KA1 učitelia 2019 – 2022

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je prijímateľom grantu programu Erasmus+.


Informácie o aktuálnom projekte/Information about current project

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA101-060258

Kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Názov projektu: Vzdelávanie potrebuje komplexné príležitosti

Trvanie projektu: 36 mesiacov od 01.06.2019 do 31.05.2022

PIC Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice: 946956875

 


V tejto sekcii sú zverejnené správy účastníkov štrukturovaných kurzov od účastníkov vzdelávania

 


Názov kurzu: Innovative Approaches to Teaching

Lokalita: Praha

Účastník kurzu: RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA

Termín: 16.05. – 20.05.2022

Odkaz na článok na webe školy:

Implementácia nových výziev vo vzdelávaní počas kurzov Erasmus+


Názov kurzu: Exploring multiple Intelligences and inklusive Leadership

Lokalita: Viedeň, Rakúsko

Účastník kurzu: Mgr. Šarlota Škorvánková

Termín: 9.05. – 13.05.2022

Počas štruktúrovaného kurzu sme si na množstve praktických, interaktívnych cvičeniach v H1 Zentrum aj vo Viedenskom parku overovali a trénovali ponúkanú teóriu:

Lídri stelesňujú vodcovský prístup, ktorý oceňuje rozmanitosť a víta individuálny príspevok každého. Pozerali sme sa na seba očami viacerých inteligencií, zamýšľali sme sa nad ich vplyvom na učenie, získavanie vedomostí a skúseností.

Objavovali sme svoje silné stránky a testovali viaceré inteligencie a ich využívanie pre osobný a profesionálny rozvoj.

Zameriavali sme sa na to ako podporovať inkluzívne vedenie.

Učili sme sa o 4 úrovniach počúvania z teórie U of Otto Scharmera  a ako môžu posilniť kompetencie na praktizovanie inkluzívneho správania.

Na kurze sme sa stretli učitelia z Belgicka, Talianska, Grécka a Slovenska. Vo veľmi príjemnej, priateľskej atmosfére sme sa snažili nájsť riešenia problémov na našich domovských školách.


Názov kurzu: A European School for All Children

Lokalita: Florencia, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Marcela Martončíková

Termín: 30.08. – 04.09.2021

Kurz riešil problematiku inkluzívneho vzdelávania, prijatia, tolerancie a pochopenia. Účastníci  vzdelávania sa snažili hľadať možnosti a riešenia ako implementovať moderné riešenia a inkluzívny aspekt v ponímaní tradičnej triedy na pozadí rôznych multilingvistických tried. Dôraz sa kládol aj na špecifické potreby žiakov.


Názov kurzu: Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers

Lokalita: Barcelona, Španielsko

Účastník kurzu: Mgr. Barbora Sakmárová

Termín: 11.04. – 17.04.2022

V polovici apríla som sa zúčastnila kurzu s názvom Stress Management and Recognition: Key Strategies for Teachers. Jeho cieľom malo byť priblíženie rôznych spôsobov a stratégií zvládania stresu v školskom prostredí. Učiteľom, školským psychológom či špeciálnym pedagógom mal kurz poskytnúť čo najviac informácií o tom, ako si správne zorganizovať čas, ako si poradiť so záťažou a nezabúdať pri tom na oddych.

Neviem si predstaviť miesto, kde by sa lepšie rozprávalo o zvládaní stresu a možnostiach relaxácie ako v slnkom zaliatej Barcelone, navyše s usmievavou a nesmierne pozitívnou školiteľkou Martou, ktorá pochádzala z Talianska.

Už prvé dni kurzu boli skvelé – zoznámila som sa s učiteľmi z Nemecka, Litvy či dokonca z Fínska alebo Turecka. Každý z nich vniesol do našich spoločných hodín kúsok svojho domova, kultúry, skúseností. Školiteľka Marta hneď v úvode spomenula, že hoci máme každý odlišnú úroveň angličtiny, je to úplne v poriadku. A naozaj tam boli takí, ktorí seba a svoju školu prezentovali iba lámanou angličtinou, ale aj napriek tomu sa zapájali do všetkých aktivít a boli plnohodnotnou súčasťou našej medzinárodnej skupiny. Marta totiž na hodinách vytvorila atmosféru, pri ktorej nikto nemal strach ozvať sa či vyjadriť svoj názor, nech už bol akýkoľvek. A aj preto boli tieto hodiny dokonalé.

Po tom, ako každý účastník predstavil krajinu, odkiaľ pochádza a školu, na ktorej pôsobí, nám Marta priblížila, čo všetko môže byť príznakom stresu a ako tieto príznaky rozoznať. V rámci tohto bloku sme sa dotkli aj veľmi aktuálnej témy učiteľského vyhorenia.

