Pikoška zo zákulisia :-)

Určite mnohí z vás uplynulý víkend zaregistrovali veľkú oslavu desiateho výročia TV Lux v Šaštíne. A nás veľmi teší, že priložením svojej ruky k dielu mohli ku kráse galaprogramu prispieť aj naši gymnazisti. Pretože, vážení, tí šikovní študenti z jedného košického gymnázia spomenutí Palim Dankom, tak to sme boli MY 🙂

Foto: Príprava plátna s názvami farností; zdroj: archív školy

Tretiaci a štvrtáci na hodinách umenia a kultúry (a niektorí z nich aj vo voľnom čase po vyučovaní) vlastnoručne namaľovali na štyri kusy plátna názvy vyše 150 farností Slovenska, ktoré sa v priebehu týchto desiatich rokov zapojili do modlitbovej reťaze za našu katolícku televíziu.
Ďakujeme za možnosť participovať na tejto oslave a prajeme Televízii Lux ešte veľa, veľa rokov kvalitného vysielania a stále širší okruh divákov.

Foto: Príprava plátna s názvami farností; zdroj: archív školy

Pozrite si, ako a kto priložil ruku k dielu…

Spracovala: RNDr. Beáta Guteková