Novoročná omša s biskupom Marekom Forgáčom

Milí študenti, vážení rodičia!

Pozývame Vás na novoročnú sv. omšu v utorok 8.1.2019 o 8.30 h. v kostole Božieho Milosrdenstva v Košiciach. Sv. omšu bude sláviť Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup. Pri sv. omši bude účinkovať náš školský zbor. Stretneme sa v kostole na KVP o 8.20 h.

Po sv. omši bude nasledovať v škole (asi od 10.00 h.) konferencia o sv. Košických mučeníkoch v Roku sv. Košických mučeníkov, ktorú otvorí Mons. Marek Forgáč. Po skončení konferencie bude pokračovať štandardné vyučovanie.