Vzdelávanie s JA Slovensko

logo študentskej firmy bufeed

V rámci zážitkového vzdelávania v programe simulovanej študentskej firmy dostávajú študenti gymnázia viacero benefitov aj v realizovaných  vzdelávaniach. Teraz spoločnosť JA Slovensko v spolupráci  so spoločnosťou Accace Bratislava uskutočnili v online priestore stretnutie s úspešnými absolventmi programu – študentská firma – ako aj s aktérmi minuloročných študentských firiem.

Cieľom bolo motivovať študentov/manažérov študentských firiem, zoznámiť ich so systémom fungovania, prejsť si spoločne, čo ich počas školského roka čaká, s akými problémami sa môžu stretnúť a ako ich prekonať. Vytvoril sa aj priestor na diskusiu, na výmenu skúseností a na riešenie konkrétnych problémov, s ktorými sa môžu stretnúť v praxi. Cieľom bolo poskytnúť čo najviac praktických informácií, ktoré môžu preniesť a zužitkovať pri svojom vlastnom študentskom podnikaní.

stretnutie prezidentov študentských firiem

Dňa 9.12.2020 mali zamestnanci našej firmy možnosť zúčastniť sa online Konferencie prezidentov s Accace. Páčilo sa nám, že možnosť prezentovať dostali aj zástupcovia minuloročných študentských firiem a nie zabehnutých spoločností. Vedeli sme sa teda viac priblížiť prezentujúcim aj tým, že niečo podobné momentálne zažívame aj my. Prezentácia nás veľmi zaujala a využívame túto možnosť vzdelávania naplno. Sme radi, že aj takýmto spôsobom, prostredníctvom JA Slovensko, môžeme prijímať potrebné vzdelávanie. Získané informácie nám pomôžu v našom ďalšom rozvoji. 

Alexandra Volákova, 3.Ag