E-žiacka knižka

E-žiacka knižka je modernou formou komunikácie rodiča a školy. Pracuje na platforme mobilnej aplikácie alebo webového prehliadača. Na začiatku štúdia dostanete od nás prihlasovacie meno a heslo, ktorým sa budete prihlasovať do aplikácie EduPage cez svoje rodičovské konto.

V tejto platforme je možné monitorovať dochádzku študenta /vidíte príchod a odchod študenta zo školy/, prospech žiaka /vždy aktuálne výsledky a priemery/, môžete ospravedlňovať neprítomnosť študenta, komunikovať s triednym učiteľom, sledovať domáce úlohy zadávané pedagógom, rozpis školských akcií, rozdelenie študentov do maturitných skupín, monitorovať rozvrh hodín študenta a podobne. Aplikácia má svoje výhody a šetrí Vám čas.

Prihlásenie do elektronickej žiackej knižky: https://gkm.edupage.org/login/