Kaplnka, čajovňa, bufet, WiFi

Kaplnka sv. Košických mučeníkov

Kaplnka sa nachádza na prízemí pri vstupe do traktu gymnázia. Je otvorená cez deň a študenti v nej môžu tráviť čas kedykoľvek, keď nemajú vyučovanie.

V prípade potreby sviatosti zmierenia alebo duchovného rozhovoru, prípadne osobných záležitostí je k dispozícii p. kaplán v sakristii, ktorá sa nachádza oproti kaplnke smerom ku schodom vedúcim na prvé poschodie. Kaplána kontaktujte osobne, na tel. čísle: +421 948 200 308 alebo emailom na jankokocurko@gmail.com. Kaplán je k dispozícii aj rodičom našich študentov. Každý posledný štvrtok v mesiaci je v kaplnke adorácia od 08.00 do 10.00 h.

Čajovňa

Študentská čajovňa je k dispozícii v trakte gymnázia pri miestnosti študentskej rady. Môžete si v nej pripraviť čaj alebo kávu.

Bufet

Šk. rok 2018/2019

Školský bufet, ktorý prevádzkuje študentská firma CBG, je v prevádzke každý školský deň ráno od 7.35 – 7.45 h, cez prestávky od 9.35 – 9.45 h. a od 12.25 do 12.45 h. Podporte našich žiakov. Bufet sa nachádza na prvom poschodí v trakte gymnázia v miestnosti č. 75.

WiFi

WiFi sieť používame na vzdelávacie účely. K dispozícii máme výsokorýchlostnú optickú akademickú sieť. Prihlasovacie údaje sú k dispozícii u učiteľov informatiky. Sieť môžete používať počas celého dňa.