Čítajme si…

Každý človek je iný. Odlišujeme sa nielen povahou, výzorom, ale aj tým, že čítame rozdielne knihy.

Čítanie podporuje rozvoj osobnosti dieťaťa i mladého človeka, pomáha poznávať hodnoty, rozlišovať dobro a zlo, akceleruje rozvoj reči a slovnej zásoby. Vytvára priestor pre tvorivosť, dáva možnosť ponoriť sa do sveta fantázie, identifikovať sa s knižnými postavami, ponúka chvíle intimity, možnosť byť sám so sebou a relaxovať. Umožňuje získať množstvo informácií, inšpirácií, vedomostí…

Aj preto naši gymnazisti neváhali a v týždni od 20. 6. do 24. 6. 2022 sa zapojili do celoslovenskej výzvy na podporu čitateľskej gramotnosti Čítajme si…  Texty čítali nielen v slovenčine, ale aj v nemčine a v ruštine.

Projekt je aktivitou Linky detskej istoty, ktorá v spolupráci s knižnicami, školami a klubmi po celom Slovensku, ako i s ďalšími partnermi projektu chce motivovať mladých k čítaniu kníh a k pravidelným návštevám knižníc.

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová