Súťaž v zbere papiera

Vážení študenti, milí rodičia študentov!

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme, ktorý sa koná tradične 22. apríla, vyhlasujeme kolektívnu súťaž v zbere papiera pre triedy gymnázia. Hlavnou výhrou v súťaži je riaditeľské voľno na jeden deň pre triedu, ktorá vyzbiera najviac kilogramov papiera.

Podmienky a organizačné zabezpečenie:

Súťaž trvá od 25.marca 2019 do 24.apríla 2019. Papier je potrebné priniesť zabalený v škatuli alebo previazaný špagátom až do zberného dvora v suteréne školy (nie je dovolené nechávať ho vo vstupnom trakte pri vrátnici). Papier odvážte na vrátnici a do zošita zapíšte meno a priezvisko žiaka i počet kilogramov papiera. Víťazná trieda zároveň pomôže s naložením papiera pri odvoze. Riaditeľské voľno bude udelené po dohode s víťaznou triedou v niektorý piatok v mesiaci apríl alebo máj po ukončení súťaže. Povzbudzujeme k zapojeniu sa do súťaže.

Sprievodné aktivity spojené s Dňom vody (22.03.) a Dňom poézie (21.03.) sa uskutočnia v piatok 22.03. počas veľkej prestávky. Bližšie informácie Vám poskytnú triedni učitelia.