Lievance ako súčasť vzdelávania?

Žiakom základných škôl je vhodné priblížiť ako prebieha štúdium na strednej škole. To je cieľom podujatia Deň stredoškoláka, ktoré už niekoľko rokov organizujeme práve v zimných mesiacoch. V tomto roku to bolo vo štvrtok 13. februára 2020. Žiaci sa na podujatie vopred prihlásili elektronickým spôsobom, čím nám uľahčili formu manažmentu celého dňa. Koncepcia podujatia vychádzala z ambície predstaviť v krátkych blokoch rôzne vzdelávacie moduly, ktoré vyučujeme na gymnáziu formou vhodnou pre žiakov základných škôl. Podujatie otvorila RNDr. A. Bariová, riaditeľka školy spolu s Mgr. Stanislavou Girovou, školskou psychologičkou. Nasledovali ukážky z modulov Kurz prvej pomoci, Programovanie. Príjemným modulom bola gastronomická angličtina spojená s pečením lievancov s javorovým sirupom, ktoré viedol lektor Jordan a Mgr. Monika Dzurdženíková, učiteľka anglického jazyka.

V ďalšej časti predstavili RNDr. Mária Vavrová a Mgr. Šarlota Škorvánková ukážky zaujímavých tém z chémie a biológie. V závere boli uchádzači oboznámení s celkovou organizáciou štúdia na gymnáziu. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí na podujatí participovali.