Mladí literáti

Výsledky 29. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sú známe už dlhšie, ale v týchto dňoch prišli aj ocenenia. Tri z nich patria študentom nášho gymnázia.

V stredoškolskej kategórii porota udelila čestné uznanie Lucii Líškovej (4. Ag), Matejovi Kočíkovi (4. Ag) a Dávidovi Kráľovi (4. Ag).

Srdečne blahoželáme!