Jedáleň a jedálny lístok

Školská jedáleň poskytuje finančne výhodnu možnosť stravovania formou obedov z čerstvých surovín. Jedálny lístok je spracovaný na základe výživových noriem a podľa zásad správnej výrobnej praxe. Je k dipozícii aj na tomto odkaze:
http://gkm.edupage.org/menu/

A. stravovanie žiakov, pedagógov a pracovníkov školy

Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 h. do 12.00 h. pre MŠ a od 12.00 h. do 14.00 h. pre ostatných stravníkov. Študenti gymnázia obedujú za štandardných podmienok od 12.30 do 13.00 h. Ak je v tom čase v jedálni rad menších žiakov, slušne poprosia učiteľa, ktorý je tam s nimi, aby ich pustil k okienku, kvôli ďalšiemu vyučovaniu. Cenu za stravnú jednotku poskytne vedúca školskej jedálne. Svoje neanonymné postrehy, prípadne návrhy na výber jedál môžete adresovať vedúcej školskej jedálne.

Bezhotovostnú platbu za stravu realizujte vkladom na účet v tvare IBAN

SK71 0200 0000 0018 7817 1451 (do poznámky uveďte meno a priezvisko stravníka)


B. jedálny lístok

http://gkm.edupage.org/menu/

C. stravovanie cudzích stravníkov

Ponúkame možnosť stravovania cudzích stravníkov v našej jedálni za cenu 2,49 € za obed. Cena je oveľa nižsia ako v bežných stravovacích zariadeniach.

D. odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed /výberom niektorej z možností/

  • telefonicky na čísle: +421 55 6438752 najneskôr do 07.45 h. ráno
  • emailom na: jedalen.gkm@gmail.com najneskôr do 07.45 h. ráno
  • osobne u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 07.45 h. ráno
  • elektronickým odhlásením cez portál EduPage najneskôr do 22.00 h. predchádzajúceho dňa

E. tím školskej jedálne a kontakty

Vedúca školskej jedálne:
Mária Matejová

telefón +421 55 6438752
email jedalen.gkm@gmail.com

Tím školskej jedálne tvoria: hlavná kuchárka Mária Oravcová a kuchárky Iveta Rusnáková a Lenka Diškantová a prevádzkové pracovníčky Monika Krausová a Silvia Pitnerová.