Vyhodnotenie vianočnej zbierky

Pomoc má byť adresná. Aj to je dôvod, prečo sa žiacka školská rada pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov rozhodla zorganizovať Vianočnú zbierku trvanlivých potravín a drogérie pre osoby a rodiny blízke škole. Za viac ako týždeň sa im podarilo vyzbierať asi 70 kg trvanlivých potravín a drogérie. Do zbierky sa zapojili aj žiaci základnej školy. Naše veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa rozhodli podeliť sa a prispieť tým, ktorí to potrebujú.

Od 10. decembra sú potraviny distribuované konkrétnym adresátom, ktorých je viac ako desať. Ďakujeme žiackej školskej rade, Magde, Bianke, p. učiteľke Nikole Lackovej a všetkým, ktorí aktívne spolupracovali. Majte pekné Vianoce.