Najkratší advent môže byť najkrajším adventom

Advent je časom očakávania. V tomto roku je zároveň najkratším možným. To však nič nemení na skutočnosti, že sa dá prežiť plnohodnotne. Aj škola ponúka rad podujatí, ako prežiť advent nie hekticky, ale s jasnou mysľou a upriamením sa na podstatu celého obdobia. Starobylou tradíciou sú rorátne sv. omše, ktoré sa konajú pred úsvitom. Už sedem rokov ťaháme túto tradíciu, ktorá so sebou prináša na jednej strane obetu, no druhej strane duchovný úžitok. A dá sa povedať, že po skvelých raňjakách aj ten telesný.

Školská atmosféra ráno o šiestej nie je bežnou situáciou. O to vzácnejší je moment, ak je v skorú hodinu v škole už viac ako 100 ľudí, ktorí chcú prosiť a ďakovať.

Na záver už len dodáme: „Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť” (JKS 21).

Prajeme pokojný advent a pozývame na nasledujúcu rorátnu sv. omšu v piatok 15.12. o 6.15 h. ráno do školskej kaplnky.