Biológia

  • Genetika na kolesách na Noci výskumníkov

Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca: https://www.nocvyskumnikov.sk/categories/view/navstiv-svoju-skolu-spoznaj-svojho-vedca

Veda bez hraníc: https://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-veda-bez-hranic.html

noc výskumníkov

Foto – zdroj: https://www.nocvyskumnikov.sk/skoly.html

  • Korešpondenčný seminár z biológie

V priebehu školského roka majú žiaci možnosť v rámci korešpondenčného seminára nahliadnuť do tajov evolučnej biológie. V 5 kolách sa postupne oboznámia s vybranými témami a následne vypracujú odpovede na zadané otázky. Vyriešia tiež malý projekt, ktorý im pomôže lepšie si zapamätať dané princípy. Účasť v súťaži im prinesie hlbšie poznanie sveta a ľahšie zvládnutie učiva biológie v škole.

Podrobné informácie o súťaži a prihlásenie: bit.ly/STEB2020

Informačný plagát vo formáte pdf: Poster2020.

Foto – zdroj: Poster2020