Biológia

Školský rok 2023/2024

  • Korešpondenčný seminár z evolučnej biológie

 

 

Archív

Školský rok 2022/2023

  • Korešpondenčný seminár z evolučnej biológie

– informácie nájdete aj tu:  https://www.edub.sk/steb

Školský rok 2021/2022

 

  • Genetika na kolesách – jarná prednášková séria
Link na pripojenie na prednášku je dostupný na stránkach: www.genetikanakolesách.sk alebo https://fns.uniba.sk/2022-02-07-genetika/
Študenti, ktorí správne odpovedia na otázky položené na každej prednáške, môžu opäť získať niektorú z atraktívnych cien (knihu Klasické experimenty v genetike, tričko s logom Katedry genetiky a pod.).

Ponuka aktuálnych prednášok:

7.2. 2022 o 15:00 Ako pracuje vedec

Anotácia prednášky: Prácu vedca si ľudia predstavujú rôzne, obvykle však nosí biely plášť, okuliare, nevníma svoje okolie a v rukách drží dymiacu skúmavku. Skutoční vedci však, na rozdiel od tohto stereotypného zobrazenia, využívajú široké spektrum prístupov na skúmanie najrôznejších odborných aj praktických problémov. Viac než biele plášte a skúmavky ich spája vedecký spôsob myslenia, ktorý je rozhodujúci pri dizajne experimentálnych testov, ale v mnohých ohľadoch uľahčuje aj každodenný život. V našej prednáške sa dozviete akým spôsobom vedci rozmýšľajú a pripravujú svoje experimenty, prečo sú v ich práci dôležité modely a aký význam má skúmanie jednotlivých molekúl DNA, proteínov a ďalších látok pre pochopenie zložitých systémov, akými sú mnohobunkové organizmy vrátane človeka.

Prednášajúci: RNDr. Filip Červenák

 

14. 2. 2022 o 15:00 Ako vyskúmať nevyskúmané

Zaujíma vás, ako vedci získavajú materiál na genetickú analýzu? Ako sa orientujú v obrovskom množstve skúmanej genetickej informácie? Chceli by ste vedieť akým spôsobom je možné prečítať sekvenciu DNA a zapísať ju v podobe obyčajných písmen? V našej prednáške vám vysvetlíme princípy najpoužívanejších metód, o ktoré sa genetici a molekulárni biológovia opierajú vo svojom výskume, ale môžu byť využívané aj pri diagnostike ochorení, kontrole potravín, genealogických štúdiách, v archeológii a ďalších disciplínach.

Prednášajúca: RNDr. Regina Sepšiová, PhD.

 

21. 2. 2022 o 15:00 Ako sa stať modelom…v biológii?

Anotácia: Žijeme v komplikovanom svete. Úlohou vedy je pomáhať nám v ňom sa orientovať. Túto úlohu plní prostredníctvom trpezlivého zbierania dát, na základe ktorých formuluje možné vysvetlenia (hypotézy) príslušného fenoménu a následne ich podrobuje exprimentálnemu testovaniu.

Hypotézy, ktoré v experimentálnom teste zlyhajú, sú nahradené takými, ktoré sú k testu odolnejšie. Výsledkom takého vedeckého poznávania je model, ktorý nielen vysvetľuje už pozorované dáta, ale aj predpovedá dovtedy neznáme vlastnosti daného fenoménu.

V biológii sa ako veľmi účinným prostriedkom na vytváranie adekvátnych predstáv o zložitých javoch živej prírody stala skupina tzv. modelových organizmov. Každý z nich je svojim spôsobom unikátny, zároveň však ilustruje jednotu života, ktorý funguje na rovnakých princípoch bez ohľadu na to, či ide o baktériu, hubu, rastlinu, alebo živočícha.

V prednáške si ukážeme príklady, ako nám bakteriofágy, kvasinky, vínne mušky, hlístovce, krtkopotkany i ďalšie viac alebo menej exotické živé formy pomohli nielen zorientovať sa v komplikovanom živom svete, ale aj dozvedieť sa niečo o nás samých a umožnili nám tak zvýšiť kvalitu našich životov.

Prednášajúci: Prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

 

28. 2. 2022 o 15:00 Terapia génmi

Exponenciálny nárast vedomostí a rapídna rýchlosť vývoja technológií otvárajú ľudstvu možnosti, ktoré boli donedávna súčasťou žánru Sci-fi. To sa samozrejme týka aj genetiky a jej praktického využitia v medicíne. Prednáška sa bude venovať génovej terapii, sľubnej technológii, ktorá umožňuje vymeniť, alebo opraviť chybné gény, a tým odstrániť príčinu ochorenia. Inak povedané, umožňuje liečiť tzv. neliečiteľné ochorenia. Sem patria rôzne formy rakoviny, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia, ochorenia pohybového aparátu a iné. Prečo sa však o génovej terapii dozvedáme až teraz? Prečo nie je súčasťou nášho života? Odpoveďou môže byť to, že génová terapia v sebe skrýva nebezpečenstvo. Viac si povieme na prednáške.

Prednášajúci: Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

 

  • Genetika na kolesách na Noci výskumníkov

Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca: https://www.nocvyskumnikov.sk/categories/view/navstiv-svoju-skolu-spoznaj-svojho-vedca

Veda bez hraníc: https://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-veda-bez-hranic.html

noc výskumníkov

Foto – zdroj: https://www.nocvyskumnikov.sk/skoly.html

  • Vybrané témy z evolučnej biológie

V priebehu školského roka majú žiaci možnosť v rámci medzinárodného korešpondenčného seminára a súťaže Vybrané témy z Evolučnej Biológie nahliadnuť do tajov evolučnej biológie. V 5 kolách sa postupne oboznámia s vybranými témami. Následne vypracujú odpovede na zadané otázky. Vyriešia tiež malý projekt, ktorý im pomôže lepšie si zapamätať dané princípy. Účasť v súťaži im prinesie hlbšie poznanie sveta a ľahšie zvládnutie učiva biológie v škole.

Kompletná prvá verzia súťaže: www.edub.sk/steb/pre-učiteľov .

 

Študenti sa môžu zaregistrovať na www.edub.sk/steb alebo emailom na
adrese office@edub.sk

Informačný plagát vo formáte pdf: STEBPlagatCB.

Foto – zdroj: https://www.edub.sk/steb/