CyberSecurity Day pre ZŠ na GKM

27. októbra 2023 sa na našom gymnáziu opäť uskutočnil CyberSecurity Day pre základné školy. Realizovali sme ho v spolupráci s PF UPJŠ a s firmou ESET. Zúčastnilo sa na ňom 58 účastníkov – učiteľov a žiakov z rôznych škôl Košického a Prešovského kraja. Prednášku a workshopy pripravili lektori z firmy ESET, členovia tímu CSIRT-UPJS aj členovia nášho gymnaziálneho KyberTímu.

Všetkých účastníkov aj v mene pani riaditeľky privítal náš pán zástupca RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA.

Bezpečnostné dopoludnie začalo pútavou prednáškou na tému „Záludnosti“, nástrahy a horory digitálnej éry. Pán Ing. Miroslav Lukáč z firmy ESET priblížil účastníkom rôzne pohľady na digitálny pokrok dnešnej doby. Upozornil na rôzne nástrahy internetu spojené s využívaním výdobytkov dnešnej vedy a techniky.

Na Analýzu podvodných správ si posvietila Bc. Monika Rapavá z CSIRT-UPJS s Biankou Kuľbagovou z nášho KyberTímu. V rámci workshopu ukázali reálne podvodné správy a účastníci si vyskúšali prácu bezpečnostného analytika. Analyzovali hlavičky podvodných správ, obsah a škodlivé odkazy i prílohy.

Čo o mne povie internet? Touto otázkou sa zaoberal náš ďalší workshop. Kiara Koščová (naša absolventka) a Natália Fedurcová z KyberTímu skúmali s účastníkmi digitálne stopy. Zamerali sa na ochranu súkromia a zodpovedné správanie v digitálnom svete.

#nazov analyzoval náš lektor Mgr. Ladislav Bačo z ESETu. Účastníkom ukázal, ako aj malé, zdanlivo bezvýznamné, útržky informácií môžu odhaliť veľa. Je v poriadku zdieľať všetky informácie na internete? Na workshope priblížil niekoľko praktických príkladov, čo všetko sa dá zistiť (nielen) o nás. Tiež sa zameral na možné následky intenzívneho online života a dôležitosť overovania informácií.

Napriek nepriaznivému počasiu a komplikáciám s dopravnými prostriedkami sme na našom gymnáziu strávili príjemné bezpečnostné dopoludnie, ktoré sme zakončili zábavným PubKvízom.

Ďakujeme skvelým lektorom za podnetné a zaujímavé prednášky a workshopy, účastníkom za aktívnu účasť na jednotlivých aktivitách a tešíme sa na stretnutie na ďalších podobných podujatiach zameraných na šírenie bezpečnostného povedomia.


Napísali o nás:

https://www.securitydungeon.sk/blog/cybersecday-gkmke-2023/


Európsky mesiac kybernetickej bezpečnosti

Naša aktivita: https://cybersecuritymonth.eu/countries/slovakia/cybersecurity-day-for-primary-schools

Archív: https://web.archive.org/web/20231028213042/https://cybersecuritymonth.eu/countries/slovakia/cybersecurity-day-for-primary-schools