2% daní

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naša Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.


Môžeme potvrdiť, že Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov je aj v tomto roku aktívnym príjemcom 2% daní. Vaše 2% (prípadne 3%) znamenajú pre nás cez Rodičovskú radu pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov veľmi veľa. Funkčný vzťah aktívnej spolupráce rodičov a školy nás posúva dopredu aj skrze darované 2% dane. Tlačivá sú na konci článku.

Ak ste zamestnanec

 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej Vám potvrdí výšku zaplatenej dane a zároveň potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2022.
 • Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2022,
  • 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k vyhláseniu.
 • Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením na sekretariát školy, ktorá zabezpečí doručenie daňovému úradu do 30. apríla 2023.
 • Pošlite alebo doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2023.

Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z vašej dane za rok 2021 nie je nižšia ako 3 €.
 • Vyplňte údaje o Občianskom združení Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov do príslušných oddielov v daňovom priznaní a sumu zodpovedajúcu:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2022,
  • 3% z dane, ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu.
 • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2022 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 • Skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1%) z vašej dane za rok 2022 nie je nižšia ako 8 €.
 • Do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje o Občianskom združení Rodičovská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste poskytli finančný dar na verejnoprospešný účel v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1% z dane, ak ste ho neposkytli.
 • Pokiaľ nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov.
 • Do termínu na podanie daňového priznania zaplaťte daň za rok 2022 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Tlačivá

 • tlačivo si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky
 • alebo ho nájdete vytlačené a predvyplnené na vrátnici školy
 • alebo Vám ho donesú priamo naši študenti

Potvrdenie o zaplatení dane: potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane: vyhlasenie vyplnené