Veľká noc

Milí študenti!

Vyučovanie vo Veľkom týždni je do stredy 17.04.2019. V tento deň o 13.00 h. je krížová cesta v Kostole Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP. Vyučovanie teda skončí 5. hodinou o 12.30 h., nasleduje obedňajšia prestávka a presun žiakov do kostola. Od 9.00 h. budú v škole k dispozícii viacerí kňazi vysluhovať sviatosť zmierenia.

Vyučovanie pokračuje až v stredu 24.04.2019 podľa riadneho rozvrhu. Sv. omša vo veľkonočnej oktáve bude vo štvrtok 25.04.2019 o 7.15 h.(pripravuje trieda 1.Ag) a v piatok 26.04.2019 o 7.15 h.