Jedáleň a jedálny lístok

Školská jedáleň poskytuje finančne výhodnú možnosť stravovania formou obedov z čerstvých surovín. Jedálny lístok je spracovaný na základe výživových noriem a podľa zásad správnej výrobnej praxe. Ponuku aktuálneho jedálneho lístka zverejňuje vedúca jedálne vždy niekoľko dní vopred. Je k dispozícii  tu.

 

A. stravovanie žiakov, pedagógov a pracovníkov školy

Foto: archív lp

Obedy sa vydávajú v čase od 11.00 h. do 11.30 h. pre MŠ a od 11.45 h. do 14.00 h. pre ostatných stravníkov. Študenti gymnázia obedujú za štandardných podmienok od 12.25 do 12.55 h. Ak je v tom čase v jedálni rad menších žiakov, slušne poprosia učiteľa, ktorý je tam s nimi, aby ich pustil k okienku, kvôli ďalšiemu vyučovaniu. Cenu za stravnú jednotku poskytne vedúca školskej jedálne, je tiež zverejnená na vstupných dverách do jedálne. Svoje neanonymné postrehy, prípadne návrhy na výber jedál môžete adresovať vedúcej školskej jedálne telefonicky +421 0911 679 695

alebo emailom jedalen.gkm@gmail.com

Stravná jednotka na 1 deň : platná od 01.01.2023:

Gymnázium: stravné 2,10 €/deň +réžia 0,40 €/deň = Spolu 2,50 €

Bezhotovostnú platbu za stravu realizujte vkladom na účet v tvare IBAN

SK71 0200 0000 0018 7817 1451(do poznámky uveďte meno a priezvisko stravníka)

 

B. stravovanie cudzích stravníkov

Ponúkame možnosť stravovania cudzích stravníkov v našej jedálni za cenu 3,70 € za obed.  Cena je oveľa nižšia ako v bežných stravovacích zariadeniach.

C. odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed /výberom niektorej z možností/

  • telefonicky:  0911 679 695 najneskôr do 07.15 hod. ráno
  • emailom: jedalen.gkm@gmail.com najneskôr do 07.15 hod. ráno
  • osobne u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 07.15 hod. ráno
  • elektronickým odhlásením cez portál EduPage najneskôr do 22.00 hod predchádzajúceho dňa

D. tím školskej jedálne a kontakty

Foto: archív školy

Vedúca školskej jedálne:
p. Mária Matejová

Tím školskej jedálne tvoria: hlavná kuchárka Mária Oravcová a kuchárky Iveta Rusnáková a Lenka Diškantová a prevádzkové pracovníčky Daniela Kaňanská, Silvia Pitnerová a Helena Bartošová.