Naše koordinátorky na konferencii

Naše školské digitálne koordinátorky, Ing. Lucia Palková za ZŠ a RNDr. Mária Vavrová za gymnázium, sa v dňoch 16. – 18. júna 2022 zúčastnili Konferencie pre školských digitálnych koordinátorov SŠ v Novom Smokovci. Podujatie bolo realizované v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Prvý deň konferencie začal panelovou diskusiou na aktuálnu tému: Trendy v STEM vzdelávaní. Pokračoval predstavením zaujímavých vedeckých tém, ktorých riešenie ešte len očakávame, v bloku s názvom Atraktívna veda s vysokou pridanou hodnotou. Rečníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, z Technickej Univerzity v Košiciach, ale aj z Principal Software Engineer predstavili nasledujúce témy:

    • Generatívne umenie: tvorivé spracovanie veľkých dát
    • Biofyzika – vedný odbor 21. storočia?
    • Podvodné systémy v kybernetickej bezpečnosti
    • Inovačné trendy v implantológii

Druhý deň konferencie sa niesol v znamení pracovných skupín a posterov. Digitálni koordinátori, rozdelení do ôsmich skupín, sa zaoberali otázkami digitálnej transformácie školy. Digitálne kompetencie z pohľadu DigComp a DigCompEDU spoločne aplikovali do vzdelávania v škole a vzájomne si vymieňali skúsenosti.

DigCompEDU

Rozvoj informatického myslenia v škole si prakticky vyskúšali programovaním Micro:Bit-u a tancujúceho robota Spike.

Robot Spike – práca v skupine

Pracovali s akčným plánom digitálnej transformácie – v praktických aktivitách si na vlastnej koži vyskúšali, aké je dôležité, keď všetci učitelia pracujú spoločne na realizácii vízie školy.

Akčný plán

Workshop Od mentoringu ku koučingu priblížil koordinátorom, ako využiť poznatky o mozgu pri budovaní profesijných komunít na škole. Spoznali model SCARF, ktorý predstavuje jednoduchý spôsob, ako konať a komunikovať na základe sociálnych potrieb.

Od mentoringu ku koučingu

Piatkové popoludnie bolo venované posterovej sekcii, kde našu školu reprezentovali obe koordinátorky. Ing. Lucia Palková predstavila prepojenie jednotlivých zložiek našej spojenej školy v časti Konštruktivistický prístup k vzdelávaniu. RNDr. Mária Vavrová priblížila aktivity našich žiakov v časti Žiaci ako aktívni účastníci (školskej) komunity.

Posterová sekcia

Posledný deň konferencie zakončili koordinátori prácu v skupinách a následne zdieľali výsledky a nové poznatky.

Inšpirácie a nápady zapracujú do akčného plánu školy, predstavia kolegom a zrealizujú víziu – spoločne pracovať na rozvoji modernej školy 21. storočia.

Robot Spike – videoukážka

 

Foto, video: Ing. Lucia Palková

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová