Štandardný dátum vyjadrenia pozornosti

Schopnosť prejaviť pozornosť, vyjadriť sympatie či poďakovať patrí ku sociálnym kompetenciám, ktoré treba rozvíjať, pretože pochádzame z rôzneho spoločenského zázemia. Reakcia vyvolaná aktérom prejavenia pozornosti vyvolá väčšinou pozitívne emócie (v ojedinelých prípadoch aj negatívne) u adresáta prejavu pozornosti. Existuje niekoľko symbolických dátumov, kedy pozornosť prejavujeme. Tieto dátumy sa v priebehu života zvyknú aj meniť, no niektoré z nich sú relatívne stabilné. Štrnásty február je gýčovým dátumom, kedy mnohí pozornosť prejavia (v kontexte priznaného či nepriznaného statusu).

Študentská rada spolu s koordinátorkou (na tomto mieste skúste uvažovať, o ktoré osoby ide) prišli s iniciatívou potešiť všetky ženy na gymnáziu (vrátane študentiek a učiteliek). Počas veľkej prestávky im spolu s milým komentárom venovali ružu ako prejav pozornosti. Akcia mala spoločenský rozmer (podporila sociálne kontakty, pohybové aktivity vykonané v prospech zdravia a dokonca aj milé objatie tiež nemusí byť vždy na škodu). Muži si formu prejavu pozornosti užili ako alternatívu prípravy na významnejšie akcie (v ten istý deň, či iné obdobia života). Ženy prejav pozornosti opätovali jemným úsmevom, trasľavým poďakovaním či ponukou ďalšej konverzácie pri obedňajších lievancoch.

Za predpokladu fungovania dlhodobej pamäte predpokladáme konanie obdobných akcií s častejšou frekvenciou.

Ďakujeme a pozývame na naše gymnázium zažiť niečo podobné nielen štrnásteho.

Zdroj fotografií: PaedDr. Helena Čižmárová, Mgr. Monika Dzurdženíková. Fotografie zverejnené so súhlasom dotknutých strán.