Veľkonočné barančeky v predaji

firma eco dynamite
Pomaličky, ale isto sa k nám blížia veľkonočné sviatky, a preto si už od 4.4.2022 budete môcť okrášliť Váš stôl veľkonočným barančekom. Cena za jeden kus je 7 €.  Citlivo vnímame spoločenskú situáciu na východe, preto sme sa rozhodli časť  zisku z predaja barančekov venovať na pomoc Ukrajine.

Veľmi Vám všetkým chceme poďakovať za podporu a dôveru počas celého pôsobenia školskej firmy.

Váš Eco Dynamite

firma eco dynamite