KyberTím opäť na ZŠ Krásna

3. marca 2023 členovia nášho KyberTímu opäť navštívili ZŠ s MŠ sv. Marka Križina v Krásnej nad Hornádom. Tentokrát pripravili dva workshopy z oblasti informačnej bezpečnosti pre ôsmakov a deviatakov.

Tomáš Horňák z 2.Ag a Kiara Koščová zo 4.Ag priblížili poslucháčom podrobne podvodné správy a ich znaky a tiež možnosti a spôsoby, ako sa nestať obeťou podvodníkov. Na stránke https://csirt.upjs.sk/phishing/ si žiaci mohli vyskúšať Phishingový test a zistiť, či vedia rozlíšiť podvodnú a legitímnu emailovú správu.

Naši gymnazisti ukázali žiakom možnosti overenia podozrivého linku alebo prílohy na stránke https://www.virustotal.com/gui/home/upload. Venovali sa aj únikom údajov, ktoré možno zistiť na stránke https://haveibeenpwned.com/.

Žiaci boli skvelí a veľmi živo sa zapájali do diskusie. S ôsmakmi sme si aj zasúťažili v krátkom bezpečnostnom kvíze.

Ďakujeme ôsmakom aj deviatakom za skvelú atmosféru na workshopoch a tešíme sa na ďalšie spoločné podujatia zamerané na informačnú bezpečnosť.

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.