Rozlúčka s maturantmi

Dňa 16. mája 2023 sme sa rozlúčili s našimi maturantmi. Zatiaľ ešte nie na stálo, iba na týždeň. Tretiaci pre nich v triede pripravili zábavné školské aktivity, aby im pripomenuli, že ich čaká akademický týždeň plný učenia. V oficiálnej časti sa štvrtákom prihovorila pani riaditeľka RNDr. Adriana Bariová, triedna učiteľka Mgr. Nikola Lacková a v príhovore sa za maturantov poďakovala Aďka Tkáčová.

Všetci mali slzy na krajíčku a bolo vidno, že si uvedomujú vážnosť situácie. O týždeň ich čaká prvá skúška dospelosti – maturita. Prajeme im veľa síl pri príprave a štúdiu.

 

 

 

Fotogaléria

Foto: Kristína Pásztorová 1.Ag