Ako efektívne prezentovať svoj produkt pri podnikaní?

V spolupráci so Slovak Business Agency a Centrom pre podporu neformálneho vzdelávania (CeNef) v Prešove pripravujeme pre našich gymnazistov dva zaujímavé workshopy.

Workshop zameraný na nenávistné prejavy vo virtuálnom priestore a kritické myslenie sa uskutoční v piatok 20.04.2018 od 12.45 do 14.15 h. Podujatia vedú externí certifikovaní lektori.

Workshop zameraný na spôsob efektívnej prezentácie svojho produktu pri podnikaní sa uskutoční v piatok 27.04.2018 od 12.45 do 14.15 h. Účastníci workshopu dostanú vedomosti a typy ako pripraviť efektívnu prezentáciu zameranú na predaj produktu, rozvíjať svoje prezentačné zručnosti a získať istotu a stabilitu pri vystupovaní na verejnosti v role podnikateľa. Viac infromácií na http://www.sbagency.sk.

Podujatia sa budú konať súčasne v učebniach č. 131 a č. 69. Cieľom oboch podujatí je rozvíjať kritické myslenie, finančnú gramotnosť a prezentačné zručnosti.