Agency a Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) v Prešove pripravujeme pre našich gymnazistov dva zaujímavé workshopy. Workshop zameraný na nenávistné prejavy vo virtuálnom priestore a kritické myslenie sa uskutoční v piatok 20.04.2018 od 12.45 ...

Čítaj viac

Programovanie s NESS

Prinášame Vám užitočné informácie ako prebieha vyučovanie predmetu programovanie, ktoré vedú IT špecialisti zo spoločnosti NESS KDC Košice. Predmet programovanie patrí do kategórie voliteľných predmetov (znamená to, že si ho vyberie ten študent, ktorý má o programovania záujem). V školskom ...

Čítaj viac

IT akadémia v prírodovedných predmetoch

Naše gymnázium je zapojené do národného projektu IT akadémia. V druhom polroku školského roka 2017/2018 prebieha v predmetoch fyzika, chémia a geografia pilotné overovanie nových metodík s využitím rôznych IT nástrojov a informačných balíkov a aktivít. Študenti majú možnosť priamo ...

Čítaj viac

Veľtrh podnikateľských aktivít

V rámci Týždňa podnikateľského vzdelávania sa študenti nášho Gymnázia zúčastnili na Veľtrhu podnikateľských talentov stredoškolákov v Bratislave. Zamestnanci študentskej  firmy pri našom Gymnáziu – CBG Cassovia Business Group takto nadobudli novú skúsenosť a inšpiráciu pre vlastnú podnikateľskú činnosť. JA Veľtrh podnikateľských ...

Čítaj viac

Kto môže ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu s vodou

Voda ako anorganický prvok krajinnej sféry si zaslúži našu pozornosť. A nielen 22.marca, kedy sa slávi Medzinárodný deň vody. Je zlúčeninou vodíka a kyslíka a vyskytuje sa vo všetkých troch skupenstvách. Na Gymnáziu sv. košických mučeníkov sme sa zapojili do ...

Čítaj viac

ECDL certifikát získate aj na našom gymnáziu

V rámci projektu IT akadémia ponúkame pre našich študentov možnosť vyškoliť sa v jednotlivých moduloch a získať ECDL certifikát. ECDL (European Computer Driving Licence – Európsky vodičský preukaz na počítače) je celosvetovo najrozšírenejší systém na overovanie (certifikáciu) počítačových znalostí a ...

Čítaj viac

Biblia a peniaze

Peniaze nie sú zlé. Ako hospodáriť s majetkom a s peniazmi? Kto vládne nášmu životu? Boh alebo majetky?  V intenciách týchto viet sa nieslo naše druhé pôstne podujatie, ktorého hosťom bol ekonóm Ing. Radovan Ivanko. V neformálnej a priateľskej atmosfére ...

Čítaj viac

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Testy na prijímacích skúškach vychádzajú z obsahu učiva zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky nižšieho sekundárneho vzdelávania a ich cieľom je overiť vedomosti žiaka. V prípade záujmu je možné na našom gymnáziu absolvovať prípravný kurz na písomné prijímacie ...

Čítaj viac

Maturitné skúšky a program pre ostatné triedy

V utorok 13.03., v stredu 14.03. a vo štvrtok 15.03.2018 prebieha externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky. Žiaci 4.Ag prichádzajú do školy v tieto dni najneskôr o 8.40 h.(výnimkou je utorok 13.03., kedy žiaci prídu najneskôr o ...

Čítaj viac

Na strednej pred strednou

Prvá marcová streda patrila už po tretikrát podujatiu Zaži deň stredoškoláka. Podujatie je primárne určené žiakom deviateho ročníka a jeho cieľom je priblížiť učivo gymnázia netradičným a vedeckým spôsobom. Má podnietiť záujem o vedu a vzdelávanie s cieľom popularizovať prírodne ...

Čítaj viac

Kríza identity muža a ženy versus výchova v rodine

Začal cyklus sérií našich pôstnych duchovných zamyslení, ktoré sme nazvali Smäd po slove. Hosťom prvého cyklu bol don Anton Červeň, salezián, známy z pôsobenia v Košiciach. Svoje zamyslenie smeroval k mužovi i k žene ako nosným pilierom výchovy v rodine. ...

