Možnosti štúdia na našom gymnáziu

Milí uchádzači, ponúkame spektrum informácií o našom gymnáziu. Majú slúžiť ako informačný zdroj s cieľom poskytnúť Vám korektné a aktuálne informácie o možnostiach štúdia.

Informácie o možnostiach štúdia, online podujatia budú zverejňované na našej webovej stránke v časti “Uchádzači”, na sociálnej sieti Facebook a Instagram. V prípade akýchkoľvek otázok nám píšte alebo zavolajte.

Aktuálne je v ponuke prípravný kurz na prijímacie skúšky pre žiakov deviateho ročníka.

Majte pekný čas.