Čisté ruky

Každý rok si 15. októbra pripomíname Medzinárodný deň umývania rúk, ktorý vyhlásil a podporuje UNICEF. Tento deň je venovaný zvyšovaniu povedomia o dôležitosti umývania rúk v prevencii šírenia infekcií a ochrane verejného zdravia. Správne umývanie rúk je jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť riziko nákazy rôznymi choroboplodnými mikroorganizmami, vrátane baktérií a vírusov.

Členovia nášho školského parlamentu sa rozhodli tento deň venovať malým škôlkarom. Ukázali im, ako si majú správne umývať ruky a vysvetlili, prečo je hygiena dôležitá. Predstavili prevenciu proti baktériám, vírusom a infekčným chorobám, ktoré sa spájajú so špinavými rukami. Krátkou aktivitou im ukázali, čo sa deje pri umývaní rúk. Poučili ich, že okrem vody musia použiť aj primeranú dávku mydla. Deti dostali pochvalu a do každej triedy aj darček – dezinfekčné mydlo a plagáty s presným postupom umývania rúk.

Pravidelný návyk umývania rúk je veľmi dôležitý hlavne u detí, pretože práve ony sú najviac náchylné na ochorenia.

 

Fotogaléria