Prezentácia úspešného projektu Dobrý nápad

Siedmy decembrový deň patril členom Dream teamu, ktorí počas rannej poľadovice cestovali do Levoče, aby prezentovali úspešnú realizáciu projektového zámeru v rámci projektu Dobrý nápad. Cieľom projektu na našom gymnáziu bolo vytvorenie relaxačnej zóny bez mobilov v ambícii podporovať priamu komunikačnú interakciu. Lukáš Simočko, Terézia Bariová a Katka Szalonová ako členovia Dream teamu predstavili aktivity projektu, ktoré podporili dokumentačným videom. Rekapitulovali chronologicky postup prác i kreatívne slávnostné otvorenie. Pani riaditeľka Adriana Bariová potom predstavila naše gymnázium a aktivity, na ktorých participujeme.

Video z prezentácie nášho projektu v Levoči (náš vstup je asi od 25 minúty) nájdete tu

Fotografie: Prezentácia projektu na Gymnáziu sv. Františka z Assissi v Levoči; zdroj: archív školy

Ďakujeme im.