PBL projekt

PBL Výzva: Spoločne meníme svet

Medzinárodný festival STARMUS prichádza na Slovensko a v dňoch 12. – 17. mája 2024 bude Bratislava miestom stretnutia najväčších svetových vedeckých kapacít, laureátov Nobelovej ceny, astronautov aj svetoznámych umelcov a hudobníkov. Festival Starmus je hlavným partnerom PBL Výzvy. Témou festivalu, oslavy spojenia vedy a umenia je, v poradí už siedmom ročníku „Budúcnosť našej domovskej planéty“.

Nadácia ESET preto spolu s občianskym združením BUILD Slovensko v školskom roku 2023/2024 prináša pilotný ročník súťaže umelecko-vedeckých projektov PBL Výzva: Spoločne meníme svet. Je zameraná na schopnosť rozvíjať  a riešiť reálne problémy cez projektové vzdelávanie (PBL – Project Based Learning). Projekt je určený pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.

Zadaním tohto ročníka je:
Ako maximalizovať pozitívny alebo minimalizovať negatívny dopad našej školy na naše lokálne životné prostredie?

Presné znenie projektu a ďalšie informácie nájdete tu: https://www.eset.com/sk/starmus/pblvyzva/


Ani našej škole nie je ľahostajná budúcnosť našej planéty. Do výzvy sa za preto zapojil tím GKM stopári, v ktorom na vedeckej i umeleckej časti participuje 9 študentov 1.AG. Projekt našich študentov nesie názov Papierové stopy – znižujeme, recyklujeme, vzdelávame. Do  vedeckého výskumu zahrnul tím GKM stopári: pedagógov, študentov gymnázia, žiakov 2.stupňa a tiež personálne a ekonomické oddelenie školy. Počas trvania projektu pripravujeme pre pedagógov, študentov a žiakov našej školy rôzne aktivity, o ktorých informujeme prostredníctvom webstránky a školského rozhlasu. Na umeleckom diele, ktoré je súčasťou projektu a má odrážať tému vedeckého výskumu, pracujeme v školskom ateliéri počas voľného času (ktorého je málo). Hľadáme “cesty” nielen ako si ho nájsť, ale ako ho využiť efektívne.

Projekt má 3 fázy (míľniky).

1.míľnik: odovzdanie podkladov (15.12.2024)

  • prvá verzia pedagogického PBL plánu
  • prvá verzia riešiteľského plánu študentov

2. míľnik: hodnotenie (do 29.2.2024)

  • procesov kritiky a revízie, ako aj reflexie v tímoch a projektovej práci
  • stručné plány realizácie verejných prezentácií produktov riešiteľských tímov
  • plán umeleckého výstupu

3. míľnik: odovzdanie (do 31.3.2024) 

  • výsledky vedeckej časti práce
  • zachytenie verejnej prezentácie projektov, ako aj umeleckého výstupu
  • ďalšie dôkazy o reflexii a žiakmi/študentmi vedenom zachytení rozvoja zručností pre 21. storočie

Po úspešnom zvládnutí týchto 3 míľnikov už zostáva len zaregistrovať projekt do súťaže a počkať si na vyhodnotenie 🙂

18.3.2024 – 1.4.2024 Otvorenie registrácie projektu do súťaže

1.4.2024 – 24.4.2024 Prebieha hodnotenie projektov

24.4.2024 Vyhlásenie top 10 riešiteľských tímov a ich projektov

12.5.2024 – 17.5.2024 Účasť finálnych tímov na festivale Starmus v Bratislave, verejná prezentácia projektov a vyhlásenie 1 víťazného projektu v každej kategórii (ZŠ a GYM).

Recyklácia. Tradičná aj netradičná. Zaujímavé články o tom, ako sa dá nakladať s “odpadom” a že nie všetko musí byť hneď odpad, ponúka tím GKM stopári. Taktiež ďalšie články, ktoré sme považovali za zaujímavé nielen k nášmu projektu. Články budú pribúdať a veríme, budú pre vás zaujímavé. Sledujte tiež dianie na chodbách školy a náš FB GKM.

V marci sa môžete tešiť na zaujímavý workshop, akčný týždeň a … samozrejme … na umelecké dielo, ktoré bude jedným z výstupov projektu. Veríme, že zaujme a nájde svoje využitie už od prvého dňa 🙂

Zaujímavé linky k PBL – Project Based Learning:

 

Články o odpade a jeho dopade 🙂  ENVI – PAK podcasty (do 45 minút) 

Články o odpade a jeho dopade 🙂  Čo sa deje v našich Košiciach a okolí, i všeobecne na Slovensku:

Zaujímavé FB profilovky:
Zaujímavé enviro – aktivitky
Zaujímavé články a odkazy na weby: