Prezentácia školy na Bielej noci

Naše gymnázium sa úspešne prezentovalo na významnom podujatí Biela noc, ktoré sa tradične koná pred Medzinárodným maratónom mieru v Košiciach. V priestoroch Halmi 1910 sme hudobne oživili sekvenciu „Deti nepočkajú“. Večer sa niesol v neformálnej atmosfére hudby, spevu a rozhovorov učiteľov s návštevníkmi podujatia. Za hudobný doprovod ďakujeme Mgr. Lukášovi Žofčinovi, Matejovi Kočíkovi, Dávidovi Kráľovi, Martinovi Letovi a Tiborovi Szalonovi.

Hudobnú ukážku z Halmi si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze:

A ešte iné video:

Ďakujeme majiteľom priestorov Halmi 1910, špeciálne pani Šemrákovej i JUDr. Daniele Čorbovej za ústretovosť, korektnosť a možnosť kooperácie na významnom podujatí mesta.