Ako pracuje súd?

Maturanti z občianskej náuky 30. novembra 2023 v rámci seminára navštívili reálne súdne pojednávanie.
Na Mestskom súde v Košiciach mali možnosť sledovať pojednávanie z oblasti občian-skeho práva týkajúce sa susedských sporov. Hlavným záujmom exkurzie bolo reálne zažiť právnu prax, v tomto prípade išlo o výkon konajúcej sudkyne.