Biológia

  • Genetika na kolesách na Noci výskumníkov

Navštív svoju školu – Spoznaj svojho vedca: https://www.nocvyskumnikov.sk/categories/view/navstiv-svoju-skolu-spoznaj-svojho-vedca

Veda bez hraníc: https://www.nocvyskumnikov.sk/program/mesto-veda-bez-hranic.html

noc výskumníkov

Foto – zdroj: https://www.nocvyskumnikov.sk/skoly.html

  • Vybrané témy z evolučnej biológie

V priebehu školského roka majú žiaci možnosť v rámci medzinárodného korešpondenčného seminára a súťaže Vybrané témy z Evolučnej Biológie nahliadnuť do tajov evolučnej biológie. V 5 kolách sa postupne oboznámia s vybranými témami a následne vypracujú odpovede na zadané otázky. Vyriešia tiež malý projekt, ktorý im pomôže lepšie si zapamätať dané princípy. Účasť v súťaži im prinesie hlbšie poznanie sveta a ľahšie zvládnutie učiva biológie v škole.

Kompletná prvá verzia súťaže: www.edub.sk/steb/pre-učiteľov .

 

Študenti sa môžu zaregistrovať na www.edub.sk/steb alebo emailom na
adrese office@edub.sk

Informačný plagát vo formáte pdf: STEBPlagatCB.

Foto – zdroj: https://www.edub.sk/steb/