Súťaž Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti

V rámci Európskeho týždňa akcie vyhlasuje o.z. Pole celoslovenskú súťaž pre študentov stredných škôl Najlepšia esej o klimatickej spravodlivosti.

Súťaž bude prebiehať od 9. októbra do 23. októbra 2021 a môže sa do nej zapojiť každý
študent/študentka strednej školy. Registrovať sa môžete do 16. októbra 2021.

Podmienky súťaže