V ďalších dňoch bolo hlavnou témou samotné zvládanie záťaže. V skupinách sme medzi sebou zdieľali svoje techniky, ako zvládame tento problém, a zároveň sme dostali  množstvo užitočných tipov, ako so stresom bojovať.  Súčasťou kurzu boli rôzne skupinové aktivity, vďaka ktorým sa aj hodiny  teórie zdali pútavé.

Štvrtý deň kurzu bol obohatený o prehliadku jednej z najkrajších štvrtí mesta s názvom Gràcia. Mali sme dokonca vlastného sprievodcu, ktorý nám ukázal všetky zákutia tejto pozoruhodnej časti Barcelony. Nebola to však klasická, turistická prehliadka s výkladom o histórii mesta. Sprievodca nám vyrozprával zaujímavosti zo života v tejto štvrti, predstavil najlepšie kaviarničky, pekárne, či  odporučil, kde nájdeme tú najlepšiu zmrzlinu v Barcelone.

Prehliadka končila návštevou malej krčmičky, kde sme si vychutnali typické španielske jedlo a spolu s miestnymi sledovali futbalový zápas FC Barcelona, ktorý práve bežal na obrazovke.

Posledné dni kurzu nám Marta ukázala niekoľko spôsobov, ako bojovať so stresom prostredníctvom cvičenia a relaxácie. Naša spoločná miestnosť sa odrazu zmenila na oddychovú zónu. Dostali sme podložky, vankúše a deky, a celé dopoludnie sme venovali rôznym relaxačným technikám. Hovorili sme si o tom, aké dôležité je kráčať po chodbách školy pomaly, vnímať, čo sa deje okolo, neponáhľať sa. Popoludní sme dostali úlohu vymyslieť vlastný plán, stratégiu zvládania stresu.

Zavŕšením týždňa bolo spoločné zhodnotenie kurzu a zdieľanie myšlienok či postrehov z predošlých dní. Za obrovského potlesku kolegov zo skupiny každý z nás dostal certifikát o absolvovaní kurzu.  Všetkým nám bolo smutno že odchádzame, no zároveň veselo, pretože sme získali nové kamarátstva, zručnosti i znalosti a mnoho krásnych zážitkov.

Samozrejme, okrem absolvovania kurzu som v rámci voľného času blúdila po uličkách Barcelony, navštívila najznámejšie turistické pamiatky počnúc majestátnou Sagrada Familliou a ďalšími Gaudího výtvormi, až po veľkolepé fontány pod horou Montjuic. Toto mesto dýcha históriou, ale najmä životom a optimizmom. A musím povedať, že aj vďaka tomu bol vlastne celý pobyt v Barcelone pre mňa istou formou stresového manažmentu.

 


Názov kurzu: Interactive teaching – Using Educational Games and New Technology in order to enhance learner´s motivation

Lokalita: Konstanz, Nemecko

Účastník kurzu: PaedDr. Lenka Korfantová, Mgr. Patrícia Vattaiová

Termín: 07.02. – 11.02.2022

Počas pandemického obdobia sa nám predsa pošťastilo absolvovať Erasmus+ v Kostnici blízko Švajčiarských hraníc. Počas piatich dní sme sa vďaka priateľskej lektorke Felizii Dimelescu naučili využiť rôzne webové nástroje pre vzdelávanie, napr. Quiver, Quizlet, Kahoot, Quizizz… vyskúšali si zábavné edukačné hry, outdoorové aktivity, navštívili sme historické a kultúrne miesta s využitím digitálnej appky GooseChase, predstavili si v skupine kultúrnu rôznorodosť v podobe jedál, tradícií, jazyka a zdieľali spoločný čas s príjemnými ľuďmi zo Švajčiarska, Španielska, Rumunska, či Grécka.


