Digitálny žiak aj pre prvákov v šk. roku 2023/2024

Milí rodičia a študenti 1.ročníka.

4.septembra 2023 bolo oficiálne vyhlásené rozšírenie skupiny oprávnených žiadateľov o príspevok 350 Eur na nákup digitálneho zariadenia cez projekt Digitálny žiak. Nárok na príspevok sa tak rozšíril o ďalšiu skupinu a to žiakov, ktorí v školskom roku 2023/2024 budú prvákmi na stredných školách, vrátane žiakov piateho ročníka osemročných študijných odborov.

Tlačovú správu nájdete tu.

Registrácia je stránke https://digitalnyziak.sk/

V prípade ďalších otázok sa obráťte na školského digitálneho koordinátora: luciapalkova@gkmke.sk.