Valné zhromaždenie EliteProfit š.f.

Študentská firma EliteProfit 8. 12. 2023 úspešne uskutočnila ustanovujúce Valné zhromaždenie akcionárov.

Okrem prezentácie stanov a podnikateľského plánu sa otvorila aj podnetná diskusia prítomných akcionárov.

Tešíme sa záujmu o progres činnosti študentskej firmy. Ďakujeme za podporu.

Všetky námety sú pre nás výzvou. Pokračujeme…

 

Fotogaléria