Názov kurzu: Diversity, Cultural Awarenes and Inclusion

Lokalita: Londýn, Veľká Británia

Účastník kurzu: Mgr. Zdenka Krajňáková

Termín: 14.03. – 17.03.2022

V rámci Erasmus+ som sa zúčastnila na vyššie uvedenom kurze, vďaka ktorému som mala vynikajúcu  príležitosť získať informácie o školskom systéme Spojeného kráľovstva. Osobne som navštívila a mala možnosť pozorovať prácu učiteľov a žiakov na troch rôznych školách:

  • Saint Gabriel’s College

Langton Road, London SW9 6UL

  • Federation of Heavers Farm and Selsdon Primary Schools

Heavers Farm Primary School

58 Dinsdale Gardens

South Norwood, London SE25 6LT

  • Woodhill Primary School

Woodhill London SE18 5JE

Hlavnými témami, ktorými sme sa zaoberali v rámci „job shadowing“ bolo vyučovanie žiakov migrantov, komunitné organizovanie a ako funguje inklúzia v školách v Spojenom Kráľovstve. Zoznámila som sa s rôznymi kľúčovými rečníkmi, ktorí sa ochotne podelili o svoje osvedčené postupy pre inkluzívnu školu a triedu. Spolu s ostatnými učiteľmi z krajín EÚ sme diskutovali o kľúčových aspektoch inkluzívnych a kreatívnych postupov, zdieľali sme vzájomne nápady týkajúce sa štruktúrovania inkluzívnych hodín a používania kreativity ako nástroja inklúzie – hry, aktivity a konkrétne nástroje. Rozvíjanie reflektívnych praktických zručností je totiž rozhodujúce pre každého, kto je odhodlaný presadzovať rovnosť vo vzdelávaní. Naučila som sa, že kľúčovými elementmi pre inklúziu sú: vytvorenie bezpečného priestoru, budovanie dôvery, overovanie skúseností, jasná komunikácia, poznanie, a predovšetkým rešpekt. Ak sa cítite rešpektovaní, cítite sa začlenení.

Nové poznatky sa snažíme využiť aj v našich podmienkach, pretože interaktívne učenie zefektívňuje vyučovanie.


Názov kurzu: Learning through Collaboration and Cooperation

Lokalita: Helsinki, Fínsko

Účastník kurzu: Mgr. Klaudia Križalkovičová

Termín: 23.05. – 28.05.2022

Koncom mája 2022 ma moja vysielajúca organizácia  Spojená škola sv. Košických mučeníkov v Košiciach, vyslala do  Helsínk (Fínsko), kde som sa zúčastnila štruktúrovaného kurzu “Learning through Collaboration and Cooperation” ( Učenie prostredníctvom kolaborácie a kooperácie), ktoré realizuje Europass Teacher Academy, v rámci mobility Erasmus+.

Našou školiteľkou bola sympatická pani Irena Papa, vzdelaná, zanietená, s výbornými jazykovými schopnosťami, a zároveň rešpektujúca rozličnú úroveň ovládania anglického jazyka všetkých 16 účastníkov pochádzajúcich z Českej republiky, Chorvátska, Martinku (FR), Poľska, Portugalska, Slovenska a Španielska.

 

Cieľom 30-hodinového kurzu bolo získať kompetencie vyplývajúce z povahy cieľa a projektu Vzdelávanie potrebuje komplexné riešenia.

Na začiatku kurzu každá krajina predstavila seba a svoju vysielajúcu organizáciu. Vyjadrili sme svoje predstavy, o tom, čo je to kolaboratívne učenie a kooperatívne učenie. V nasledujúcich dňoch sme videli niekoľko inšpiratívnych videí, ako vytvoriť prostredie v triede, kde by mohli žiaci spolupracovať. Stali sa z nás študenti, plnili sme, ľahké kooperatívne úlohy, zabavili sme sa, spoznali a spriatelili. Dozvedeli sme sa o stratégiách pre kolaboratívny brainstorming a kooperačných stratégiach v triede. Diskutovali sme o spôsoboch hodnotenia žiakov.

Počas obsahovo zaujímavého kurzu sme vyskúšali rôzne skupinové aktivity zamerané na rozvoj kreativity, kritického myslenia, kolaborácie a kooperácie v prostredí triedy. Zároveň sme rozvíjali svoje jazykové, organizačné a riadiace zručnosti. Vymenili sme si svoje poznatky, úprimne sa podelili o starosti i radosti v školských systémoch v jednotlivých krajinách a porovnávali sme ich s moderným fínskym školským systémom.

Súčasťou kurzu bola aj prehliadka hlavného mesta so sprievodcom a výlet na vidiek, do Múzea ľudovej architektúry v Seurasaari.

Helsinki ma očarili svojou priateľskou a pokojnou atmosférou. Najväčší dojem vo mne zanechala nová knižnica Oodi, ktorá je skutočne oslavou vedomostí, komunity a súčasnej architektúry. Dokonale plní svoju funkciu komunitného centra bez hraníc otvoreného pre všetkých.

Fotografie sú zverejnené so súhlasom autorov a slúžia na prezentáciu a propagáciu projektu Erasmus+.

Poďakovanie patrí Národnej agentúre programu Erasmus+.