Máme bronz! Úspech našej študentskej firmy!

ilistračný obrázok cena študenti tretieho ročníka na medzinárodnej súťaži JA City Internation Innovation Camp
Študenti tretieho ročníka nášho gymnázia, Ján Regenda, Alexandra Voláková, Gabriel Szalona, Slávka Vandrová a Matúš Stahovec, získali 3. miesto v medzinárodnej súťaži JA Citi International Innovation Camp.

súťaž Innovation Camp

V  tomto školskom roku sa naši tretiaci v rámci projektu Aplikovaná ekonómia aktívne a úspešne zapojili v online priestore do medzinárodnej celodennej súťaže City Internation  Innovation Camp spoločnosti Junior Achievement Slovensko a JA Česko.

Innovation Camp

JA Slovensko pomáha študentom stredných škôl rozvíjať nielen podnikavosť, ekonomické myslenie a finančnú gramotnosť, ale aj kritické myslenie, tímovú spoluprácu, komunikačné, prezentačné a digitálne zručnosti, zvládanie časového stresu ako aj ďalšie mäkké zručnosti nevyhnutné a vyhľadávané v pracovnom živote.

Innovation Camp

Počas celodennej  súťaže Innovation Camp sme mali  možnosť čeliť reálnej výzve a pracovať na nej v tíme. Našou úlohou bolo vymyslieť, ako nastaviť systém dištančného vzdelávania. Počas doobedia sme sa venovali nami zvolenej oblasti Možnosť vzdelávania pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Náš tím mal prideleného aj konzultanta – mentora z praxe. Vypracované zadania sme prezentovali pred odbornou porotou. Vďaka tejto súťaži sme si precvičili svoje komunikačné i prezentačné zručnosti. Vyskúšali sme si tímovú prácu pri riešení výzvy. Na základe toho sme si priblížili fungovanie firiem v reálnom podnikateľskom prostredí.  (Alexandra Voláková, 3.A)

Tímu tretiakov srdečne blahoželáme k úspechu v súťaži. Tešíme sa na sledovanie a aktívne podporovanie v činnostiach vzniknutej študentskej firmy Bufeed!

tlačová správa

diplom Innovation Camp