Koniec jednej kapitoly

Maturitná skúška sa skončila. Obrovská úľava, radosť, vďačnosť aj sklamanie sa prelínali v srdciach našich už bývalých študentov. Ešte slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení, ocenenie tých najlepších a ďalšia kapitola najstarších študentov sa skončila. V pondelok 30. mája sa s nami definitívne rozlúčili. Rozlúčka s maturantmi má vždy neopakovateľné čaro a pravdou je, že po ich odchode je škola akási prázdnejšia a smutnejšia. Prežili na našej škole štyri roky. Boli krásne, čarovné, ale poznačené aj neľahkým obdobím pandémie. Štyri roky, počas ktorých stúpali po schodoch poznania stále vyššie a vyššie za vzdelaním, tým najlepším cestovným lístkom do sveta dospelosti. Absolventom želáme hojnosť Božích milostí, aby dokázali využiť získané vedomosti i zručnosti a pretaviť ich vo svojom ďalšom živote. Veľa šťastia a úspechov!

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová