Špeciálno-pedagogické poradenstvo

Od roku 2018 disponuje škola špeciálnym pedagógom. Starostlivosť venujeme žiakom, ktorí majú špecifiká a osobitosti v kontexte napĺňania cieľov školských zručností (čítanie, písanie, gramatika a podobne) a v aktivitách zameraných na rozvoj zručností. Pri práci vychádzame zo záverov vyšetrení pedagogicko-psychologickej poradne.

Prostredie empatie, tolerancie a motivácie pomáha žiakom v progrese v školských výkonoch. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte školského špeciálneho pedagóga.

Kontakt

Mgr. Monika Janková
špeciálny pedagóg
vzdelanie: Prešovská univerzita v Prešove
telefón: 055/787 34 20
email: monika.puciova@gmail.com
záľuby: spev, divadlo, fotografia, destinačný manažment
konzultácie: pondelok 12.00 - 15.30 h.