Jedáleň a jedálny lístok

Školská jedáleň poskytuje finančne výhodnu možnosť stravovania formou obedov z čerstvých surovín. Jedálny lístok je spracovaný na základe výživových noriem a podľa zásad správnej výrobnej praxe. Je k dipozícii aj na tomto odkaze:
http://gkm.edupage.org/menu/

A. stravovanie žiakov, pedagógov a pracovníkov školy

Obedy sa vydávajú v čase od 11.30 h. do 12.00 h. pre MŠ a od 12.00 h. do 14.00 h. pre ostatných stravníkov. Študenti gymnázia obedujú za štandardných podmienok od 12.30 do 13.00 h. Ak je v tom čase v jedálni rad menších žiakov, slušne poprosia učiteľa, ktorý je tam s nimi, aby ich pustil k okienku, kvôli ďalšiemu vyučovaniu.  Svoje neanonymné postrehy, prípadne návrhy na výber jedál môžete adresovať vedúcej školskej jedálne.

Výška stravnej jednotky pre žiakov gymnázia je 1,81 eur/deň.

Bezhotovostnú platbu za stravu realizujte vkladom na účet v tvare IBAN

SK71 0200 0000 0018 7817 1451 (do poznámky uveďte meno a priezvisko stravníka)


B. jedálny lístok

http://gkm.edupage.org/menu/

C. stravovanie cudzích stravníkov

Ponúkame možnosť stravovania cudzích stravníkov v našej jedálni za cenu 2,60 € za obed. Cena je oveľa nižsia ako v bežných stravovacích zariadeniach.

D. odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed /výberom niektorej z možností/

  • telefonicky na čísle: +421 55 6438752 najneskôr do 07.45 h. ráno
  • emailom na: jedalen.gkm@gmail.com najneskôr do 07.45 h. ráno
  • osobne u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 07.45 h. ráno zapísaním sa do zošita odhlásených stravníkov
  • elektronickým odhlásením cez portál EduPage najneskôr do 23.00 h. predchádzajúceho dňa

E. tím školskej jedálne a kontakty

Vedúca školskej jedálne:
Mária Matejová

telefón +421 55 6438752
email jedalen.gkm@gmail.com

Tím školskej jedálne tvoria: hlavná kuchárka Mária Oravcová a kuchárky Iveta Rusnáková a Lenka Diškantová a prevádzkové pracovníčky Monika Krausová a Silvia Pitnerová.