Týždeň mozgu

Čo je Týždeň mozgu?

Týždeň mozgu sa vo svete oslavuje od roku 1996. Vo viac ako 60 krajinách sveta sa konajú tisíce osvetových podujatí na oslavu jedného z najdôležitejších ľudských orgánov.

Týždeň mozgu pripadne tento rok na 15.-21.marca 2021. Aké oslavy mozgu čakajú tento rok Slovensko?

Slovensko sa tento rok zapojí do kampane štrnástykrát. Podobne ako v minulom roku majú Slováci vo všetkých krajoch Slovenska možnosť vypočuť si prednášky o mozgu, zapojiť sa do zaujímavých diskusíí a workshopov alebo rôznym spôsobom potrápiť svoje mozgové závity.

Ďalšie námety môžete nájsť v texte nižšie.

Napriek epidemiologickej situácii akú tu dnes máme, chceme Vám dať do pozornosti medzinárodnú kampaň „Týždeň mozgu“ (v tomto roku 15. – 21.marec 2021), pozri odkazy: <
http://www.alzheimer.sk/slovenska-alzheimerova-spolocnost/tyzden-mozgu-2017.aspx>;
<Týždeň mozgu 2021 – Alzheimer.sk>; < https://www.ruvzke.sk/>.