Valné zhromaždenie študentskej firmy Lotaring

Na GKM sa 15. mája 2023 uskutočnilo valné zhromaždenie akcionárov študentskej firmy Lotaring. Firma ukončila svoje pôsobenie a akcionárom vyplatila dividendy. Niektorí študenti sa s nami podelili a svoje pocity a skúsenosti z ich pôsobenia vo firme.

 

Nora Töröková (prezident firmy): „Naučili sme sa byť pokornými, zodpovednými, vedieť sa rozhodovať, pracovať v tíme, prezentovať a viesť firmu. Naučili sme sa prijímať kritiku a uznať si aj chyby, aby sme mohli rásť a napredovať.“

 

Antonina Varodi (viceprezident – marketing): „Firma nás naučila zodpovednosti. Snažili sme sa pracovať ako tím. Nebolo to jednoduché, keďže každý z nás je iný a každý má svoj názor. Vďaka firme sme v oblasti financií, marketingu, ľudských zdrojov i vo výrobe rozvíjali svoje schopnosti, ktoré môžeme v budúcnosti využiť na vysokej škole alebo v práci. Pokúšali sme sa pochopiť, ako firma funguje.“

Sofia Rečičárová (ľudské zdroje): „Firma mi otvorila väčší okruh možností, v ktorých som sa mohla realizovať a rozvíjať svoje silnejšie stránky. Umožnila mi podieľať sa na kreatív-nych a inovatívnych nápadoch.“

Ivana Rusnáková (výroba): „Vo firme som sa naučila hlavne zodpovednosti, najviac som si užívala podujatia a akcie, ktoré sme urobili pre iných. Úsmev na ich tvári bol pre mňa vždy najväčšou odmenou.“

Bianka Ňaršanská (viceprezident – výroba): „Naučila som sa byť kreatívna a pracovať v kolektíve. Najviac ma tešila radosť detí na podujatiach, ktoré sme ako firma organizovali a pochvala pedagogického zboru. Vždy ma to povzbudilo do ďalšej práce.“

Juraj Šoltis (viceprezident – financie): „Vďaka tejto praktickej skúsenosti som získal možnosť aplikovať teoreticky nadobudnuté skúsenosti o fungovaní podnikateľského subjektu v praxi. Vyskúšal som si skutočné účtovníctvo a naučil som sa dobre pracovať s programom Excel. Verím, že obe tieto skúsenosti budem môcť využiť na vysokej škole ekonomickej.“

Vratko Ivan (financie): „Školská firma ma naučila hlavne pracovať v kolektíve, spolupracovať so spolužiakmi. Získal som väčší obzor o jej fungovaní.“

 

Bettyna Pogányová (financie): „Som rada, že tento celý chaos skončil. Napriek tomu musím uznať, že to bola dobrá skúsenosť“

 

Fotogaléria