Výsledky prijímacieho konania

Vážení rodičia, milí uchádzači, v tabuľke sú výsledky prijímacieho konania pre prijatie do prvého ročníka gymnázia (kód odboru: 79 02 J) v školskom roku 2020/2021. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru. Potvrdenie o nastúpení nám prosím doručte čím skôr, najneskôr však do 04.06.2020.

Tabuľka výsledkov prijímacieho konania
poradie posledné päťčíslie rodného čísla (identifikátor) súčet bodov výsledok prijímacieho konania
1 99155 501 prijatý/á
2 86919 486 prijatý/á
3 17051 483 prijatý/á
4 97023 473 prijatý/á
5 47147 463 prijatý/á
6 88304 457 prijatý/á
7 96932 455 prijatý/á
8 77152 436 prijatý/á
9 27161 426 prijatý/á
10 46941 423 prijatý/á
11 77147 416 prijatý/á
12 87091 403 prijatý/á
13 67075 396 prijatý/á
14 87173 373 prijatý/á
15 77036 363 prijatý/á
16 47061 358 prijatý/á
17 77034 356 prijatý/á
18 47022 356 prijatý/á
19 86932 348 prijatý/á
20 96924 345 prijatý/á
21 97024 343 prijatý/á
22 67069 334 prijatý/á
23 86906 313 prijatý/á
24 97027 311 prijatý/á
25 77051 293 prijatý/á
26 26903 285 prijatý/á
27 49312 277 prijatý/á
28 47034 272 prijatý/á
29 27152 272 prijatý/á
30 37026 269 prijatý/á
31 07177 267 prijatý/á
32 59312 267 prijatý/á
33 56906 263 prijatý/á
34 86911 257 prijatý/á
35 16903 256 prijatý/á
36 97051 249 prijatý/á
37 17172 244 prijatý/á
38 04351 236 prijatý/á
39 06916 235 prijatý/á
40 86898 212 prijatý/á
41 01423 203 prijatý/á
42 27038 201 prijatý/á
43 57025 191 neprijatý/á pre nedostatok miesta
44 88774 138 neprijatý/á pre nedostatok miesta
45 62422 133 neprijatý/á pre nedostatok miesta

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí budú odoslané poštou dňa 26.05.2020, môžete ich očakávať do konca pracovného týždňa. Tlačivo o nastúpení/nenastúpení si môžete prevziať tu Potvrdenie o nastupeni resp nenastupeni a vyplniť a odoslať ako sken, poštou či osobne, alebo tlačivo vyplníte až po doručení rozhodnutia (posielame Vám ho pre istotu aj vytlačené spolu s rozhodnutím).


Zároveň všetkých tých, ktorí sa rozhodnete nastúpiť k nám na gymnázium a zároveň nám doručíte zävazné potvrdenie o nastúpení žiadame, aby ste vyplnili dva formuláre najneskôr do 04.06.2020.

  1. formulár výberu druhého cudzieho jazyka: https://forms.gle/MD6nSeBWmL7WpKGE8
  2. formulár výberu voliteľného predmetu: https://forms.gle/eMpvUCUPr3mxUJFy5

Volitený predmet (v dotácii 90 minút týždenne) už od prvého ročníka slúži ku komplexnému rozvoju osobnosti, je neklasifikovaný, rozvíja kreativitu, učí žiakov k zodpovednosti a rozhodnutiam, podporuje empatiu a sociálne kompetencie.

V prípade otázok kontaktujte riaditeľku školy na tel. 055/787 34 20, alebo emailom riaditel@gkmke.sk alebo zástupcu na tel. 055/787 34 29, prípadne emailom na zastupca.gkm@gmail.com.