Afrika cez dobrovoľníctvo

V utorok 09.10.2018 navštívili naše gymnázium členovia občianského združenia Savio, aby predstavili svoju činnosť zameranú na rozvojové regióny v Afrike i v Ázii. Podujatie sa konalo v rámci misijného mesiaca október, v ktorom sa konajú na našom gymnáziu pravidelné podujatia zamerané na tento účel.

Veronika Rendeková, absolventka nášho gymnázia, v súčasnosti pracujúca pre Savio, predstavila projekt Tehlička, ktorého cieľom je podporovať rozvoj vzdelania, pracovných príležitosti, ekológie. Pozornosť zamerala na štatistické vyhodnotenie projektu, jeho sociálny a spoločenský aspekt. Predstavila projektový zámer pre rok 2019, ktorý sa pilotne orientuje na oblasť Kerala na juhozápade Indie, ktorú sužujú záplavy.

Obrázok: Prezentácia projektu Tehlička; zdroj: archív školy

Dobrovoľníčka Anka, ktorá prežila rok v Keni, rozprávala o svojej osobnej skúsenosti s bežnou dennou činnosťou v kontakte a pomoci obyvateľom Kene. V kontexte jej slov znela aktuálne výzva pre mladých venovať sa niekoľko mesiacov dobrovoľníctvu v krajinách tretieho sveta.

Obrázok: Predstavenie činnosti na misii v Korr v Keni; zdroj: archív školy

Ďakujeme dobrovoľníkom zo Savia za prípravu a prezentáciu a študentom, učiteľom za účasť a otázky v diskusii.