Prijímacie skúšky

Vážení uchádzači,

písomné prijímacie skúšky na gymnázium (odbor: 7902 J) pre prijatie na štúdium v školskom roku 2023/2024 sa uskutočnili v súlade s harmonogramom.

Zverejnenie výsledkov na webe bude 19. 05. 2023. V tomto termíne zašleme všetkým uchádzačom rozhodnutia. Úlohou zákonných zástupcov je informovať nás o nastúpení/nenastúpení na štúdium najneskôr do 24. 05. 2023, a to emailom, cez EduPage alebo osobne tlačivom na to určeným. Na tomto odkaze si už teraz môžete stiahnuť potvrdenie o nastúpení/nenastúpení: potvrdenie-o-nastupeni-nenastupeni-ziaka

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať emailom na office@gkmke.sk alebo telefonicky na 0911 872 801. To platí aj pre tých, ktorí nás chcú skontrolovať 🙂

Prajeme veľa úspechov a budeme sa tešiť, ak sa rozhodnete pre nás.