Mapové hry

Máme skúsenosť, že viacerí vnímali alebo vnímajú geografiu ako encyklopedickú disciplínu. V rôznych obmenách sme sa stretli s výrokmi, že ak viem hlavné mestá, som dobrý v geografii. Alebo, ak identifikujem všetky štáty na slepej mape, ovládam zemepis. Iste, v takom prípade mám dobrú faktografickú a fotografickú pamäť, no nie vždy to stačí. Geografia je v období fragmentácie a uberá sa skôr cestou interdisciplinárneho prístupu a skôr praktickým smerom aj aplikáciou informačných prostriedkov ako encyklopedickou cestou.

A predsa.

V niektorých sekvenciách života sa radi vraciame k mapám, k slepým mapám, ku geografickým hrám či kvízom. Môže to byť podmienené situáciou či stavom, že sme deti, že máme deti, že sa cítime ako deti, že nám izolácia “lezie na mozog”, že sme súťaživé typy, či sme dostali úlohu vymyslieť aktivitu na trávenie času. Mapové hry tak môžu byť užitočným edukačným (a nielen) prvkom.

Nám veľmi známou je Seterra  obsahujúca viac ako 400 voľných máp v 39 rôznych jazykoch (aj v čestine). Okrem toho obsahuje kvízy zamerané na vlajky, slnečnú sústavu, štáty, mestá, rieky, ostrovy a iné.

Česká verzia je dostupná na adrese: https://online.seterra.com/cs

Zaujímavé je, že sú tam aj časti zamerané na anatómiu človeka, čo môže byť zaujímavé aj pre biológov. Veď stačí vyskúšať, vizualizácia vyzerá ako obrázok nižšie.

Ak si chceme precvičiť vedomosti prioritne zo Slovenska, vhodnou alternatívou je hra GeoGame obsahujúca rôzne kvízy a identifikáciu miest na spôsob aktivity v relácii Milujem Slovensko. Prostredie hry môže vyzerať aj takto:

Geografických hier a kvízov je celé spektrum. Vydareným projektom je Dollar Street ponúkajúci fotografie rodín v rôznych krajinách, do ktorého môže každý prispieť a zároveň ponúka možnosť širokej diskusie aj z aspektu psychológie, sociálnych vied, ekonómie či geopolitickej situácie.

Ak sa Vám podarilo aspoň na jeden odkaz kliknúť, tak tento článok splnil účel. Samozrejme, ilustrujeme len obmedzený počet hier a kvízov, na internete je ich však podstatne viac. Stačí aktívne hľadať, napríklad aj na portáli Lepšia geografia.