Študentské voľby 2018

Naša škola sa od roku 2014 pravidelne zapája do projektu Študentské voľby a nebolo tomu inak ani v tomto roku, keď sa uskutočnili voľby do orgánov samosprávy obcí Slovenska. Prostredníctvom simulovaných volieb študenti mali možnosť vyskúšať si proces voľby svojich kandidátov ešte pred tým, ako sa sami stanú prvovoličmi. Do pripravenej volebnej urny vhadzovali hlasovacie lístky, na ktorých označili svojho kandidáta na primátora mesta Košice a na starostu svojej mestskej časti.

Obrázok: Simulované študentské voľby; zdroj: archív školy

Bolo im umožnené vybrať si svojich zástupcov v mestskom a miestnom zastupiteľstve. Členovia volebnej komisie z radov študentov sa zase bližšie zoznámili s priebehom volieb, od prípravy volebnej miestnosti cez samotnú komunikáciu a usmerňovanie voličov, až po sčítanie volebných hlasov. Takouto zážitkovou formou sa snažíme, aby študenti zodpovedne pristupovali k svojmu budúcemu hlasovaciemu právu, vnímali voľby ako jednu z najvyšších foriem demokracie a ako priestor na vyjadrenie svojho politického názoru.

Obrázok: Simulované študentské voľby; zdroj: archív školy

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková