Chémia netradičným spôsobom

Naši gymnazisti dnes (7. 3. 2019) zažili netradičnú hodinu chémie. Zástupcovia z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe im v rámci popularizácie chémie interaktívnym spôsobom predstavili rôzne zaujímavé experimenty, ktoré si mohli naši žiaci sami vyskúšať. Niektorí dokonca na vlastnej koži.

Vysoká škola chemicko-technologická je verejná vysoká škola s dlhoročnou tradíciou so zameraním nielen na „klasickú“ chémiu, ale aj na nové technológie, energiu a palivá, ekotoxikológiu a ochranu životného prostredia.

Žiaci si na začiatku vyskúšali, ako vybuchuje strelný prach (dusičnan draselný). Odvážny študent zapálil ohne a každý plameň horel inou farbou, napr. prchavé deriváty kyseliny boritej horeli na zeleno a zlúčeniny lítia horeli žltým plameňom. Skúsil zapáliť aj papier napustený nitrocelulózou, ktorý mu zhorel ešte skôr, ako ho stihol odhodiť z ruky. Ďalšia odvážna žiačka napipetovala na cukor kyselinu sírovú a žiaci mohli pozorovať, ako cukor jej pôsobením zuhoľnatel. Preskúmali ropu, naftu a iné vzorky s obsahom uhľovodíkov, ktorými sa tiež zaoberá výskum na tejto vysokej škole. Samozrejme, dodržiavali všetky pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – od rukavíc až po ochranné okuliare.

Zlatým klincom programu boli experimenty s tekutým dusíkom. Z Dewarovej nádoby (zásobník na tekutý dusík) odliali dusík a ďalší odvážlivec doň ponoril gumenú hadicu a niekoľko kúskov hrozna. Zamrazené vzorky sa potom pokúsil rozbiť kladivom, čo sa mu aj úspešne podarilo. Žiaci sa dozvedeli o využití tekutého dusíka, ktorý má vďaka svojej veľmi nízkej teplote (-196 °C) uplatnenie najmä v medicíne (liečba kožných chorôb) a pri uskladňovaní biologického materiálu. Zaujímavé bolo aj objasnenie rozdielneho pôsobenia dusíka, keď sa krátko vyleje na kožu a vôbec ju nepoškodí a naopak, keby sa do neho ponorila časť tela, spôsobil by omrzliny. Teplotou -196 °C  žiaci ochladili aj vzduch v nafúknutom balóne, ktorý po naliatí tekutého dusíka na balón zmenšil svoj objem a balón sa scvrkol. Zvýšením teploty balón opäť nadobudol pôvodný tvar, pretože došlo k rozpínaniu plynu vo vnútri balóna. Takto si popri chémii zopakovali aj učivo z fyziky. Nakoniec  z mlieka, z vanilky, z potravinárskej farby a, samozrejme, s tekutým dusíkom rýchlo „uvarili“ zmrzlinu, na ktorej si všetci veľmi pochutnali. Interaktívnu a netradičnú chémiu zakončili  spoločnou fotografiou a  sladkou „chemickou“ maškrtou.

Zástupkyniam z Vysokej školy chemicko-technologickej v Prahe, ktoré nám priblížili chémiu, jej  zaujímavé stránky a tiež výskum i zameranie tejto vysokej školy, ďakujeme a tešíme sa na ďalšie aktivity s netradičnou a interaktívnou chémiou.

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová