Výsledky prijímacieho konania 2021/2022

Výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia v školskom roku 2021/2022 (odbor 79 02 J) na základe výsledkov písomných prijímacích skúšok v súlade s kritériami pre prijatie do prvého ročníka:

identifikátor žiaka test z matematiky test zo slovenského jazyka celkový súčet bodov v prijímacom konaní výsledok prijímacieho konania
37145 25 34 471 prijatý/á
57041 21 28 358 prijatý/á
67162 17 31 261 prijatý/á
87146 44 23 366 prijatý/á
86921 22 24 310 prijatý/á
46898 44 35 441 prijatý/á
86911 36 31 484 prijatý/á
26929 35 24 345 prijatý/á
06918 20 25 295 prijatý/á
97143 34 26 272 prijatý/á
36917 27 35 517 prijatý/á
76914 17 20 308 prijatý/á
07042 43 25 327 prijatý/á
87075 41 24 303 prijatý/á
87142 21 32 415 prijatý/á
17183 21 31 249 prijatý/á
36916 42 33 525 prijatý/á
27053 27 28 420 prijatý/á
46607 25 29 449 prijatý/á
02640 37 17 352 prijatý/á
47026 33 31 243 prijatý/á
66913 30 34 531 prijatý/á
17172 16 27 467 prijatý/á
36909 18 23 370 prijatý/á
57181 21 28 333 prijatý/á
03301 31 21 238 prijatý/á
01128 32 20 210 prijatý/á
01262 29 20 282 prijatý/á
67178 3 11 306 neprijatý/á
16914 11 12 360 neprijatý/á
97704 9 21 390 neprijatý/á
56938 11 24 308 neprijatý/á

Pre úspešné vykonanie písomných prijímacích skúšok bolo potrebné získať aspoň 16 bodov z testu z matematiky (teda zo stĺpca „počet bodov test MAT“) a zároveň aspoň 16 bodov z testu zo slovenského jazyka a literatúry (teda zo stĺpca „počet bodov test SJL“).

Aktualizované dňa 10.5.2021.

Žiadame Vás, aby ste najneskôr do 25.05.2021 doručili škole (cez informačný systém Edupage, osobne, poštou alebo emailom) záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení, ktoré Vám posielame spolu s rozhodnutím o prijatí.

Ďakujeme a želáme veľa úspechov.