Degustácia vína ako forma fašiangového večera

V súlade so stratégiou rozvoja školy, spolupráce školy a farnosti Košice – KVP, budovania komunity otvorenej školy a vytvárania priestoru a aktivít pre rodičov našich žiakov sme na záver fašiangového obdobia pripravili spoločenský večer spojený s degustáciou vína. Víno ako kráľovský nápoj patrí ku kultúre stravovania, využíva sa v liturgii, často sa preferuje ako darček. Z tohto dôvodu sa nám zdalo vhodné usporiadať udalosť spojenú s degustáciou vína s odborníkmi z oblasti vinárstiev z Vinohradníckej oblasti Tokaj ohraničenej obcami Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Trňa, Viničky, Černochov, Slovenské Nové Mesto a Bara. Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa (469 m) a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha).

Obr. 1: Mapa vinohradníckych oblastí (zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Vinohradn%C3%ADcka_oblasť_Tokaj#/)

Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha (na mape zvýraznená bordovou farbou). Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.

Obr. 2: Predstavenie a degustácia vín (zdroj: archív vdp. J. Kocúrka)

Večer otvoril a prítomných pozdravil školský kaplán Ján Kocúrko, ktorý sa podieľal na príprave podujatia. Prítomné páry či jednotlivci mali možnosť degustovať sedem druhov vín aj s odborným výkladom, čím sa podčiarkol aj edukačný charakter akcie. Tradičné názvy tokajských vín sú samorodné (suché, sladké), výber, mášláš, forditáš, výberová esencia, esencia, Furmint, Lipovina, Muškát žltý. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére pri neformálnych rozhovoroch. Pokračovaním aktivity bude exkurzia do tokajských vínnych pivníc.

Obr. 3: Spoločenský večer spojený s degustáciou vína (zdroj: archív vdp. J. Kocúrka)

Aktivity sa zúčastnilo vedenie Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, farár farnosti Košice – KVP Peter Sykora, školský kaplán Ján Kocúrko, kaplán Košice KVP Ján Kulan, niektorí pedagógovia, rodičia našich žiakov a sympatizanti školy.

V rámci aktivít pre rodičov pripravujeme najbližšie pôstnu duchovnú obnovu, ktorá bude v sobotu 23.03.2019 od 09.00  h. spojenú s obedom a animačným programom pre menšie deti. Rovnako pripravujeme aktivitu s baristom spojenú s umením pitia kávy. Bližšie informácie prinesieme včas na týchto stránkach.

Ďakujeme všetkým za podporu.