Rodičovské združenie | 23. apríl 2024

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční v utorok 23.04.2024 v čase od 14.30 do 17.30 h. konzultačnou formou. Budete informovaní o výchovných a vzdelávacích výsledkoch svojich detí a budú Vám predstavené informácie o aktivitách školy.

Zároveň sa v tento deň v čase od 15.45 do 16.30 h. uskutoční zasadnutie Rodičovskej rady pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov, ktorá je príjemcom 2% daní. Ďakujeme, že sa rozhodnete venovať svoje 2% aj našej Rodičovskej rade pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov.

Tešíme sa na stretnutie.