Čítaj viac

Smäd po slove

Na ceste pôstnym obdobím Vás pozývame na cyklus pôstnych aktivít Smäd po slove. Cieľom aktivít počas pôstnych utorkov je ponúknuť priestor na zamyslenie, zastavenie sa, prednášku, sv. omšu. Spoločne s pozvanými hosťami budeme uvažovať o rodine z rôznych uhlov pohľadu. Hosťami budú Anton Červeň, Radovan Ivanko a Vladimír Šosták.

Čítaj viac

Lyžiarsky výcvik sa vydaril

Obec Vernár na rozhraní národných parkov Nízke Tatry a Slovenský raj bola opäť miestom konania lyžiarského výcviku našich študentov. Počas týždňa od 19.02. do 23.02.2018 za nadpiemerných snehových podmienok študenti zdokonaľovali svoje lyžiarské techniky pod vedením našich certifikovaných inštruktorov. Denný ...

Čítaj viac

Deň stredoškoláka

Žiakov 9. ročníka pozývame na podujatie Zaži deň stredoškoláka, ktorý sa uskutoční v stredu 07. 03. 2018 od 8.50 h. na našom gymnáziu. Predstavíme Vám ukážky predmetov stredoškolského vzdelávania s prvkami vedy, fínskeho modelu, IT aktivít, cestovateľského kina, bádateľských aktivít ...

Čítaj viac

2 % dane

Vážení rodičia a priatelia školy! Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli ...

Čítaj viac

Úspech študentov gymnázia v súťaži inovatívnych podnikateľských nápadov Aspire Inovation Camp

Aktívna činnosť študentov Gymnázia vo voliteľnom predmete Aplikovaná ekonómia prináša svoje ovocie.  14. februára 2018 reprezentovali piati študenti farby nášho gymnázia na celoslovenskej súťaži.  Už účasť na tejto vyhľadávanej stredoškolskej súťaži je pre študentov predmetu aplikovanej ekonómie, v projekte vzdelávacej inštitúcie ...

Čítaj viac

Genetika na kolesách

Každý už určite aspoň raz sledoval v televízii kriminálny seriál, v ktorom sa vyšetroval zločin a hľadal sa páchateľ. V hlavnej úlohe vidíme detektívov a kriminalistov, ktorí sa pomocou dôkazov z miesta činu snažia identifikovať neznámeho človeka. Na odhalenie stačí čo i len malá časť biologického materiálu obsahujúceho DNA, ako napr. kvapka krvi, sliny, kúsok kosti, vlas s korienkom...

Čítaj viac

DofE alebo talent, dobrovoľníctvo, šport a dobrodružstvo

S radosťou oznamujeme, že v školskom roku 2017/2018 majú študenti nášho gymnázia možnosť uchádzať sa o získanie prestížnej Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu (DofE). Stačí prijať výzvy v troch oblastiach a podstúpiť so spolužiakmi dobrodružnú expedíciu.

Čítaj viac

Tretí ročník reprezentačného plesu nášho gymnázia sa vydaril

7. januára sa v hoteli Centrum v Košiciach stretli učitelia, rodičia, absolventi i študenti nášho gymnázia na treťom reprezentačnom plese.

Čítaj viac

Chutilo nám

Býva dobrým zvykom, že v predvianočnom čase sa koná na našej škole vianočná kapustnica, ktorá nás naladí na najkrajšie sviatky v roku—Vianoce. Ani tento rok sa bez nej nezaobišiel. Tí, čo prišli, neobanovali, pretože druháci pod taktovkou nášho pána kaplána ...

Čítaj viac

Novinky v študijnom programe v šk. roku 2017/2018

Milí rodičia, milí študenti! V šk. roku 2017/2018 ponúkame našim študentom zaujímavé voliteľné predmety, ktoré vychádzajú z aktuálnych požiadaviek trhu práce, a majú študentom napomôcť pri správnej voľbe ďalšieho štúdia na VŠ. Ponuku nájdete tu.

Čítaj viac

Noc v škole, škola v noci

V réžii študentskej rady bola aj tohtoročná Noc v škole. Celú akciu odštartoval florbalový turnaj, do ktorého sa s nadšením zapojili chlapci aj dievčatá. Po krátkom oddychu a posilnení sa dobrotami nasledoval hlavný program – putovanie po temných priestoroch školy, ...

Čítaj viac

Niektoré zmeny a plány školských podujatí s platnosťou od 09/2017

Bližšie informácie nájdete tu.

Čítaj viac