Aktivity študentskej firmy

logo študentskej firmy bufeed
Študentská firma Bufeed dáva do pozornosti Podnikateľský plán a Stanovy študentskej firmy.

Podnikateľský plán firmy – pdf verzia: Podnikateľský_plán_Bufeed

Stanovy firmy – pdf verzia: Stanovy_Bufeed