Slová presiaknuté Svetlom

Gymnázium sv. Košických mučeníkov hostilo vo štvrtok 2. februára 2023 recitátorov z východnej časti Košického a Prešovského kraja na súťaži …a Slovo bolo u Boha…

Do našej cirkevnej školy zavítali víťazi školských kôl z celej Košickej arcidiecézy, aby predviedli svoje umenie a porovnali sa so svojimi rovesníkmi.

Slávnostné podujatie otvoril Mons. doc. PhDr. PsLic. Marek Forgáč, PhD., ktorý celebroval aj úvodnú svätú omšu.

Súťaž v prednese kresťanskej poézie a prózy pre žiakov základných a stredných škôl každoročne vyhlasuje a organizuje Združenie katolíckych škôl Slovenska.

Štvrtkový deň nám poskytol príležitosť ocitnúť sa v spoločnosti umeleckého slova a mladých ľudí, ktorí mu venujú svoj čas, myseľ a srdce. Mladí interpreti ukázali, že v nich drieme talent a odhodlanie uchopiť myšlienky autorov, ktorí prinášajú do našich životov témy náročné, hlboko ľudské a o to potrebnejšie.

Je potešujúce, že vzťah detí a mladých k umeleckému slovu a k hodnotnej literatúre je aj v dnešnej dobe pozitívny. Či si to uvedomujú, alebo nie, knihy ich formujú a pomáhajú im meniť pohľad na svet. Vďaka posolstvám, ktoré v sebe ukrývajú, dokážu meniť seba, budovať lepšie vzťahy so svojím okolím, odborne i ľudsky sa rozvíjať, ukázať svoj talent, efektívne využívať voľný čas a v neposlednom rade sprostredkovať druhým prostredníctvom hovoreného slova umelecký zážitok.

Naše gymnázium prebralo v tomto roku štafetu v organizácii súťaže …a Slovo bolo u Boha… ako hosťujúca škola. Množstvo pozitívnych ohlasov od jej účastníkov nás teší i povzbudzuje.

Fotogaléria GKM – výber fotografií

Fotogaléria – všetky fotografie

Informácie k celoslovenskému kolu