Geografia

Metodiky overené v šk. rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 :

 • Akí sme a kde žijeme
 • Ako fungujú obce a mestá na Slovensku
 • Ako je kde draho? Porovnanie nákladov na život vo vybraných mestách Európy
 • Ako sa mení tieň
 • Ako sa pripraviť na prírodnú katastrofu
 • Ako vznikol povrch Ázie
 • Ako žijú ľudia vo vybraných štátoch Ázie?
 • Aký význam má súčasná geografia?
 • Albinizmus v južnej Afrike
 • Arabská jar
 • Arabský polostrov
 • Ázia v číslach, mapách a grafoch
 • Choroby Ruska
 • Činnosť ľadovca
 • Človek milión – poznatky o obyvateľstve sveta
 • Detské sobáše vo svete
 • Drony a meranie Zeme
 • Dve tváre cestovného ruchu
 • Environmentálne problémy ázijských miest
 • Environmentálne problémy Slovenska
 • Erózia reliéfu
 • Európa zmyslami
 • Existuje priemerný Slovák?
 • Geofotoalbum
 • Geografia v kinematografii
 • Geografia vo filmoch
 • Geografický informačný systém
 • Globálne navigačné satelitné systémy
 • Globálne trendy. Stáva sa Zem horším alebo lepším miestom na život?
 • Ide sa na výlet
 • Iná kultúra – iné pravidlá
 • Krajina vychádzajúceho Slnka
 • Laserové skenovanie a meranie Zeme
 • Letom svetom
 • Mesto – živý organizmus
 • Mierka mapy
 • Minerály a horniny nemusia byť len záujmom geológov
 • Nájdime ideálnu polohu hlavného mesta
 • Najväčšie prírodné katastrofy
 • Naše regióny
 • Nie je štát ako štát. Islamský štát
 • Od Bukovských vrchov po Malé Karpaty
 • Orientácia v teréne
 • Pamiatky ohrozené cestovným ruchom
 • Pohyby litosferických dosiek a ich dôsledky v podobe prírodných katastrof
 • Politickí spojenci a rivali
 • Prečo je v Silickej ľadnici ľad po celý rok?
 • Prečo nemá veľká noc stále miesto v kalendári?
 • Predpoveď počasia
 • Prognóza populácie
 • Regionálny týždenník
 • Rozšírenie živočíšstva
 • Salinita
 • Singularity v počasí na Slovensku
 • Slovensko očami našich žiakov
 • Sme v bezpečí?
 • Štátne územie a štátne hranice
 • Stredná Ázia
 • Svet v demografických číslach
 • Svetový obchod. Kto s čím a s kým vo svete obchoduje
 • Tradície môjho regiónu
 • Travertínová cesta Slovenskom
 • Tropické monzúny Ázie a ich vplyv na prírodu a život človeka
 • Turecko a Európska únia
 • Tvary vekovej pyramídy
 • Tvorba topografickej mapy
 • Ukazovatele obyvateľstva Slovenska
 • Urbanizácia sveta
 • Urobme si vlastnú mapu Slovenska
 • Územný plán obce/mesta
 • Valné zhromaždenie OSN o Afrike
 • Vo víne je pravda
 • Za kultúrnymi a prírodnými pokladmi Ázie
 • Zmena krajiny – ako sa mení moje mesto/obec
 • Zmena krajiny – pred a po kalamite v Tatrách